Hvordan amerikanske FDA «godkjente» Pfizer-vaksinen mens de fortsatt ekskluderer produktansvar

Av Swiss Policy Research

Hvordan kan den amerikanske FDA «fullt godkjenne» Pfizers covid-vaksine uten å kreve produktansvar? Som den amerikanske biosikkerhetseksperten doktor Meryl Nass avslørte, delte de ganske enkelt Pfizer-vaksinen i to produkter: et merket produkt («Comirnaty»), som fikk full markedslisens, men for øyeblikket ikke er tilgjengelig i USA (på grunn av «utilstrekkelige beholdninger») ; og et umerket produkt («Pfizer/Biontech-vaksine»), som er allment tilgjengelig i USA, men fortsatt er under den eksisterende nøds-tillatelsen (EUA).

Resultatet: de bruker det utilgjengelige merkede produktet til å rettferdiggjøre politisk motiverte påbud om vaksinasjon, men de kan fremdeles injisere det umerkede produktet for å unngå ansvar for vaksineskader (det er ikke noe ansvar under en nødstillatelse, men med en markedslisens har de fullt ansvar). Det virker nesten som om Pfizer og FDA er meget godt klar over de eksperimentelle covid-vaksinenes ufullstendige og stadig mer bekymringsverdige rulleblad for sikkerhet og effektivitet.

Som doktor Nass bemerker, vil nok innbyggerne som presses til å ta denne vaksinen mot sin vilje på grunn av et statlig-, jobb- eller skole-påbud kreve å motta det (utilgjengelige) varemerkede produktet som kommer med fullt produktansvar i tilfelle vaksineskade.

For å få vite mer om mulige covid-vaksineskader, se denne oppdaterte oversikten over bivirkninger. Globalt kan covid-vaksiner allerede ha drept eller skadet titusenvis av mennesker, inkludert mennesker med lav risiko for alvorlig covid.

Som et apropos: tidligere FDA-kommissær Scott Gottlieb er tilfeldigvis styremedlem i Pfizer.


Med velvillig tillatelse fra SPR