Konferanse om Krim

Folkediplomati Norge holder en digital konferanse om Krim 27. Mai
Krim i et geopolitisk perspektiv.
 
Gjenforening eller den såkalte anneksjonen av Krim med Russland ligger allerede 7 år tilbake i tid. Hvorfor er det da fremdeles et aktuelt tema til en konferanse? Er ikke alt sagt om temaet? 
 
Gjenforening av Krimhalvøya med Russland i April 2014 har ført til store utenrikspolitiske konsekvenser. Samarbeid mellom vestlige stater og Russland har på mange områder blitt lagt på is og vesten har innført omfattende sanksjoner mot Russland men spesielt mot befolkningen på Krim. Flere politikere og diplomater snakker om en ny kald krig mellom Europa og Russland og den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov sier at selv under den kalde krigen var situasjonen ikke så uforutsigbar. Sanksjoner skader ikke bare vår egen økonomi men er spesielt krevende for befolkningen på Krim. Innbyggere der får ikke visum til europeiske land, brev og pakker kan verken sendes eller mottas og samarbeid mellom universiteter, bedrifter, organisasjoner er brutt. I tillegg har vestlige media bygget opp en informasjonsblokkade. Vi får ikke vite hva som virkelig foregår på Krim og hvilke konsekvenser vår politikk overfor Russland vil får i fremtiden. Derfor vil Folkediplomati Norge holde en ny konferanse med temaet «Krim i et geopolitisk perspektiv» som skal belyse de geopolitiske forandringer i vårt forhold til Russland. Foredragsholdere våre vil fortelle om de økonomiske og politiske konsekvensen når vi avviser samarbeid med Russland og den russiske regjeringen vender seg mot Kina og Asia. Samtidig skal vi belyse informasjonen vi i Norge får av våre media og menneskerettighets organisasjoner og deres rolle i å fordømme Russland. Tyskland som et av de største og viktigste landene i EU har en ledene rolle når det gjelder EU sin felles utenrikspolitikk og vi vil også høre et foredrag om Russlands politikk av partiet «de grønne» som ser ut til å stille med den neste forbundskansleren. Vi i Folkediplomati Norge ønsker en avspenning av situasjonene mellom Norge og Russland. Derfor satser vi på dialog men en dialog blir bare mulig hvis en også kjenner til den andre siden. 
Besøk gjerne vår nettside for mer informasjon: https://www.folkediplomati.com/konferanse-2021/
 
Arrangementet er gratis og holdes digitalt pga. korona situasjonen. Påmelding: https://www.folkediplomati.com/konferanse-2021/ 
Reklame