Korrupte Clinton, korrupte Kaine

bump.jpg
HRC, Tim Kaine

 

Av Eric Draitser

Hvis man skal tro spekulasjoner på internett, lider Hillary Clinton av alt fra epilepsi og Parkinsons sykdom til bivirkninger av cellegiftbehandling og Zika/West Nile/SARS/svineinfluensa. Problemet er at dette er som navler, alle har en; og som navler, er de fleste teoriene ubrukelige. Uansett hva tilfellet er med Hillarys helse, er realiteten at hun fortsatt er den sannsynlige vinneren av presidentvalget, noe som betyr at en potensielt syk kvinne vil bli øverstkommanderende.

Det stiller det åpenbare spørsmålet: Hvem er neste? Sagt på en annen måte, det amerikanske folk fortjener å vite hvem i helvete Tim Kaine er, og hva han ville gjøre som president. Fordi, etter det første spørsmålet, «Tim hvem?», vil innbyggerne ønske å vite hvem denne lite imponerende tidligere guvernøren og innsideren i Det demokratiske partiet er, og hva slags politikk han vil ha.

Så folkens, ta ut krystallkulene og et glimt av en fremtid med president Kaine. Det kan synes som et mescalin-skapt våkent mareritt å forestille seg dette scenariet. Å ha enten Clinton eller Trump som president er selvfølgelig allerede en dårlig syretripp – men dette sure eplet må i det minst bli vurdert, om ikke forberedt på.

President Kaine: en fortelling om mange dødsfall

Til tross for PR-industriens prat om at Hillarys visepresidentkandidat er en «kapabel» og «tilstrekkelig» fremtidig visepresident – alle som noensinne har blitt kalt «tilstrekkelig» vet hva denne skjulte fornærmelsen betyr – er Kaine faktisk en typisk apparatichik i Det demokratiske partiet: en klatrer, korrupt, og en liberal imperialist med alle de vanlige humanitære begrunnelsene. Og spørsmålet stilt til millioner av amerikanere er hvorvidt landet, og faktisk hele verden, kan overleve enda en imperialistisk president, der massedrap er et spørsmål om fokusgrupper og valg-demografisk forskning.

harry truman.jpg
Harry S. Truman var en stråmann for særinteresser.

Historien har vist faren ved svake og lett påvirkelige visepresidenter under skrantende presidenter. Da Franklin D. Roosevelt døde og den rasistiske massemorderen Harry Truman arvet presidentembetet, ble døren stengt permanent for fredelig samarbeid med Sovjetunionen og utvidelse av New Deal-lignende økonomiske rettigheter. Da må vi ikke glemme dødsdommen for millioner av uskyldige japanere utslettet av atombomber utelukkende for å sende en melding til Moskva. Med andre ord, satte Roosevelts død en mann ved makten, som ikke hadde evnen til å bestyre en grisefarm, enn si det mektigste landet i verden. Tilsvarende, må amerikanerne vurdere akkurat hva president Kaine vil gjøre.

På spørsmålet om utenrikspolitikk – et viktig områder for Kaine, som har sittet i Senatets forsvarskomité og utenrikskomiteen – er Kaine helt på linje med krigshauken Clinton og hennes nykonservative imperialistiske brødre. I Syria har Kaine sterkt tatt til orde for «flyforbudssoner» og «trygge soner» (som om det er en forskjell), som ville bety en de facto krigserklæring av USA mot Syria. Han har jublet for regimeendring mot Assad-regjeringen, og presset for en full krigserklæring mot Den islamske staten. Man grøsser av å tenke på det svimlende nivået av pompøs uvitenhet som kreves for å argumentere for hva som ville bety gjenopptakten av Bushs katastrofale og kriminelle evigvarende «Krig mot terror».

I det som utgjør en stadig tema for Clinton-Kaine kampanjen, har de demokratiske kandidatene i hovedsak omfavnet hver eneste utenrikspolitiske posisjon fra den nykonservative bevegelsen. Som jeg har nevnt tidligere, ville denne Clinton-Kaine administrasjon være et imperialistisk Frankensteins monster: Obamas hode på Bush sin kropp. Intet håp. Ingen forandring. I stedet får vi flere og større kriger.

Naturligvis har Kaine ikke begrenset sin krigshissing til kun Syria. I Ukraina, har Kaine vist seg som en høylydt tilhenger av Kiev-regjeringen og de fascistiske dødsskvadronene og paramilitære enhetene under dens kontroll. Han var ganske krigslysten om saken i 2014, da Senatet godkjente en enorm hjelpepakke til Ukraina. Han var også ganske klar i sin fordømmelse av Russland som en aggressor i Ukraina, til tross for den massive støtten for Russland og den store anti-Kiev aktivismen som fant sted i Øst-Ukraina etter kuppet i februar 2014. Han har heller ikke nevnt hvordan han ville reagere om han var president og halve marinen var truet av en fiendtlig kuppregjering støttet av en supermakt.

Men den viktigste og svært bekymringsfulle faktumet, er at president Kaine må forholde seg til et Kreml som kan tilgi, men sikkert aldri vil glemme. Og med tanke på faren for øyeblikket, med en potensiell verdenskrig på horisonten, er faren for økning av en krise på grunn av idiotiske forsøk på å lage politiske poeng, svært reell. Aldri undervurder muligheten for en Clintonista å gjøre en dårlig situasjon katastrofal.

Men kanskje ingenting illustrerer Kaine sin nykoloniale tankegang i all sin blodige prakt, bedre enn han mening, eller mangelen på dem, om Honduras. Det faktum at han var en lengre periode som jesuittisk misjonær i Honduras midt under de amerikansk-sponsede dødsskvadron-krigene i Mellom-Amerika, og har aldri brydd seg med å kommentere om det, må da være mistenkelig. Dessuten er han nå nestkommanderende for kvinnen som er direkte ansvarlig for blodbadet og den politiske undertrykkelsen som nå en daglig kost i Honduras etter det Clinton-utførte kuppet i 2009 som fjernet den venstreorienterte tidligere presidenten Manuel Zelaya. Som president, ville Kaine trenge å gjøre rede for sine handlinger i Honduras, og beklage på vegne av seg selv, sine kollegaer, og resten av det demokratiske partiet for å støtte et høyreorientert diktatur som begår krigsforbrytelser hver eneste dag. Jeg vil ikke holde pusten mens jeg venter.

Korrupte Clinton, korrupte Kaine

Bortsett fra dommedags-visjonen om denne utenrikspolitikken, bør amerikanerne også vurdere det faktum at Kaine har en lang historie av korrupsjon i Washington: enda en ting til felles med sankta Hillary. Sikkert et fascinerende samtaleemne i middagsselskaper.

Kaine og Clinton kan ha det hyggelig over en god middag og godt drikke når de diskuterer det faktum, at som guvernør, tok Kaine imot hundretusener av dollar i gaver fra store lobbyister. Du kan nesten se for deg Hillary, der rekecocktailen dingler fra hennes munn, mens hun ler av den usle summen Kaine kan kjøpes for. «Timmy, gutten min,» vil hun si: «Det er på tide for deg å gå opp i pris … kanskje du bør vurdere å holde noen korte taler for Wall Street … eller starte en stiftelse.»

Og svaret vil utvilsomt glede Goldman-Sachs jenta, der Timmy vil minne Hillary på at han er en bankster-gutt tvers igjennom. Kanskje han husker, som nevnt av The Intercept i 2016, at han:

«..underskrev to brev. Et til det føderale banktilsynet og den andre til Consumer Financial Protection Bureau (som er ment å beskytte forbrukere av finansprodukter og -tjenester). Brevene oppfordret dem til å deregulere visse finansielle aktører … I brevene tilbyr Kaine støtte til [sparebanker, småbanker] og til og med store regionale banker. Mens de er atskilt fra megabankene på Wall Street som JP Morgan Chase og Bank of America, forener disse finansinstitusjonene ofte krefter med større banker for å bekjempe forskrifter og er ofte fiendtlig innstilt til statlige forsøk på å beskytte samfunnet, spesielt hvis det ødelegger deres fortjeneste. De representerer også en viktig kilde til politiske donasjoner, en som har tendens bort fra demokratene.»

Og bare i tilfelle noen liberale navlebeskuere har lyst til å late som om Kaine rett og slett forsvarte «småbanker», kan man vurdere det faktum at det andre av de to brevene var et forsøk på å hjelpe, «store bedrifter, inkludert Capital One, PNC Bank and U.S. Bank, som alle kontrollerer hundrevis av milliarder dollar i investeringer,» som nevnt av Huffington Post og Common Dreams. Med andre ord, Kaine sverget sin troskapsed til Wall Street og dens juniorpartnere for å vise sin lojalitet til Hillary og Bill, finanskapitalens politiske frontpersoner.

Mange amerikanere føler utvilsomt at Clintons helseproblemer bare kan bety at landet unngår en elendig president de neste fire eller åtte årene. Og mens denne følelsen er forståelig gitt henne historie av «jeg kom, så, og myrdet», er det et falskt håp – en luftspeiling som gir falskt håp til motstandere av krig og Wall Street.

Fordi rett bak Hillary er Tim Kaine, mannen med en politikk og etikk som ble laget i hennes bilde.


http://stopimperialism.org/hilarys-not-able-theres-always-kaine/

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.