«Vi oppdaget nye symptomer»

Hendrik Streeck er sannsynligvis den virologen som har sett flest pasienter i Tyskland. Et intervju om nye symptomer på Covid 19, hurtigtester og overdrevne dødsfall. Intervjuet er fra Frankfurter Allgemeine Zeitung den 16. mars 2020.

Professor Streeck, til vanlig forsker du på en vaksine mot HI-viruset, nå har den nye typen koronavirus kommet imellom. Er ikke koronavirus noe helt annet enn HIV?

Jeg er spesialist i virologi og infeksjons-epidemiologi, og takket være utdanningen min, er kjenner jeg også til koronavirus. Siden jeg har vært i Bonn har fagområdet mitt utvidet seg mye, for eksempel når det gjelder diagnostikk. Og i mellomtiden har jeg også spesialisert meg på andre virus innen forskningsområdet mitt. Institutt for virologi og HIV-forskning ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bonn var referanselaboratoriet for koronavirus under Christian Drosten, som jeg etterfulgte da han flyttet til [universitetssykehuset] Charité i Berlin høsten 2019. Siden ikke alle ansatte fulgte med ham til Berlin, er det mye kompetanse her. Alle mine ansatte jobber for tiden med Sars-CoV-2, i håp om å kunne bidra til forskningen.

Hvor mange ansatte har du?

Dette endrer seg kontinuerlig da vi fremdeles bygger team. Det er for tiden mer enn 40, inkludert doktorgradsstudenter.

Hva gjør dere egentlig?

Vi prøvde å svare på veldig enkle spørsmål. Jeg er nok den virologen som har sett flest pasienter her i Tyskland. Vi dro fra hus til hus og oppsøktte alle smittede personer i distriktet Heinsberg, som er spesielt berørt av Covid-19, og spurte folk. Vi registrerte symptomene og oppdaget derved nye, tok luftprøver, prøver fra dørhandtak, mobiltelefoner og fjernkontroller. Vi samlet til og med toalettvannprøver.

Spres viruset via avføring?

Dette er en frykt som ennå ikke er bevist. Imidlertid fant vi genetisk materiale fra viruset i toalettskålen, noe som ikke betyr at det også er smittsomt.

Hvilke nye symptomer fant dere?

Nesten alle smittede mennesker vi intervjuet, og dette gjelder vel to tredjedeler, beskrev tap av lukte- og smakssansen, som varte i flere dager. Det går så langt at en mor ikke kunne lukte bleien til barnet hennes. Andre kunne ikke lenger lukte sjampoen, og maten begynte å smake tamt. Vi kan foreløpig ikke si nøyaktig når disse symptomene vil vises, men vi tror litt senere i infeksjonen.

Hvor mange smittede intervjuet dere?

Sikkert mer enn 100 smittede, men ikke de veldig alvorlige tilfellene som er på sykehus.

Hvordan vil du beskrive den typiske Covid 19-pasienten?

Den typiske Covid 19-pasienten viser bare milde symptomer. En kinesisk studie fra storbyen Shenzhen kommer også til konklusjonen at 91 prosent av de smittede bare viser milde til moderate symptomer, med en tørr, irritabel hoste og muligens feber. Hos oss var det også tap av lukt og smak. Diaré forekom også hos våre smittede i 30 prosent av tilfellene, noe som er mer vanlig enn tidligere antatt.

Hva gjør dere ellers?

For eksempel sammenlignet vi den 20 minutter lange hurtigtesten fra Berlin Pharmact AG med standardtesten, dvs. vattpensel. I hurtigtesten tok vi blod fra fingertuppen, en fargeendring viser deretter resultatet.

Reagerer den hurtigtesten på mulige antistoffer i blodet?

Nettopp. Dessverre er følsomheten bare 33 prosent, med en relativt god spesifisitet på 93 prosent. Det vil si at hvis testen gir utslag, er Covid-19 oppdaget, men hvis den ikke viser seg, kan personen fremdeles være smittet. Så den hurtigtesten gjenkjenner ikke to tredjedeler av de syke.

Det sirkulerer på nettet at det nye patogenet kan være sammensatt av det gamle Sars-patogenet fra 2002/2003 og HIV, noe som gjør den nye patogenet Sars-CoV-2 så farlig.

Jeg har aldri hørt det, jeg synes det er tull. Kanskje har noen plukket opp det faktum at et gammelt HIV-preparat, Kaletra, med virkestoffene lopinavir og ritonavir, har en viss effekt mot det gamle Sars-1-viruset, og deretter spunnet historien på nettet. Det er sant at det nye patogenet ligner det gamle Sars-viruset, og det er derfor det også kalles Sars-CoV-2. Rundt 80 prosent av de to patogenene er genetisk beslektet.

Hva gjør viruset så farlig?

Det nye patogenet er ikke så farlig, det er til og med mindre farlig enn Sars-1. Det spesielle er at Sars-CoV-2 replikerer i det øvre halsområdet og derfor er mye mer smittsomt fordi viruset hopper fra hals til hals, så å si. Men det er også en fordel: Fordi Sars-1 replikerer dypt i lungene, er den ikke så smittsomt, men er lungene, noe som gjør den farligere. Det er mindre sannsynlig at Sars-2 kommer til lungene, men som fører til alvorlig sykdomsutvikling når det skjer.

Angivelig angriper det nye koronaviruset også andre organer som leveren og mage-tarmkanalen?

Selvfølgelig er det dumt å alltid måtte si: Man vet ikke alt om det ennå. Men dessverre er det slik. Det vi vet er at Sars-2 kommer inn i vertscellen gjennom ACE-2-reseptoren. Mange vevsceller har denne reseptoren, inkludert for eksempel testiklene, som det sies også kan bli angrepet. Man kan faktisk forestille seg dette i enkeltsaker, men det er ingen bekreftet kunnskap så langt. I alle fall har vi ikke funnet patogenet i blodet eller plasmaet i noen av våre Covid-19 tilfeller som er undersøkt. Diareen antyder at mage-tarmsystemet blir angrepet.

Hvordan forklarer du den lave dødsraten i Tyskland sammenlignet med for eksempel Italia?

Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Fordi i Italia har man bare testet de svært vanskelige symptomatiske tilfellene. Den nåværende studien fra Shenzhen, for eksempel, fant også at barn er smittet med patogenet like ofte som voksne, men de utvikler bare lette eller ingen symptomer. Hvis man følger studien og antar at 91 prosent av Covid-19 tilfellene bare opplever milde eller moderate symptomer, fokuserte italienerne på de resterende ni prosentene. I tillegg blir de døde også testet for Sars-CoV-2. Også i Kina økte antallet dødsfall kraftig i begynnelsen, men ikke antall infeksjoner, fordi man der konsentrerte seg om de døde. Nå er det omvendt fordi det er mye mer testing i Kina.

Så det er mange flere infeksjoner i Italia enn tallene gjenspeiler?

Nettopp. Jeg antar at infeksjonssraten i Italia er ekstrem høy, noe som ennå ikke er slått fast.

Og er det annerledes hos oss?

I Tyskland ble pasienter med bare milde symptomer også testet fra starten. Indekspasienten vår [pasient null] i Bonn hadde for eksempel bare litt ondt i halsen. Jeg er sikker på at han aldri ville ha blitt penslet i Italia.

 

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.