Greske soldater til NATO: «Dere er ikke velkomne»

 

Fra sperringen av motorveien i juni 2017. NATO-konvoien måtte snu.

 

I et åpent brev, protesterte greske soldater i militærleirer i Evros og Trakia mot støtten som de greske væpnede styrkene ga til NATO-øvelsen «Noble Jump 2017». Denne støtten ble gitt frivillig av Syriza-regjeringen ledet av Alex Tsirpas. I følge NATOs egen informasjon, ble styrker fra en rekke medlemsland, inkludert et betydelig antall soldater, kjøretøyer og helikoptre, sendt til Romania i perioden 30. mai til 22. juni 2017. Ideen var å teste konseptet Very High Readiness Joint Task Force, dvs en innsatsstyrke som kan sendes i krig på et øyeblikks varsel, hvor som helst det er nødvendig.

I det åpne brevet, fordømte soldatene særlig Syriza-regjeringen for å ha gitt NATO-styrkene adgang til gresk territorium. De understrekte at regjeringens politikk er «en provokasjon mot soldatene, sønner av det greske folket, spesielt etter deres reaksjoner og folkebevegelsen som i minst 20 dager har kommet med uttalelser, demonstrasjoner, handlinger og brev fra Hellas og Kypros, der de uttrykte sin motstand mot NATO.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Albanske soldater på vei gjennom Hellas til Romania 2 juni 2017.

Soldatene uttrykte klart hva de mente «Vi er ikke NATO-styrkenes personlige assistenter.»

«Vi uttrykker vår motstand mot bruk av havner, flyplasser, veier, kaserner og annen infrastruktur i vårt land av NATOs militære styrker. De bør ikke sette sin fot på jorden i vårt land. De er ikke velkomne,» sa brevet fra de greske soldatene som avslutning.

Nobel/Noble Jump 2017

Også soldater stasjonert på den greske øya Kastellorizo hadde tidligere erklært sin motstand mot NATO, og sa at enhver involvering i NATOs planer og manøvrer «i praksis betyr at det greske folkets og nasjonens suverene rettigheter blir kompromittert. Landets forsvar innlemmes i NATOs krigsplaner på bekostning av folket.» Protesten fikk støtte også fra soldater i Attika, Rhodos og Kypros.

Det åpne brevet er en del av en opptrapping av protestaksjoner og det anti-imperialistiske antikrigsarbeidet fra kommunistpartiet (KKE) og en rekke fredsorganisasjoner, mot at Hellas skal delta i NATOs farlige planer. For noen uker siden, blokkerte demonstranter fra kommunistpartiet en motorvei nær byen Kozani. De hindret at en NATO-konvoi med albanske soldater kunne kjøre forbi. Soldatene var på vei til Romania for å delta i militærøvelsen «Noble Jump 2017». Sotiris Zarianopoulos, medlem av Europaparlamentet for kommunistpartiet, var tilstede ved denne veisperringen. Han sa: «KKE oppfordrer folk til å kjempe for frigjøring av landet fra NATO, for å slutte å være med på de imperialistiske intervensjonene, for å stenge alle NATO-basene og for at den greske hæren skal trekkes tilbake fra stasjonering i utlandet. (Folket) må kreve at hverken jord eller vann gis til folkets mordere.»

Det har vært mange demonstrasjoner mot NATO i Hellas de siste månedene. Den 24. juni var det et stor anti-imperialistisk demonstrasjon i Thessaloniki, med slagordet: «Med arbeiderne i alle land, for en verden uten utbytting, krig og flyktninger». I en uttalelse, understreker fredsbevegelsen PAME at «folk har ingen interesser til felles med sine utbyttere. De har heller ingen interesse av fred mellom klassene eller krig mellom nasjonene. Vi hever banneret til arbeidstakernes interesser! Ingenting skiller oss fra arbeiderklassen i andre land, med andre folkeslag. Tvert imot, vi er forent av felles interesse av kampen for et liv uten utbytting og fattigdom, uten sjefer som stjeler rikdommen vi produserer. Dette er livet som tilhører oss.»

 

Kilder: cogitoergo, lariscossa, rizospastis, NATO

 

 

Reklame

Én kommentar

Kommentarer er stengt.