Google + Pentagon = sant

BG-evil-google2.jpg

Av Graham Vanbergen

Bekreftelsen av blodbadet fortsetter i Irak og Afghanistan. Samtidig har vi en syrisk bakkekrig som dag for dag virker stadig mer sannsynlig vil dra verdensmaktene inn i en global konflikt. Libya er tilbake i amerikanske siktet, mens det synker ned i regelrett anarki som et direkte resultat av USAs mislykkede handlinger første gang de prøvde.

Pentagon er hjertet av USAs enorme militære evne, og ligger an til å bruke rundt 585 milliarder dollar i året både i 2016 og 2017. For å maskere de millioner av uskyldige sivile som blir myrdet av Pentagons krigsmaskin, har USA konstruert en teknikk som tilrettelegger for dette, ved enten å ta opp i seg eller bruke mainstream media, og stadig distribuere feilinformasjon, desinformasjon og propaganda for å sikre at befolkningen lever i en tilstand av frykt, og dermed tvunget med på ferden.

Vi er beskyttet av internett, informasjon som tilgjengelig for oss alle fra ulike kilder, som tillater oss å granske myndighetene og deres organer, i hvert fall til en viss grad. Det blir for tiden reist etiske spørsmål mot offentlige etater, som for eksempel den ulovlige dype overvåkingen utført av NSA og deres britiske partnere, angående beskyttelse av vårt privatliv og vår kommunikasjon. Dette gjelder spesielt i tider med (geo) politisk eller økonomisk usikkerhet.

For fire måneder siden, opprettet Google et nytt holdingselskap som heter Alphabet. Selskapets nye etiske retningslinjer utelater mottoet fra da det ble grunnlagt «Don’t Be Evil». I stedet er mottoet «Ansatte i Alphabet og dets datterselskaper og kontrollerte tilknyttede selskaper bør gjøre det rette i følge loven, opptre hederlig og behandle hverandre med respekt.»

Da synes det underlig at den nye styreformann i Alphabet, Eric Schmidt, har besluttet å akseptere tilbudet om å lede Pentagons rådgivningskomite, med sikte på å «bringe innovasjon og best practice fra Silicon Valley til det amerikanske militæret.»

Hvordan Schmidt er komfortabel med å jobbe så tett med verdens mest effektive drapsmaskin, som fungerer i egen interesse mens det stadig bryter internasjonal lov, er litt av en gåte. Man kan spørre seg; hva slags best practice kan Schmidt tilby i spillet av globalt folkemord?

Det er merkelig også når man bedømmer verdens største søkemotor. Det var det amerikanske Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), som i 1973 startet et forskningsprogram for å undersøke teknikker og teknologier for å forbinde pakkenettverk av ulike slag. Nå er det kjent som Internett. DARPA er, og har vært, spydspissen i Pentagons teknologiske bragder i flere tiår. Hvorfor trenger det noen som er gratispassasjer på deres egen oppfinnelse?

I mellomtiden, hva sier dette om etikken i Google og dets lederskap?

I den senere tid har det kommet fram at verdens største selskap og største datainnsamler, ikke har hatt noen yrkesetiske kvaler når det gjelder å overlevere data om sine egne brukere til de amerikanske myndighetene.

Dette er ikke nytt for Schmidt. Han har allerede tvilsomme og mistenkelige bånd med maktstrukturene i de amerikanske myndighetene. Hvis man leser Julian Assange sin kritikk av Schmidt, i det som var ment å være et intervju for en bok, er det interessant lesning. Det er åpenbart at dette møtet handlet om å presse Assange til å overlevere dokumenter myndighetene visste ville være ødeleggende og flaut for dem, og ønsket ikke at oppfatningen av dem skulle bli negativ. Schmidt ble uventet ledsaget av noen fra selve myndighetene.

De amerikanske myndighetene, bevæpnet med sine enorme evner til folkemord, fortsetter deres levering av død og ødeleggelse over hele verden på jakt etter nye inntektsstrømmer. Ingen har blitt arrestert for løgnen og bedraget som var forløperen til de siste konfliktene i Midtøsten, som har drept millioner, fordrevet enda flere, og som nå er den største årsaken til implosjonen av EU, der en flyktningkrise med skala som den fra forrige verdenskrig begynner å merkes.

Ser Eric Schmidt at hans selskap, som nettopp gått forbi Apple som verdens største, nå trenger samme grad av overmakt for å vinne økonomisk på lang sikt? Eller er det noe annet som skjer?

«Internett kan betraktes som den første våpenet av massekonstruksjon, som vi kan distribuere for å ødelegge hat og konflikt og å fremme fred og demokrati», sier Riccardo Luna, sjefredaktør av den italienske utgaven av Wired magazine, som foreslo internett som en kandidat for Nobels fredspris.

Mange kommentatorer om internett snakker om dets revolusjonerende muligheter. De ser integreringen, ikke bare av data, markeder og individuelle plattformer, men på den omveltende effekten internett har på globalt samarbeid. og uunngåelig, også på politisk endring.

Mye av dette går mot ønskene til den politiske klassen og næringslivseliten. De er vant til avtalte markeder, som opererer via karteller, og å kjøpe seg inn i lommene til «demokratiet». Den nyliberale økonomiske modellen forakter konkurranse.

Nyere forskning har sett hvordan Google kan vippe et valg med så mye som 20 prosent, og at det allerede finnes bevis for at Google kan vippe resultatet av det kommende valget i Amerika.

«Jeg kunne ikke engang tro hva vi fikk som resultat,» sa Epstein, senior forskingpsykolog på Det amerikanske instituttet for atferdsforskning og teknologi. «Det virket umulig … å være i stand til å skifte så mange usikre velgere mot de vi valgte.»

Facebook innrømmet i 2014 i en studie senere publisert som «et eksperiment med 61 millioner deltakere, i sosial innflytelse og politisk mobilisering» at de kunne «forme hvem som faktisk stemte til en betydelig grad.»

Google er en amerikansk selskap, det ønsker ikke å bidra til, for eksempel, Storbritannia. Dette er dokumentert av skandalen som har sett dem betale nesten ingen skatt i forhold til sine inntekter og fortjeneste mens de opererer der. Det er total mangel på respekt for den generelle velferden i landet, gitt at selskapet bruker Storbritannias infrastruktur på skattebetalernes bekostning og går mot sine egne etiske retningslinjer.

Vil Google begynne å vippe folkeavstemningen om EU i juni? Hvem ville få vite det? Amerika igangsatte hele EU-prosjektet tilbake i 1950 som enda et prosjekt for utnyttelse. Det siste de ønsker nå er at Storbritannia skal bli episenteret for en frigjøringsbevegelse i Europa. Og USA har allerede begynt å true Storbritannia med økt politisk og økonomisk isolasjon sammen med potensielt færre forsikringer om forsvar i tilfelle av en ‘Brexit’.

At leder av verdens største søkemotor slutter seg til en av de mest onde organisasjonene i menneskehetens historie er et mørkt øyeblikk for folk i hele verden. Schmidt har åpenbart sine grunner, og det har også Google, mens han i løpet av noen korte måneder glemmer at han «skal gjøre det rette – følge loven, opptre hederlig, og behandle alle med respekt» – noe som er umulig når man jobber for Pentagon på slikt et innflytelsesrik nivå.

Datainnsamling, forandringer av meninger, skjevheter i resultat i søkemotorer , propaganda, desinformasjon; valgjuks; disse er nå teknikker som kan forventes i fremtiden. Konspirasjonsteori? Man trenger bare å vurdere hvor dypt udemokratisk TTIP er for å se alle de ovennevnte i utfoldelse.

 


Med vennlig tillatelse fra:

When “Don’t Be Evil” became really evil

Reklamer

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.