«Ingenting kan rettferdiggjøre denne ødeleggelsen av menneskers liv»

Yoram Lass

Fraser Myers  intervjuer Yoram Lass, tidligere direktør for Israels helsedepartement, om hysteriet rundt Covid-19. (22/05)

Land over hele verden har vært stengt i flere måneder som svar på koronavirus-pandemien. Tiltakenes kostnader enorme – med tanke på liv, frihet og økonomi. Men er det verdt det, for å redde liv? Yoram Lass er tidligere generaldirektør for Israels helsedepartement. Lass er en hard kritiker av nedstengningen som ble vedtatt i hans hjemland Israel og rundt om i verden. Han har beskrevet vårt svar på Covid-19 som en form for hysteri. Vi snakket med ham å finne ut mer.

Du har beskrevet den globale responsen på koronaviruset som hysteri. Kan du forklare det?

Yoram Lass: Det er den første epidemien i historien som er ledsaget av en annen epidemi – viruset fra sosiale nettverk. Disse nye mediene har hjernevasket hele befolkninger. Det du får er frykt og angst og en manglende evne til å se på virkelige data. Og derfor har du alle ingrediensene til et uhyrlig hysteri.

Dette er hva som er kjent i vitenskapen som positive tilbakemeldinger eller en ‘snøballeffekt’. Regjeringen er bekymret for sine innbyggere. Derfor gjennomfører den drakoniske tiltak. Innbyggerne ser de drakoniske tiltakene og blir enda mer hysteriske. De forsterker hverandre og snøballen blir større og større, helt til du havner i et irrasjonelt territorium. Dette er ikke mer enn en influensaepidemi hvis du bryr deg om å se på tallene og dataene, men folk som befinner seg i en tilstand av angst, er blinde. Hvis jeg tok beslutningene, ville jeg prøve å gi folk de reelle tallene. Og jeg ville aldri ødelegge landet mitt.

Hva forteller tallene oss, etter ditt syn?

Lass: Dødelighet på grunn av koronavirus er et falskt tall. De fleste dør ikke av koronavirus. De som registrerer dødsfall bytter ganske enkelt merkelappen. Hvis pasienter døde av leukemi, fra metastatisk kreft, fra hjerte- og karsykdommer eller fra demens, skrev de koronavirus. Antallet smittede er også uriktig, fordi det avhenger av antall tester. Jo flere tester du gjør, jo flere infiserte mennesker får du.

Det eneste reelle tallet er det totale antall dødsfall – alle dødsårsaker, ikke bare koronavirus. Hvis du ser på disse tallene, vil du se at hver vinter får vi det som kalles overdødelighet. Det vil si at om vinteren dør flere mennesker sammenlignet med gjennomsnittet, på grunn av vanlige, sesongmessige influensaepidemier, som ingen bryr seg om. Hvis du ser på koronavirusbølgen på en graf, vil du se at den ser ut som en topp. Koronaviruset kommer veldig raskt, men det drar også veldig raskt. Influensabølgen er grunnere siden den tar tre måneder på å gå over, mens koronavirus tar en måned. Hvis du teller antall mennesker som dør i form av overdødelighet – som er området under kurven – vil du se at i løpet av koronavirus-sesongen har vi hatt en overdødelighet som er omtrent 15 prosent større enn epidemien med vanlig influensa i 2017.

Sammenlignet med den økningen, er de drakoniske tiltakene av bibelske proporsjoner. Hundrevis av millioner mennesker lider. I utviklingsland vil mange dø av sult. I utviklede land vil mange dø av arbeidsledighet. Arbeidsledighet er dødelighet. Flere mennesker vil dø av tiltakene enn av viruset. Og menneskene som dør av tiltakene er forsørgere. De er yngre. Blant menneskene som dør av koronavirus er medianalderen ofte høyere enn forventet levealder i befolkningen. Det som er gjort, er ikke forholdsmessig. Men folk er redde. Mennesker er hjernevasket. De hører ikke på dataene. Og det inkluderer regjeringer.

Har nedstengningen noen positiv effekt på folks sikkerhet?

Lass: Enhver rimelig ekspert – det vil si alle andre enn professor Ferguson fra Imperial College som ønsket å sperre alle inne da vi hadde svineinfluensa – vil fortelle deg at nedstengning ikke kan endre det endelige antallet smittede. Den kan bare endre infeksjons-hastigheten. Og folk hevder at ved å endre smittefrekvensen og ‘flate ut kurven’, forhindret vi kollaps av sykehus. Jeg har vist deg kostnadene ved nedstengning, men dette var argumentet for det. Men se på Sverige. Ingen nedstengning og ingen kollaps av sykehus. Argumentet for nedstengning kollapser.

Hvorfor har noen land lidd så mye mer enn andre fra Covid-19?

Lass: For eksempel kan du sammenligne Italia med Israel. I Midtøsten fungerer ikke dette viruset egentlig. Det er to grunner. Det ene er at det er en veldig ung befolkning, og den andre er at klimaet er annerledes. På femtiende breddegrad, som er Europa, og førtiende, som er det nordøstlige USA, er viruset mye mer levedyktig. Italia har den eldste befolkningen i verden bortsett fra Japan. Italienerne er også storrøykere og veldig sosiale mennesker – de klemmer og kysser. Hvis du ser på tallene, døde 25.000 italienere i 2017 av influensa-komplikasjoner. Nå har du rundt 30.000 mennesker som dør av koronavirus. Så det er et sammenlignbart tall. Man bør ikke ødelegge et land for sammenlignbare tall.

Hvordan har det vært i Israel?

Lass: I Israel har vi to lag med frykt. Hysteriet ligner resten av verden. Vi har imidlertid en statsminister som har blitt gjenopplivet av koronaviruset ved å legge til et nytt lag med frykt. Jeg tror ikke det er noen annen statsminister som har snakket om koronavirus som den middelalderske svartedauen, holocaust og menneskehetens slutt på denne måten. Nevnte Boris Johnson svartedauen? Jeg tror ikke det. Det er den spesielle situasjonen i Israel.

Hvordan kan sammenlignes koronavirus med tidligere pandemier?

Lass: Hvis du ser på 1950-tallet, hadde vi Den asiatiske influensaen. På 1960-tallet var det Hong Kong-influensaen. Disse var verre enn denne pandemien. Se også historien om svineinfluensa i 2009, som begynte nøyaktig likedan som koronavirus. Et nytt virus oppsto i Mexico. Det fantes ingen vaksine, så det var veldig skremmende. Det spredte seg over hele verden. Det smittet en milliard mennesker. En kvart million mennesker døde. Men det var ingen nedstengninger, ingen Ferguson, ingenting – folk var langt mer interessert i den økonomiske krisen som rammet dem et år før, i 2008. De hadde ikke tid til å ta hensyn til dette tullet.

Vil pandemien snart være over?

Lass: Viruset, som influensavirus, sier farvel til Vest-Europa, ganske sikkert. Det samme i Midtøsten. I USA vet vi ikke ennå, så vi bør snakkes om en måned. Men ingenting kan rettferdiggjøre denne ødeleggelsen av menneskers liv. Det er utrolig.


(via Ron Paul Institute)

 

Reklame