Den russiske utvisningen av diplomater er den største i moderne historie

(Jeg tror Mercouris er for optimistisk – sanksjonene er del av forberedelsene til en større konflikt. o.a)

Dårlige tider i vente for kanapenæringen (CC)

Av Alexander Mercouris / The Duran

Russlands utvisning av 755 diplomate fra den amerikanske ambassaden og konsulater i Russland er i en skala som ikke er sett tidligere i moderne historie. Utvisningen kan være et knusende slag mot amerikanske operasjoner for etterretningsinnsamling og ‘fremming av demokrati’ i Russland.

Da Obama-administrasjonen i fjor høst vurderte masseutvisninger av russiske diplomater fra USA som svar på den angivelige russiske innblandingen for å støtte Trump i valget, skal John Tefft, den amerikanske ambassadøren til Russland, ha advart mot å ta dette skrittet. Tefft sin grunn til at man ikke burde gjøre det, var det sannsynlige kraftige svaret fra russerne, Han mente det ville føre til utvisning av amerikanske diplomater fra Russland og redusere effektiviteten av arbeidet til den amerikanske ambassaden i Moskva og de andre amerikanske konsulatene i Russland.

Obama-administrasjonen valgte å ikke lytte til Tefft sin advarsel. Russerne var tilbakeholdne i desember, mens de ventet på å se hva den nye Trump-administrasjonen ville innebære. Men nå som den amerikanske kongressen har stemt for å skjerpe sanksjonene mot Russland og nekte tilbakeleveringen av beslaglagte russiske diplomatiske eiendommer i USA, har russerne endelig reagert. Deres respons må imidlertid ha vært verre enn Tefft sine verste bange anelser.

Russernes ordre om at USA må redusere de ansatte ved ambassaden og konsulatene i Russland med 755 personer, er faktisk uten sidestykke. Som BBC med rette sier, selv om en stor del av reduksjonen uten tvil vil være andre ansatte, utgjør den russiske kunngjøringen fortsatt det som er den største utvisningen av diplomater i moderne historie:

Beslutningen om å utvise ansatte ble fattet fredag, men Putin har nå bekreftet antallet som må dra innen den 1. september.

Avgjørelsen fastsetter et tak på stabens størrelse, 455 personer, det samme som antallet russiske diplomater i Washington.

Dette er antageligvis den største utvisningen av diplomater fra noe land i moderne historie, sier BBCs Laura Bicker i Washington.

Tallet inkluderer russiske ansatte ved de amerikanske diplomatiske representasjonene i Russland, sier Sarah Rainsford fra BBC Moskva.

Ansatte i ambassaden i Moskva samt konsulatene i Ekaterinburg, Vladivostok og Sankt Petersburg er berørt.

Videre etablerer den russiske avgjørelsen nå prinsippet om at antall ansatte ved amerikanske ambassader og konsulater i Russland fra nå av skal holdes på samme nivå – for øyebliket 455 – som antall ansatte ved russiske ambassader og konsulater i USA.

Det betyr at eventuelle fremtidige utvisninger av russiske diplomater fra USA vil bli matchet av nøyaktig like mange utvisninger av USAs diplomater fra Russland. Det samme hvis USA skulle nekte visum til en russisk diplomat som er utsendt for å fylle en ledig stilling ved den russiske ambassaden eller et av konsulatene i USA – som tilsynelatende er ganske vanlig. Det vil føre til avslag på visumsøknadene til amerikanske diplomater som skal fylle ledige stillinger i amerikanske representasjoner i Russland.

At dette er et hardt slag mot USA, er fremhevet av ett interessant faktum. Det viser seg at antall ansatte som jobber ved amerikanske ambassader og konsulater i Russland var nesten tre ganger høyere enn antall personer som jobber ved russiske ambassader og konsulater i USA.

Dette stiller uunngåelig det interessante spørsmålet: hva gjorde alle disse ekstra amerikanske diplomatene der? Kanskje amerikanske ambassader og konsulater er mindre effektive enn russiske. Imidlertid mistenker jeg at russerne tror at mange, hvis ikke de fleste, av disse ekstra personene faktisk var engasjert i etterretningsinnsamling og aktiviteter for «fremming av demokrati». I så fall har disse aktivitetene nå lidd et stort tilbakeslag som følge av den russiske handlingen, noe som forklarer Teffts bekymring.

Uavhengig av skaden på amerikanske diplomatiske representasjoner, etterretningsinnsamling og ‘fremming av demokrati’ i Russland, viser ingenting bedre hvor innadvendt den utenrikspolitiske debatten i USA er, enn svaret på den største utvisningen av amerikanske diplomatiske personell fra Russland siden de to landene første etablerte diplomatiske forbindelser i 1933. Selv om det ikke har skjedd noe som er sammenlignbart siden den sovjetiske regjeringen utviste USAs ambassadør George Kennan fra Sovjetunionen i september 1952, på høyden av den kalde krigen, skulle man nesten ikke vite det fra hvordan amerikanske medier rapporterer saken.

Dette illustrerer en større sannhet: for mye av den amerikanske eliten – inkludert størstedelen av amerikanske medier – er den nye sanksjonsloven ikke egentlig beregnet på å skade Russland, men heller å skade president Trump. For å oppnå dette målet, blir alle andre interesser ofret.

Akkurat som de grunnleggende økonomiske interessene til USAs europeiske allierte blir ofret for det som i bunn og grunn er en intern fraksjonsstrid i USA, der den angivelige russiske innblandingen i valget bare er en unnskyldning, så blir det knusende slaget mot amerikanske diplomatiske og etterretnings-operasjoner i Russland knapt lagt merke til. De som ønsket den nye sanksjonsloven er ikke motivert av rent kommersielle interesser, men fokuserer nesten utelukkende på sin egen strid med president Trump.

Resultatet er at USAs utenrikspolitikk knapt eksisterer lenger.


Alexander Mercouris er en London-basert forfatter som skriver mye om internasjonale spørsmål, med en spesiell interesse for Russland og juss. Han har skrevet mye om de juridiske aspektene ved NSAs spionasje og hendelsene i Ukraina angående menneskerettigheter og folkeretten. Han er en hyppig kommentator på TV og foredragsholder på konferanser. Han jobbet i 12 år i det britiske rettsvesenet som advokat, der han spesialiserte seg på menneskerettigheter og konstitusjonell lov.

 

 

 

 

 

Reklame