Korona-propagandaen enkelt forklart

Hele pandemiregimet vrimler med inkonsekvenser og motsetninger.
Screenshot-2021-01-04-13-27-16-1

av Milosz Matuschek (Tyskland)

Korona-avantgarden har brent alle broer til den gamle normalen bak seg. Her rykkes bare fremover, uansett tap. Demokrati, frihet og en åpen meningsutveksling forsømmes og ofres villig av et flertall av befolkningen, opphisset av en vag følelse av at den faderlige staten beskytter dem mot en alvorlig sykdom. I denne enestående historiske situasjonen er vi helt avhengig av oss selv. Ingen “høyere vesen” eller velvillig utenlandsk stormakt vil redde oss. Det som kreves er all vår sunne fornuft, vår evne til å skape nettverk, og motet til å bruke vår egen fornuft. Fordi de mektige, som har tenkt ut det hele, beveger seg på tynn is. Hvis deres hovedfortellinger blir angrepet – som f.eks PCR-testene og myten om en «epidemi av nasjonalt omfang» – så kollapser hele korthuset.

«Alle som kan få folk til å tro absurditeter, kan få dem til å begå forferdelige ting» – Voltaire.

Det var var en del årskavalkader over fjoråret, men ingen gjennomgang av propagandaen som kom fra det kinesiske kommunistpartis informasjonsavdeling. Fra deres synspunkt, kan det meget vellykkede året 2020 oppsummeres i tre punkter:

1. I januar falt folk om på gatene i Wuhan, de kollapset helt uventet. Det var snakk om en ny lungesykdom.

2. Men staten reagerte raskt, med harde nedstenginger. Den desinfiserte til og med luften og gatene, i militærformasjon. Alt meget imponerende.
korona1

3. I desember 2020 ble det feiret igjen i Wuhan. Uten maske eller vaksine. Men bare i Wuhan. Resten av verden gjorde seg klar for strengere tiltak.

korona2
Propaganda er informasjonspolitikk med bruk av følelser og symbolikk. Den er en form for informasjons-reklame. Og det er derfor kanskje ikke tilfeldig at du kanskje blir minnet på om en TV-annonse for et oppvaskmiddel fra 1990-tallet. Hvis du husker den: Byene Villariba og Villabajo hadde begge laget paella. Nå skulle de store fettete stekepannene vaskes opp. Men bare én by hadde brukt riktig vaskemiddel. Og mens Villariba allerede fester, skurer Villabajo fremdeles grytene.

Så enkel er propaganda.

Den største propagandakampanjen noensinne

Vi opplever for tiden den største propagandakampanjen noensinne når det gjelder korona, fra forskjellige medier, statlige, «filantropiske» og internasjonale aktører. Propaganda er et angrep på rasjonalitet og logikk. Propaganda snur verden på hodet, den fungerer takket være frykt, forvirring og desorientering. Den virker som et narkotisk middel. Plutselig vet du ikke om du fortsatt kan stole på dine egne øyne og ører. Bare det faktum at at propagandistiske midler brukes, er i seg selv en sterk pekepinn på at noe er galt.

Det er viktig å forstå her at følelsen av tvil om virkeligheten er et resultat av en kunstig skapt, bevisst desorientering.

Inntrykket av kaos og ensomhet oppstår når rasjonalitet og løgner er i konstant konflikt med hverandre. Propaganda er en desperat handling fra de mektiges side. De mange «inkonsekvensene», medisinske, juridiske, logistiske, politiske, mediale, kan tilsynelatende bare holdes sammen av et nett av propaganda, til slutt også av frykt. For eksempel, hvordan passer et helsesystem som sies å være i ferd med å overbelastes med morsomme filmsnutter av dansende sykehusarbeidere?

korona3

Teknologifilosofen Günther Anders skrev en gang at underholdning er terror. Den sniker seg inn i hodet vårt på en måte som fullstendig avvæpner oss. Hvis underholdning er terror, er propaganda masseødeleggelsesvåpenet. Den er en form for psykologisk krigføring, gjort av de mektige mot befolkningen. Målet med propaganda er å gjøre tenkende mennesker til troende. En grøt av kjedelige, redde folk som kan manøvreres i alle retninger. Det visste allerede Gustave le Bon. Og jo mindre rettningssans befolkningen har, desto mer sannsynlig vil de etterlyse en leder. Med andre ord er propaganda det foretrukne redskapet for autoritære ledere som er avhengige av troende og føyelige mennesker for sitt styre.

Hva herredømmet er basert på, er av sekundær betydning; det kan være religion, ideologi, til og med vitenskap. Mekanismen forblir den samme.

«Diktatorer skaper ikke diktaturer, flokker skaper diktatorer,» sa Georges Bernanos. Propaganda kan bare motarbeides av de som står imot at man skapes om til masser eller flokker.

Den som ikke passer inn i et stort «vi», men dyrker selvstendig tenkning.

Ved å virke direkte på sinnet, prøver propaganda å få folk til å handle mot egen overbevisning eller rasjonalitet. Den vil at ånden skal gi opp og til slutt overgi seg til den ønskede fortellingen, den følte sannheten. Alexis de Tocqueville hadde allerede i første halvdel av 1800-tallet erkjent at demokratier ikke er fremmede for totalitære elementer og styring av meninger:

Etter at den suverene makten således har tatt hver enkelt i sine mektige hender og formet dem etter eget ønske, sprer den armene over hele samfunnet; den dekker overflaten av samfunnet med et nett av små, komplekse, bittesmå og ensartede regler som de mest originale sinnene og de mektigste sjelene ikke kan bryte gjennom for å gå utover mengden; den bryter ikke ned viljen, men mykner den, bøyer den og veileder den; (…) det ødelegger ikke, det forhindrer fødsel; den tyranniserer ikke, den hindrer, den undertrykker, den tar vekk motet, den slukker, den suger ut, og til slutt reduserer den hver nasjon til intet annet enn en flokk fryktede og hardtarbeidende dyr, som regjeringen er gjeter for.»

Nylig, når det gjaldt vaksinasjon, ble man ofte forundret over hvor langt noen medier gikk. For magasinet “Stern” var vaksinen en gave fra de tre vise menn. Budskapet er klart: Jesus ville ha vaksinert seg! I markedsavdelingen til Biontech/Pfizer kunne man knapt ha funnet større lykke: Produktreklame på forsiden!

korona4

Men så var det magasinet Spiegel, som til og med stiliserte oppfinnerne av Biontech / Pfizer-vaksinen som helter og popstjerner, umiskjennelig basert på tidligere propaganda-estetikk.

korona5

Elementer av propaganda og implementeringen av dem

Det er mange elementer i moderne propaganda og manipulering av meninger som nylig dukket opp igjen i korona-situasjonen. Ingenting overlates til tilfeldighetene.

Vaksinasjons-strategien følger for eksempel en dreiebok som også inneholder tips for kommunikasjons-strategier.

I USA og Storbritannia forbereder de hemmelige tjenestene seg på å iverksette tiltak mot vaksinasjons-motstandere.

WHO tenker på hvordan man får folk frivillig til å vaksinere seg ved å tilpasse beslutnings-arkitekturen gjennom knuffing, ‘nudging‘, en metode for mild manipulasjon.

I EU sørger nå et «Social Observatory for Discrimination on Social Media» for at alt er riktig når det gjelder kovid-informasjon. Forkortelsen på dette “EUs sannhetsministerium” er forresten SOMA, som navnet på stoffet i Huxleys “Brave New World”. SOMA, det kan også stå for soft manipulation, «myk manipulasjon».

La oss ta en titt på et par elementer:

Assosiasjoner

Edward Bernays, oppfinneren av moderne propaganda, viste det allerede da han gjorde røyking akseptabelt for kvinner. Han koblet kvinnefrigjøring sammen med sigaretter (slagord: «Torches of Freedom»). Korona fremstår for noen politikere som en «mulighet» til å få lettere gjennomslag for visse saker lettere. Slagordet «Build back better» høres ofte i USA og Canada.

Lederen av World Economic Forum, Klaus Schwab, samt mange høytstående støttespillere for denne store nullstillingen,  «the Great Reset»-agendaen, snakker for tiden om et «mulighetens vindu» for perioden etter kovid. Nullstilling-propagandaen fremstilles i de mest skinnende farger i tidsskriftet TIME og presenteres som egalitært, inkluderende, bærekraftig og grønt. La oss forberede oss på en radikal kombinasjon av korona- og klimaspørsmål, etter mottoet: «Og nå et felles løft for planetens helse!»

Følelser har forrang!

Folk følger når det kommer til stykket heller grovhugde emosjonelle bilder, såkalte stereotyper, i stedet for fakta som sjelden passer, slik journalisten og propagandisten Walter Lippmann (“Public Opinion”) allerede visste. Forferdelige avisoverskrifter eller imponerende bilder, for eksempel fra Kina, er mer effektive enn dødsstatistikker. Propaganda kaprer det limbiske systemet, fornuften synker ned til nederste del av ryggraden.

Sensur

Propaganda trenger sensur for å spres lettere. Korona-sensur har pågått på sosiale medier og YouTube i lang tid. Også forskere klager over politisering, korrupsjon og undertrykkelse av forskning. Den tyske plattformen Researchgate slettet en kritisk artikkel om emnet maskepåbud. I mellomtiden har også forfatteren av studien blitt slettet fra Twitter. Å ja forresten, den mest fremtredende investoren i Researchgate er Bill Gates med 30 millioner dollar.

Heltedyrkelse

Med kampanjen «Spesielle helter» hadde regjeringen allerede utropt som helter alle medborgere som drev dank på sofaen i korona-tider og lot seg overrisle. Alle som klarer å vaksinere seg, blir følgelig til og med erklært som «vaksinasjons-helter». Også på andre måter blir de som følger den offisielle linja gjort til korona-helter, det være seg med medaljer, priser, popularitets-statistikk eller valg til «Årets mann». Som i tidligere reklamekampanjer er legen som autoritetsperson veldig etterspurt.

052d8457bf03588da01c769f0f00e7bd

Påvirkere

Det som pleide å være propagandister er nå ”påvirkere”, den betalte selgeren. Selv i Walter Lippmanns tid var bruken av «Yes Men» eller «Four Minutes Men» spesielt effektiv. Over hele landet kom fremtredende talsmenn for første verdenskrig med «spontane» og rørende appeller ved offentlige og private anledninger.

Dagens påvirkere i Tyskland er for eksempel Karl Lauterbach, som snakker om den “perfekte vaksinen” når det gjelder Biontech/Pfizer; Spiegel-spaltist Blome etterlyste ulemper for alle som frivillig avstår fra vaksinasjon. «Måtte hele republikken peke fingeren mot dem»; WELT-spaltisten Alan Posener krevde at bare vaksinerte personer skulle få tilgang til fly og kinoer. Og Bill Gates har drevet sin egen blogg og YouTube-kanal en stund nå. Han er «verdens største vaksine-påvirker» og blir aldri lei av å forklare for alle hvordan vaksinasjon fungerer. Ingenting av dette utløser kritiske spørsmål fra journalister.

Skaping av frykt

Den mest effektive propagandateknikken er sannsynligvis skremselstaktikk. Eksterne eksperter som ikke ble navngitt, anbefalte innenriksdepartementet våren 2020 at ekstern kommunikasjon med hensyn til viruset skulle fokusere på primærfrykt, som frykt for kvelning, for å oppnå en sjokkeffekt. Effekten av denne skapingen av frykt er økt lengsel etter disiplin, orden og autoritær ledelse. Skremselstaktikken baner vei for maktkonsentrasjon.
korona7

«Visuell uro»

I mellomtiden fylles store reklameplasser igjen med offisielle slagord. Den «visuelle agitasjonen», som den ble kalt i DDR, er tilbake igjen, selv om de ble ansett som ineffektive den gang.

Fremtredende personer

Fremtredende hendelser er spesielt merkbare og er derfor lettere å huske. En kjendis som får Covid-19 skaper langt større virkning enn hundretusener av anonyme syke mennesker i India. Enten det er Macron, Johnson, Spahn eller Söder: Politikere blir alltid syke i media, men blir deretter friske i det stille, hemmelig, noen ganger påfallende raskt. Ofte beskrives de som rammes som den (symptomfattige) «etter forholdene bra». Andre rapporterer merkelige symptomer: Ifølge den  WHO-tilknyttete mikrobiologen Peter Piot, hadde han til og med vondt i håret.

Argumentum ad nauseam

Et av de viktigste elementene i enhver propaganda eller reklame er gjentakelsen av budskapet ditt, om mulig «til man kaster opp», ad nauseam. Daglige tall med «nye infeksjoner», dødsfall og fremtredende hendelser tar sikte på å fange alle i et fokus på en fortelling av aller største betydning. Temaet korona har vært så allestedsnærværende i nesten et år at du ikke lenger kan unngå det.

Gruppetenkning

Samlingen av likesinnede fører til utvikling av gruppetenkning. Dette betyr visse tankemønstre som anses som ukrenkelige i en gruppe. Et velkjent eksempel på fatal gruppetenkning og eksperter som tar feil er ideen til Kennedy-administrasjonen og dens briljante rådgivere om å angripe Cuba. Gruppetenkning er basert på selvbekreftelse og innsnevring av synsfeltet, slik at man får bekreftelsesfeil  («Confirmation bias“) og fremmer slike kollektive feil som angrepet i Svinebukta.

For øyeblikket virker det som om regjeringens syn på korona har smeltet sammen med den meningen som blir publisert i media. Regjeringen og media har gått sammen for å danne et kommunikativt skjebnesamfunn.

Den store fortellingen settes aldri spørsmålstegn ved. Det finnes kritikk når det gjelder kosmetiske spørsmål som «Hvem vil bli vaksinert først, og hvorfor er det ikke mer vaksine tilgjengelig?» På den annen side spør sjelden noen: Trengs det overhodet en vaksinasjon mot en sykdom der folk flest er symptomfrie og der over 99 prosent av alle syke overlever? Og hvilke risikoer innebærer vaksinen?

Finnes det motgift mot propaganda?

Ja og nei. Kanskje den mest effektive motgiften er å unngå nyhetsstrømmen. Men dette har bare begrenset nytte. Fordi denne oppførselen også kan føre at man faller i fella, nemlig flokkinstinkt. Når likesinnede og kritikere bare omgås sine egne, bygger de også sitt eget «vi» og dermed sin egen snevre menings-synsfelt. Det er også lettere sagt enn gjort å bare «slutte å være redd».

Sannsynligvis det mest effektive middelet mot propaganda er likevel en kritisk masse uavhengige, tenkende og fryktløse mennesker som er villige til å stille spørsmål ved enhver av sine overbevisninger og som ikke på forhånd utelukker noen mening, uansett hvor fjern den måtte være.

Det er også uunngåelig å se nærmere på måten det menneskelige sinn fungerer på, spesielt dets svake punkter, som gjør folk utsatt for manipulasjon. Forskningsområdet kognitiv bias («Heuristics & Biases») er bredt, og sammen med en oversikt over manipulasjons-teknikker og teknikker for utøvelse av myk makt, kan det bli lettere å gjenkjenne manipulasjoner. Den kognitive psykologen Rainer Mausfeld (foredrag m/ norsk tekst; anbefalt) utmerket seg nylig i dette fagfeltet, med en særlig bred innvirkning.  Han har også sagt mye om frykt og makt.

Propaganda ønsker å oppnå splittelse og nedbrytning. Den ytre sosial distanseringen er det første skrittet for en mental distansering. Dette kan motvirkes ved å fokusere på mer nettverk og intellektuell utveksling, selv med mennesker som tenker annerledes. Aldous Huxley advarte allerede på 1950-tallet om at metoder for å manipulere meninger og hjernevask ville bli mer og mer fremtredende i fremtiden.

La oss regne med at elementene i den «vidunderlige nye verden», det vil si et kastevesen komfortabelt for noen, vil vokse tettere sammen med midler for overvåking og undertrykkelse. En kombinasjon av Huxley og Orwell venter oss. En slags Covid-1984 på soma. Standardiseringen av tenkningen baner vei for et vitenskapelig diktatur som skiller mellom det fornuftige og det ufornuftige, og ekskluderer det siste.

Midlertidig konklusjon:

Det viktigste funnet hittil fra analysen av de medisinske og juridiske urimelighetene i pandemi-regimet, er innsikten at pandemi-situasjonen (delvis) styres av politikken. Dette gjelder desto mer for riktig “wording”. Språkregelene kan endres igjen i nær fremtid, akkurat som vi hittil har hoppet fra motebegrep til motebegrep. Først handlet det om å senke R-verdien, forhindre-at helsesystemet kollapset, redusere kurven, «bryte bølgen».

Nå handler wordingen om flokkimmunitet gjennom vaksinasjon (WHO endret nylig definisjonen av flokkimmunitet i den forbindelse). På dette tidspunkt ville det ikke lenger være overraskende hvis antivaksinasjonskampanjer blir stemplet som pandemiske terrorister i fremtiden, og delingen av befolkningen i «fornuftige» og «ufornuftige» mennesker fortsatte. Politikere kan alltid gi svarteper i bekjempingen pandemier tilbake til befolkningen, ved å gi den «ufornuftige minoriteten» av vaksinasjons-motstander skylden (mer presist, selvfølgelig: høyreekstremister, esoterikere, antroposofer, antisemitter eller hvilken som helst ordvalg man trenger), og spille dem ut mot de «fornuftige».

Propaganda fungerer gjennom synlighet. Det er som et stort trafikkskilt som peker i en bestemt retning. Det peker derfor først og fremst på noe som skal fange vårt øye. Den erklærer imidlertid at andre ting er irrelevante eller ikke-eksisterende.

Desto mer grunn til å spørre: Hva skjer bak kulissene? Hva er interessene til World Economic Forum, Kina, mektige stiftelser? Kan den store nullstillingen, «the Great Reset» fortsatt stoppes? Propaganda har den effekt at man får vite nesten ingenting om disse temaene fra media. Journalistikken har skiftet side: den har forlatt forsøket på å etablere sannheten, og gått over til PR-virksomhet. Så fra dvalen som lenge har ligget i kortene, har den nå til slutt sovnet hen.


Creative Commons/ Rubikon, med noen minimale tilpasninger.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s