‘Hverken jord eller vann til folkets mordere’ – tusener marsjer i Hellas mot NATO

Fra TeleSur

Demonstrantene protesterte mot NATO-intervensjoner og militære baser.

Tusenvis av grekere har samlet seg for å protestere mot NATO i en massiv to-dagers ‘anti-imperialistisk’ demonstrasjon, organisert av fagforeningen PAME i Thessaloniki.

Demonstrantene, mange fra ulike fagforeninger fra både Hellas og andre land, protesterte mot NATO-intervensjoner og militære baser. De ropte slagord som «De europeiske imperialistene er mordere, tyver og hyklere!» og «krise, kriger, opprør; dette er kapitalisme!»

Demonstrantene marsjerte gjennom Thessalonikis strandpromenade for å demonstrere utenfor hovedkvarteret til NATOs «raske reaksjonsstyrke».

«Våre fiender er ikke våre nabofolk, men NATO og basene,» sa Giorgos Perro, en av PAMEs styremedlemmer.

Zeljko Veselinovic, president for den serbiske fagforeningen SLOGA, talte. Han bekreftet, på vegne av alle utenlandske fagforeninger som deltok i demonstrasjonen, PAMEs solidaritet med den [jugoslaviske] arbeiderklassen under NATOs bombing i 1999 av det tidligere Jugoslavia.

«Vi, arbeiderne, er brødre, uavhengig av rase, religion eller hudfarge, og det vil alltid være slik. Ingen skal undertrykke oss. Vi er sterkere. De vil aldri beseire oss», sa han.

Oberstløytnant Papanastasis, medlem av ‘Bevegelsen for nasjonalt forsvar’, en bevegelse av tidligere greske hæroffiserer og politikere som nå er opposisjonelle, la til: «Vi, militære offiserer, har tilbrakt størstedelen av våre liv i leirene og har førstehåndkunnskap om hva ‘NATO’ innebærer.»

«Vi vet omfanget av de dramatiske konsekvensene for folket, som er resultatet av vårt lands deltakelse i alliansen. Vi vet hva slags blodstenkte operasjonelle planer den har. Alle vet om slaktingen av Jugoslavias folk, så vel som andre mennesker,» fortsatte han.

Den todagers demonstrasjonen avsluttes på søndag med et internasjonalt møte av fagforeninger i regionen.

Reklame

Én kommentar

Kommentarer er stengt.