Den (nye normale) krigen mot innenlands terror

Hvis du likte den globale krigen mot terror, vil du elske den nye krigen mot innenlands terror! Den er akkurat den samme som den opprinnelige globale krigen mot terror, bortsett fra at «terroristene» denne gangen er «Domestic Violent Extremists» (DVEs), «Homegrown Violent Extremists» (HVEs), «Violent Conspiracy-Theorist Extremists» (VCTEs), «Violent Reality Denialist Extremists» (VRDEs), «Insurrectionary Micro-Aggressionist Extremists» (IMAEs), «People Who Make Liberals Feel Uncomfortable» (PWMLFUs), og andre som Sikkerhetsdepartementet ønsker å merke en «ekstremist» og betegne med et latterlig akronym.
Av CJ Hopkins

I følge en advarsel offentliggjort av Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) 27. januar, er disse DCE, HVE, VCTE, VRDE, IMAE og PWMLFU-ene «ideologisk motiverte voldelige ekstremister med innvendinger mot utøvelse av statens myndighet» og andre «selvoppfattete klagemål drevet av falske fortellinger.” De antas å være «motivert av en rekke spørsmål, inkludert sinne over Covid-19-begrensingene, valgresultatet i 2020, politiets bruk av makt» og andre farlige «falske fortellinger» (f.eks. eksistensen av «den dype staten,» «flokkimmunitet,» «biologisk kjønn,» «Gud,» og så videre).

«Inspirert av utenlandske terrorgrupper» og «oppmuntret av inntrengningen i Kongressbygningen» planlegger dette diabolske nettverket av «innenlandske terrorister» «angrep mot statlige anlegg», «truer vold mot kritisk infrastruktur» og aktivt «siterer feilinformasjon og konspirasjonsteorier om Covid-19.” For alt vi vet, sitter de gjemt hos Donald Trump akkurat nå og planlegger et ødeleggende terrorangrep med de masseødeleggelsesvåpnene vi aldri fant i Irak, eller lager dødsstatistikk som tar hensyn til befolkningsvekst og som går tilbake hele 20 år, eller legger ut bilder av «ekstremistiske frosker» på internett.

Det amerikanske Sikkerhetsdepartementet er «bekymret», det samme er deres kolleger i hele det globale kapitalistiske imperiet. Den nye normale krigen mot innenlands terrorisme er ikke bare en krig mot amerikansk «innenlandsk terror». Denne «innenlandske terror»-trusselen er internasjonal. Frankrike har nettopp vedtatt en «global sikkerhetslov» som forbyr borgere å filme politiet mens de banker livskiten ut av folk, blant andre «antiterror-forordninger». I Tyskland forbereder regjeringen seg på å installere en antiterrorvollgrav rundt Riksdagen. I Nederland slår politiet ned på voldelige konspirasjonsteoretikere, virkelighetsbenektere og andre «sinte borgere som hater systemet«, som har protestert mot nattlige portforbud. Plutselig, overalt hvor du ser (eller i det minste hvis du ser i de dominerende mediene), vokser «globale ekstremistiske nettverk.» Det er på tide for den globale kapitalismen å ta silkehanskene av igjen, lure»terroristene» ut av deres skjulesteder og begynne en ny offisiell fortelling.

Det er faktisk ikke så mye nytt ved det. Når du fjerner alle de teite nye akronymene, er (den nye normale) Krigen mot innenlands terrorisme i utgangspunktet bare en kombinasjon av fortellingene om «Krigen mot terror» og «den nye normalen», dvs. en militarisering av den såkalte «nye normalen” og en sykeliggjøring av “Krigen mot terror.” Hvorfor vil den globale kapitalismen gjøre det, spør du?

Jeg tror du vet det allerede, men jeg skal fortelle deg det.

Du skjønner, problemet med den opprinnelige «Globale krigen mot terrorisme» var at det faktisk ikke var så global. Det var i utgangspunktet bare en krig mot islamsk «terrorisme» (dvs. motstand mot global kapitalisme og dens postideologiske ideologi), som var greit så lenge den globale kapitalismen bare destabiliserte og omstrukturerte Midtøsten. Den ble satt på pause i 2016, slik at den globale kapitalismen kunne fokusere på å bekjempe «populisme» (dvs. motstand mot global kapitalisme og dens postideologiske ideologi), statuere et eksempel av Donald Trump og demonisere alle som stemte på ham (eller bare nektet å delta i deres frie og rettferdige valg, som de nettopp har gjennomført på spektakulær måte). Så nå er det tilbake til «Krigen mot terror», bortsett fra at den nå har en helt ny rollebesetning av «terrorister», eller teknisk sett en utvidet rollebesetning av «terrorister».

Kort fortalt har den globale kapitalismen ganske enkelt utvidet, gitt ny sammenheng og patologisert «Krigen mot terror» (dvs. krigen mot motstanden mot global kapitalisme og dens postideologiske ideologi). Dette var selvfølgelig alltid uunngåelig. Et globalt hegemonisk system (f.eks. global kapitalisme) har ingen eksterne fiender, fordi det ikke er noe territorium «utenfor» systemet. Dens eneste fiender er innenfor systemet, og er dermed per definisjon opprørere, også kjent som «terrorister» og «ekstremister.» Disse begrepene er åpenbart helt meningsløse. De er rent strategiske betegnelser, brukt mot alle som avviker fra den globale kapitalismene offisielle ideologi … som, i tilfelle du lurte på, kalles «normalitet» (eller, i vårt tilfelle for øyeblikket, «Ny normalitet»).

I tidligere tider var disse «terroristene» og «ekstremistene» kjent som «kjettere», «frafalne» og «blasfemikere.» I dag er de også kjent som «benektere», f.eks. «vitenskaps-benektere», «kovid-benektere», og nylig, mer urovekkende, «virkelighets-benektere.» Dette er en viktig del av sykeliggjøringen av fortellingen om “Krigen mot terror”. Den nye avarten «terrorister» hater oss ikke bare for vår frihet … de hater oss fordi de hater «virkeligheten». De er ikke lenger våre politiske eller ideologiske motstandere … de lider av en psykiatrisk lidelse. De trenger ikke lenger å diskuteres med eller lyttes til … de trenger å bli «behandlet», «omskoleres» og «av-programmeres» til de aksepterer «virkeligheten.» Hvis du tror jeg overdriver hvor totalitær denne fortellingen om «den nye Normalen/krigen mot terror», kan du lese dette i New York Times, som utforsker ideen om en «virkelighets-tsar» for å håndtere vår «virkelighets-krise.»

Og dette er selvfølgelig bare begynnelsen. Enigheten (i det minste i globalistiske kretser) er at (den nye normale) krigen mot innenlands terror trolig vil fortsette de neste 10 til 20 årene, noe som burde gi de globale kapitalistiske herskende klassene mer enn nok tid til å gjennomføre The Great Reset, den “store tilbakestillingen,” og ødelegge det som er igjen av det menneskelige samfunn og betinge befolkningen til å venne seg til å leve som engstelige, nyfødale bønder som må be om tillatelse til å forlate hjemmene sine. Vi er fremdeles i den første hurtig dominanse-fasen (som de til slutt nok er nødt redusere litt). Men bare se på hvor mye de allerede har oppnådd.

Den økonomiske skaden er bokstavelig talt uberegnelig … millioner har blitt kastet ut i desperat fattigdom, utallige uavhengige bedrifter knust, hele bransjer lammet, utviklingsland gjort økonomisk avhengige (dvs. lydige) i overskuelig fremtid, mens milliardærer økte formuen sin med over 1000 milliarder dollar i formue og multinasjonale megaselskaper konsoliderte sin dominans over hele kloden.

Og det er bare den økonomiske skaden. Angrepet på samfunnet har vært enda mer dramatisk. Den globale kapitalismen har i løpet av et år forvandlet flertallet av den globale befolkningen til en enorm, paranoid totalitær sekt som ikke lenger er i stand til å engang bruke elementær logikk og fornuft. (Jeg kommer ikke til å si mer om det her … på dette tidspunkt enten innser du det eller du er en del av sekten.) De stiller seg faktisk opp på parkeringsplasser, de dobbelt-maskerte medlemmene av denne kovidiske sekten, for å injiseres med en eksperimentell «vaksine» som de tror vil redde menneskeheten fra et virus som forårsaker milde til moderate symptomer hos omtrent 95% av de «smittede», og der over 99% av de «smittede» overlever.

Så det er ingen stor overraskelse at disse samme tanketomme sektmedlemmene fullt ut støtter (den nye normale) Krigen mot innenlands terror og den kommende rettssaken mot Donald Trump (sendt på TV over hele verden) for å ha «oppildnet til opprør». De støtter også fullt og helt de store korporasjonenes pågående sensur av internett, og kan ikke vente med å få utstedt sine frihetspass«, som vil tillate dem å delta i det «nye normale» livet – dobbelt-maskert og sosialt distansert, naturligvis – mens de får alle sine bevegelser og transaksjoner og hvert ord de skriver på Facebook, eller i en e-post, eller sier til noen på smarttelefonene sine, eller i nærheten av sine 5G-brødristere, registrert av den globale kapitalismens etterretningstjenester og deres samarbeidspartnere, datterselskaper og tiltrodde stedfortredere. Disse menneskene har ingenting å bekymre seg for, ettersom de aldri ville drømme om å ikke adlyde ordre og er ikke i stand til å tenke en original tanke, langt mindre en som var utilfreds med den globale kapitalismen, selv hvis en falsk apokalyptisk pest åpenbart viste seg å ikke stemme.

Når det gjelder resten av oss «ekstremister», «innenlandske terrorister», «kjettere» og «virkelighetsbenektere» (dvs. enhver som kritiserer global kapitalisme eller utfordrer dens offisielle fortellinger og dens stadig mer totalitære ideologi, uavhengig av vår spesifikke akronymer i sikkerhetstjenestene), skulle jeg ønske jeg kunne gi deg noe håp. Men sannheten er at ting ikke ser så lyst ut. Jeg antar at jeg kommer til å se deg i en karantene-leir, eller på psykiatrisk avdeling, eller en juridisk uklar interneringsleir  … eller, jeg vet ikke, kanskje jeg ser deg i gatene.


Med velvillig tillatelse fra CJ Hopkins. Hopkins er en prisvinnende amerikansk skuespill- og romanforfatter,  bosatt i Berlin.