Tyskland forbereder seg på massefattigdom

Antallet folk med lave lønninger  sterkt i Tyskland. Mer enn en av fem pensjonister vil leve under fattigdomsgrensen om 20 år.
(Flickr)

Av Christophe Bourdoiseau

Til tross for økende fattigdom blant eldre, har Tyskland ennå ikke satt i gang med en grunnleggende reform av sitt «pay-as-you-go»-pensjonssystem. Jo flere år som går, desto mer øker antallet pensjonister som lever i fattigdom. I følge den siste rapporten fra det økonomiske forskningsinstituttet DIW i Berlin, vil mer enn én av fem pensjonister (21,6%) leve under fattigdomsgrensen om tjue år, mot 16% i dag.

Disse tallene er desto mer alarmerende fordi de blir beregnet ut fra en antagelse om at økonomien vil utvikle seg «positivt». «Problemets kilde er ikke løst,» sa forfatteren, Johannes Geyer. «Justeringene, som å bedre ta hensyn til fødselspermisjon eller pensjon ved 63-årsalderen etter førtifem års bidrag, gjør ikke noen vesentlig forskjell. Dette er bare kosmetiske reformer,» sa DIW-eksperten.

Panting av flasker for å overleve

«Dagens pensjonister samler panteflasker for å få endene til å møtes. De skammer seg ikke lenger,» beklager Sabine Werth, leder for et suppekjøkken i Berlin. «Utviklingen av lavlønnssektoren som ble besluttet av den sosialdemokratiske regjeringen under Gerhard Schröder [på 2000-tallet] var en katastrofe. Flere og flere pensjonister kommer til oss,” sier sosialarbeideren.

I følge DIW har Tyskland 6,5 millioner minijobb-kontrakter, som tillater delvis fritak for trygdeavgift. Imidlertid anses omtrent 4,5 millioner av disse å være hovedjobben for de berørte menneskene, og ikke, som den opprinnelige ideen ønsket, en ekstrajobb. «Alle disse menneskene vil befinne seg i en prekær situasjon når de går av med pensjon,» advarer Sabine Werth.

«Dagens pensjonister har også en helt annen biografi enn generasjonen før. De har ikke samlet så mange poeng, fordi arbeidsmarkedet har endret seg. De har flere pauseperioder (arbeidsledighet, opplæring osv.) og de har bidratt mindre, legger Johannes Geyer til.

Angela Merkels storkoalisjon, en allianse mellom konservative (CSU/CDU) og sosialdemokratene (SPD), forsøkte en pensjonsreform for å ta fatt denne massefattigdommen. Målet er å stabilisere pensjonsnivået innen 2045 til 46% av nettoinntekten (mot 48% i dag) og en finansiering av underskuddet gjennom skatter (4,5 milliarder euro fra 2030 og 8 milliarder i 2040). Den lovbestemte pensjonsalderen vil gradvis øke fra 65 til 67. Denne reformen sørget også for obligatoriske pensjonsinnskudd fra selvstendig næringsdrivende.

I 2018 finansierte 100 arbeidere i Tyskland pensjonene til 31 personer over 67 år (100 for 31). Med ankomsten av babyboom-årgangene (de høyeste fødselstallene var på slutten av 1960-tallet),  vil det i 2038 praktisk talt være to arbeidere for hver pensjonist (100 for 47).

Bidragene er for lave

Innføringen i 2015 av minstelønn (8,50 euro i timen) løste ikke problemet. Bidragene forblir for lave. «Man trenger minst 14 euro i timen i lønn. En tredjedel av den yrkesaktive befolkningen er under dette nivået,» bemerker Ulrich Schneider, president i den store tyske frivillige velferdsforeningen PIW.

For å dempe de perverse effektene av systemet, forbereder regjeringen et lovforslag om en minstepensjon som vil bli gitt til de som har bidratt i minst trettifem år. ”Men det vil hovedsakelig angå middelklassen. Den vil ikke bekjempe fattigdom. De som ikke har bidratt i denne perioden, vil forbli på veldig lav sosialhjelp, som for eksempel langtidsledige og selvstendig næringsdrivende, som ikke har noen plikt til å bidra, og utlendinger som har kommet sent til landet, fortsetter eksperten.

Fenomenet forventes å øke med pensjonering av langtidsledige østtyskere som aldri har funnet jobb etter gjenforeningen. «Ingen kategori av befolkningen er så rammet av usikkerhet,» sa Ulrich Schneider. «Hos dem vil pensjonistfattigdommen eksplodere i løpet av de neste tjue årene,» legger han til. Dette er også konklusjonen i DIW-rapporten.


Creative Commons

 

Reklame

Én kommentar

Kommentarer er stengt.