Flyktningkrisen i EU vil øke i omfang – 30 millioner forventet, bare 17 prosent sysselsatte

Av Gramham Vanbergen / TruePublica

Under Troikaens styre har Hellas blitt ødelagt. Irland, Portugal, Spania, Italia og Kypros har alle følt den Europeiske sentralbankens harde grep – alle har blitt politisk tvunget i kne foran Tyskland. Etter Brexit og at det [gamle] franske establishmentet forsvant fra bildet, har Merkel steget opp på tronen. Hun hadde allerede tvunget EU-medlemmer til å akseptere flyktningkvoter for å sikre økonomisk vekst. Ideen er å motvirke den demografiske nedgangen, men dette har alvorlige konsekvenser for hele EU-prosjektet.

Øst-Europa nekter

Østeuropeiske stater har alle satt seg på bakbeina og nektet å delta i programmet av flyktningkvoter. Dette har raskt forvandler seg til en stillingskrig med EU-byråkratiet. Det er kompliserte grunner til dette avslaget i regionen som helhet; noen kulturelle, mange praktiske eller politiske. Uansett bør selvråderett i slike saker være hellig. Men suveren makt er ikke på dagsordenen for byråkratene som bestemmer medlemsstatenes skjebne, men de er jo heller ikke valgte. Dette viser igjen at det ikke er mangel på autoritære tendenser i maktens korridorer i Brussel.

Flyktningkrisen var et resultat ødeleggelsen av de skjøre strukturene og institusjonene som holdt Afghanistan oppe, teppebombingen av Irak og invasjonen av Syria med hærer av leiesoldater. Som om dette ikke var ille nok, ved å ødelegge Libya, beskrevet som ‘korken i den afrikanske migrasjons-flasken’, ble situasjonen dramatisk forverret. Lederne av Storbritannia, Frankrike og USA nektet å lytte til fornuft mens de utøvde mer såkalt «innflytelse» over regionen. Dette var av geopolitisk komplekse grunner, men mer eller mindre beregnet på å sikre energiforsyninger på den ene siden, mens de nektet tilgang til ressursene for de økende økonomiske truslene fra øst, i form av Kina og Russland, på den andre siden. EU endte med å bli det uunngåelige geografiske bestemmelsesstedet da korken fløy i taket.

Europaparlamentets president, Antonio Tajani, hevder at det kan være så mange som 30 millioner migranter på vei til Europa over de kommende årene, og ønsker «flyktningbyer» som et slags svar, siden man nå forventer at det verste av krisen fortsatt er foran oss.

Migrantkrisen som slår inn over Europa, vil trolig vare i 20 år, advarte ministeren med ansvar for Storbritannias internasjonale respons for to år siden. Storbritannias utviklingsminister sa at den humanitære krisen var slik at det var usannsynlig mange av flyktingene ville vende hjem på to tiår.

Siden da har flyktningkrisen bare økt i omfang, og begge disse spådommene er fortsatt numerisk korrekte.

Skjerp dere eller forlat unionen

Krisen er nå sentral i den politiske samtalen i hele EU-blokken av 27-nasjoner:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker har sagt med klare ord: «De som ikke ønsker å godta folk med en annen hudfarge eller en annen tro, kommer fra en verden av ideer som jeg ikke anser som forenlig med EUs opprinnelige oppdrag.» Juncker truet ytterligere «hvis flyktningkrisen eksisterte tidligere, og Polen og Ungarn hadde nektet å akseptere flyktningene, ville de ha blitt nektet medlemskap.»

Kort sagt, EU krever at medlemslandene skal adlyde, ellers vil det få konsekvenser.

De siste dataene for flyktningbevegelser viser at de siste fire årene, har 2,3 millioner flyktninger søkt asyl i EU, mens ytterligere 2,2 millioner allerede var kjent for å oppholde seg i regionen ulovlig. Av denne totalen, har 685.000 blitt tvunget tilbake til sine hjemland.

Med forsiktige beregninger, mottar Europa offisielt én millioner flyktninger hvert år, så prognosen på 20 millioner ser ut til å holde stikk. I verste fall, kan tallene dobles ettersom krisen i Midtøsten fortsetter å eskalere og Libya forfaller ytterligere. Syrere utgjør så langt den største gruppen av migranter som forsøker seg på den farlige reisen over Middelhavet, fulgt av afghanere, irakere, eritreere og andre afrikanere fra sør for Sahara. Men mange flere er på vei.

Aydan Özoğuz, EU-kommisjonæren for innvandring, flyktninger og integrasjon, fortalte Financial Times at bare en fjerdedel til en tredjedel av de nyankomne ville komme inn på arbeidsmarkedet de neste fem årene, og «for mange andre trenger vi opptil 10 år».

Syssesetningstallet for flyktinger bare 17 prosent

Det tyske Institutt for sysselsettingforskning (IAB) fant at bare 45 prosent av syriske flyktninger i Tyskland har bevis for fullført skolegang.

Statistikken fra det føderale arbeidstilsynet viser at sysselsettingsgraden blant flyktninger bare er på 17 prosent, av over en million ankomster.

Financial Times skrev i forrige uke. «Innledningsvis skapte tilstrømningen av så mange høyt motiverte innvandrere i arbeidsfør alder optimisme. De ville redusere Tysklands akutte mangel på ferdigheter og løse den demografiske krisen som skyldes den farlig lave fødselsraten. Dieter Zetsche, konsernsjef Daimler, sa at flyktningene kunne legge grunnlaget for det neste tyske økonomiske miraklet.

Dette er en bekreftelse på at Merkels hensikter med flyktningene var langt fra velvillige. Det handlet rett og slett om å øke arbeidsstyrken, ettersom Tysklands hadde aldrende fabrikkarbeidere. De er de eldste i Europa og snart like gamle som Japans. Tyske fabrikker ville forsyne markedet med godt over 2 millioner ledige stillinger innen 2025. Men planen har mislyktes.

I løpet av bare ett år, steg antallet migranter som så etter arbeid men ikke fant det, med 50 prosent. I mellomtiden viser Tysklands føderale sysselsettingsstatistikk at bare 6.500 flyktninger er påmeldt programmer for yrkesopplæring, av nesten 500.000 arbeidsledige. Rundt 12.000 søkte, men ble ikke tildelt en plass på grunn av dårlig faglige eller språklige ferdigheter.

EU-kommisjonen har gått til søksmål mot Polen, Ungarn og Tsjekkia, som bare har tatt imot 12 flyktninger tilsammen. Ungarn og Slovakia har gått til motsøksmål, og sammen utfordret flyktningkvoten i EUs øverste domstol.

Helvete på jord

I mellomtiden bruker EU nå millioner på å stoppe hundretusener som forlater Libya, beskrevet som «helvete på jord» av migranter som unnslipper tortur, voldtekt og drap, der det nå hersker den sterkestes rett.

Forskning fra den amerikanske ikke-statlige organisasjonen Refugees International (RI) advarer om at EUs forsøk på å hindre at båter forlater den libyske kysten – nå det viktigste utgangspunktet for reisen til Europa – kan skape grunnlaget for forferdelige overgrep.

Independent rapporterer at «Det er så ille i Libya at Den internasjonale organisasjonen for migrasjon nå har advart at folk blir åpenbart kjøpt og solgt på «slavemarkeder». Voldtekt er så utbredt blant migranter i Libya og på reisen til landet, at noen kvinner som reiser gjennom Etiopia eller Sudan på vei nordover får en prevensjons-sprøyte, men likevel er mange av de som ankommer på båter til Italia allerede gravide.»

Millioner prøver å unnslippe blodbadet skapt av Storbritannia, Frankrike og NATO. Izza Leghtas, Refugees Internasjonal sin sjef for Europa, sa at EU-landene «vet godt om» de forferdelige forholdene som migrantene står overfor. «Det er mye mer som må gjøres for å takle denne krisen. For flyktninger, betyr Libya død og tortur – det er fra dette de flykter.»

 

Med velvillig tillatelse fra Graham Vanbergen. Han er redaktør av det britiske nettmagasinet TruePublica. Han bidrar også bl.a. jevnlig til internasjonalt anerkjente organisasjoner som Global Research og Dissident Voice.

Han har spesialisert seg på å forklare sviktende og skadelige systemer som forsøker å fjerne reelt demokrati. Han er motivert av å utfordre den ekstreme nyliberale tenkningen som forårsaker en bølge av problemer i vestlige land, som beveger seg fra en politisk, sosial, geopolitisk og økonomisk krise til en annen. Han er inspirert av journalister som Chris Hedges og John Pilger.