Spekulasjon i matvarer – et spill med sult

De ble knapt lagt merke til i den vestlige verden, men de høye matprisene i 2008 skapte virkelige problemer for milliarder av mennesker over hele verden. De høye prisene ble kunstig skapt av spekulanter i de vanlige bankene – med fullt overlegg. Nevnte noen forbrytelser mot menneskeheten?

index

Av Graham Vanbergen

FNs ledende ekspert på matvarer sier de skarpe svingningene i prisen på mat har liten forbindelse med det faktiske tilbudet. Nå for tiden, dominerer griske og ukontrollerte investeringer, støttet av banker som Goldman Sachs, Morgan Stanley og Barclays Capital, spekulasjon i matvarer på råvarebørsene. De overskygger totalt mengden mat omsatt av faktiske matprodusenter og kjøpere. Dette tvinger unødvendig millioner av mennesker inn i sult og fattigdom.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk anslår i dag at om lag 795 millioner mennesker av de over 7,3 milliarder mennesker i verden, eller én av ni, led av kronisk underernæring i perioden 2014-2016. Vi snakker ikke om fattigdom her, men livstruende matmangel drevet av profittjegere.

Omtrent en av åtte personer, eller 13,5 prosent av den totale befolkningen, forblir kronisk underernært i utviklingsområder. Som den mest folkerike regionen i verden, er Asia nå hjemsted for to tredjedeler av verdens underernærte mennesker.

I 2014 hadde bankenes og hedgefondenes matspekulasjon steget til 126 milliarder dollar, et tall som var doblet fra 2008. Fra 2000 til 2015, steg den globale prisen på matvarer svimlende 94 prosent, og selv om de har vært jevnt fallende det siste året, er prisene fortsatt bare 14 prosent lavere enn toppnoteringene.

For å gi litt perspektiv på dette, spekulative investeringer i landbruksvarer for fem år siden var 20 ganger så mye som ble brukt av alle land på landbrukssubsidier. Goldman Sachs, for eksempel, tjente 600 millioner dollar på denne geskjeften. Det var George W. Bush som deregulerte dette markedet med Commodities Futures Modernization Act i 2000. Derfor oppstod den astronomiske prisstigningen som fulgte, og det er nå anslått at 115 millioner mennesker har lidd som et direkte resultat.

Ulike forsøk har blitt gjort for å dempe spekulasjoner i matvareprisene, men de fleste land har ikke gjort noe som monner.

Global Justice Now skriver: Når det gjelder regulering av finansmarkeder, står mye på spill. Og ikke noe er viktigere enn området råvaremarkeder, hvor mange år med deregulering var en viktig faktor i å skape de store pristoppene på mat i 2008, der basismatvarer som hvete og mais steg til rekordnivåer og skapte sult og fattigdom over hele verden. Men etter fire år med kampanjevirksomhet, vedtok EU å innføre lovgivning for å begrense beløpene selskaper kan gamble på matvarepriser og dempe skadelig spekulasjon.

Press fra offentligheten spilte en nøkkelrolle i å få fram lovverket, og det trengs nok en gang. EU-kommisjonen har vurdert forslag fra EU-regulatoren om å implementere lovverket. Men disse forslagene er svært svake og vil være ineffektive i å hindre spekulasjon. Så Global Justice Now-støttespillere skrev til sentrale parlamentsmedlemmer for å presse EU-parlamentet til ikke å akseptere et svekket forslag.

Den parlamentariske forhandlingslederen formidlet dette til kommisjonen: «De siste utkastene var langt fra akseptabele for Europaparlamentet. Spesielt regimet for posisjonsrammer har umiddelbart behov for et omfattende omdigering for effektivt å dempe spekulasjon i matvarer.»

Global Justice koordinerte også et åpent brev til EU-kommisjonen støttet av 5000 tilhengere og 26 europeiske organisasjoner for å presse kommisjonen til å avvise de svake forslagene. Den leverte dette brevet i forrige måned, kommisjonen har nå sendt det svake forslaget tilbake til den europeiske regulatoren og ba om at de skulle bli gjennomgått. Svake regler har ikke blitt stoppet fra å bli foreslått, men dette er en god utvikling og viser at press fra offentligheten kan skape en forskjell.

Pressgrupper som for eksempel Global Justice fortsetter å presse på for å sørge for at den harde kampen for nye reglene så sterk som mulig stopper selskaper fra å spekulere i sult..

Les deres åpne brev om matspekulasjon til EU-kommissær Jonathan Hill:

World Hunger rapporterer at «det har vært minst fremgang i Sahara-regionen, der mer enn én av fire personer fortsatt er underernært – den høyeste forekomsten i alle regionen i verden. Likevel er utbredelsen av underernæring i Afrika sør for Sahara redusert fra 33,2 prosent i 1990- 92 til 23,2 prosent i 2014-16, selv om antallet underernærte mennesker faktisk har økt.»

Prosenter er én ting å skryte om, men det faktiske antall av verdens sultne er faktisk økende.

Målet satt på World Food Summit 1996 var å halvere antall underernærte mennesker innen 2015 fra tallet i 1990-1992. Men på 25 år, selv om det faktiske antallet sultne mennesker i utviklingsland falt med over 200 millioner, fra 991 til 795 millioner, var målet 495 millioner (1/2 av 991 millioner), og ble ikke nådd. Dette tallet er nå på vei oppover igjen.

Sult fortsetter å kreve flest ofre i Sør-Asia, som omfatter landene i India, Pakistan og Bangladesh. Anslag på 276 millioner kronisk underernærte mennesker i 2014-16 er bare marginalt lavere enn antallet 25 år tidligere. Øst-Asia (hvor Kina er det desidert største land) og Sørøst-Asia (inkludert Indonesia, Filippinene, Myanmar, Vietnam og andre) har redusert underernæring betydelig. Matspekulasjon fortsetter fremme global sult og med den globale bevegelsen av flyktninger nå på sitt høyeste siden andre verdenskrig, er sult på vei opp.

UNHCR opplyser at antall globale flyktninger har økt til 19,5 millioner på verdensbasis mens antall fordrevet fra sine hjem nå er 60 millioner. 42.500 mennesker forlater nå sine hjem hver eneste dag i jakten på trygget, som legger 15 millioner i året til elendigheten.

Globalt ble 161 millioner barn under fem år anslått å være hemmet, 68 millioner var ‘redusert’ og annenhver gravide kvinne i den tredje verden og ca 40% av førskolebarn er anslått å være blodfattige.

UNHCR sier at det er nok mat til alle mennesker i verden, men at det største problemet er at mange mennesker i verden ikke har nok inntekter til å kjøpe tilstrekkelig med mat.


Oversatt med vennlig tillatelse fra:

Food speculation – The return of the global hunger games