USA står bak statskuppet i Bolivia

av Stephen Lendman

Forfatteren William Blum (1933 – 2018) dokumenterte CIA-kupp siden andre verdenskrig.

De iverksettes for å fremme Washingtons mål om ubestridt global dominans. Det er ikke et vakkert syn.

Variasjoner av det samme manuset brukes til å styrte utenlandske ledere som ikke er underdanige nok til USAs interesser.

Skitne hender i CIA arrangerer ting. Det udemokratiske National Endowment for Democracy, USAID og andre amerikanske tjenester er også involvert.

Utenlandske høyreorienterte politikere og militære offiserer blir kjøpt som tannkrem, for å få dem til å slutte seg til diabolske sammensvergelser for å styrte suverene uavhengige regjeringer. Mørke krefter i USA ønsker at pro-vestlige marionettregjeringer skal erstatte dem.

Blum forklarte hvordan sammensvergelsen fungerer, og sa «på vegne av amerikansk næringsliv, og ofte med deres hjelp, mobiliserer CIA opposisjonen,» og la til:

«Først identifiserer de høyreorienterte grupper i landet (vanligvis militæret), og tilbyr dem en avtale: «Vi skal installere dere ved makten hvis dere opprettholder et gunstig forretningsklima for oss.»

«Så ansetter, trener og samarbeider CIA med dem for å styrte den eksisterende regjeringen (vanligvis et demokrati).»

«De bruker absolutt alle (skitne) triks som finnes: propaganda, stapping av valgurner, kjøpte valg, utpressing, seksuelle intriger, falske historier om motstandere i lokale medier, infiltrasjon og forstyrrelse av politiske partier som er motstandere, kidnapping, pryling, tortur, trusler, økonomisk sabotasje, dødsskvadroner og til og med attentat.»

«Denne innsatsen kulminerer i et militært (eller sivilt) kupp, som installerer en høyreekstrem diktator.»

Det kan være militære skikkelser som Pinochet tidligere i Chile og el-Sisi i Egypt nå, eller sivile som nå i Brasil, Afghanistan, Irak og utallige andre land – skikkelser som er villige til å la sine nasjoners suverene rettigheter underkastes USAs interesser.

Blum siterte data fram til 1987, fra Association for Responsible Dissent, og forklarte at «6 millioner mennesker har dødd som et resultat av CIAs skjulte operasjoner,» det han kalte et «amerikansk holocaust» – antallet uten tvil uendelig mye høyere de siste tre tiårene, særlig etter -9/11.

USAs kupp har ingen sammenheng med å eliminere trusler mot nasjonal sikkerhet, ingen sammenheng med humanitær intervensjon, ingen sammenheng med demokratibygging – Blum kalte sistnevnte Washingtons «dødeligste eksport

Kuppene handler utelukkende om forvandle suverene nasjoner til amerikanske vasallstater, kontrollere ressursene og befolkningen deres, skaffe USAs store selskaper markedskontroll, blokkere konkurranse fra Russland, Kina, Iran og andre nasjoner på USAs liste for framtidige regimeskifter.

Bolivias president Evo Morales er det amerikanske imperierts ferskeste offer. Men selv om kupplanen for å avsette ham er en pågående historie, er det siste kapittelet uskrevet.

Søndag trakk han seg under press fra landets forsvarsjef Williams Kaliman.

Han, andre militære tjenestemenn og opposisjonspolitikere ble sannsynligvis bestukket av store pengesummer fra CIA, gitt til dem i utenlandske skatteparadis, eller en lignende ordning, for å slutte seg til orkestrert gatevold og det store presset mot Morales for å erklære nyvalg og deretter trekke seg.

20. oktober ble han demokratisk valgt, og overskred terskelen på 10% som er nødvendig for å unngå en andre valgrunde med hovedutfordrer Carlos Mesa.

Ingen bevis tyder på svindel. Morales gikk med på en revisjon av valgresultatet. Han begikk en taktisk feil ved å la den USA-kontrollerte og Washington-baserte Organisasjonen av amerikanske stater utføre revisjonen.

Resultatet var forutsigbart. Den foreløpige rapporten antydet uregelmessigheter – det fulgte CIA-manus, en uttalelse som tvilsomt sa:

«Manipulasjonene av datasystemet er av en slik størrelsesorden at de må undersøkes dypt av den bolivianske staten for å komme til bunns i og tildele ansvar i denne alvorlige saken.»  De la til:

«Den første valgrunden den 20. oktober må annulleres og valgprosessen må begynne på nytt. Den første runden må finne sted så snart det er nye forhold som gir nye garantier for at den skal finne sted, inkludert en nysammensatt valgkommisjon.»

Amerikanske politikere anser valgresultater som svindel når politikere de er imot vinner – særlig Venezuelas Hugo Chávez og Nicolas Maduro, modelldemokrater som de stemplet som «sterke menn» eller «diktatorer.»

Morales ble demokratisk gjenvalgt til en fjerde periode som Bolivias president. Nasjonens skjebne, hans egen skjebne og de aller fleste av landets innbyggeres skjebne vil avgjøres etter hendelsene etter 20. oktober, som kulminerte med tvilsomme beskyldninger fra OAS, militærets desertering av Morales og hans fratredelse.

Det eneste mulige lyspunktet er at det ikke over før det er over.

De fleste bolivianere støtter Morales. Vil de samle seg  sterkt bak ham og motstå den amerikanske kuppsammensvergelsen for å erstatte ham med et pro-vestlig fascistisk styre?

Vil de kjempe mot det som skjer, som folk protesterer mot sosial urettferdighet, korrupsjon og annen maktmisbruk i Frankrike, Chile, Brasil, Haiti, Libanon, Irak og andre steder?

Vil de organisere, mobilisere, demonstrere og utfordre mørke innenlandske og utenlandske krefter som ønsker at Bolivia blir omgjort til en amerikansk vasallstat – deres rettigheter og velferd elimineres hvis sammensvergelsen lykkes!

I sin kunngjøring søndag, forklarte Morales følgende:

«Jeg forteller hele verden og det bolivianske folket at en av politioffiserene offentlig kunngjorde at han hadde fått instruksjoner om å anholde meg,  i henhold til den ulovlige arrestordren han mottok,» og la til:

«En aggressiv gruppe mennesker angrep mitt hus.»

Tidligere sa den høyreekstreme opposisjonslederen Luis Fernando Camacho: “Det er bekreftet! Det er utstedt en arrestordre for anholdelse av Morales! Politiet og militæret leter etter ham i Chapare.”

Visepresident Alvaro Garcia Linera trakk seg sammen med ham:

«Vi trekker oss slik at våre brødre og søstre, embetsmenn, ikke blir utsatt for angrep og trusler.»

Morales kalte hendelsene et statskupp mot Bolivias demokrati, og la til:

”Brødre og søstre, jeg vil fortelle dere at kampen vår ikke er slutt. Vi vil fortsette å kjempe for likhet og fred. Nå er min plikt som president å finne en måte å roe situasjonen på.”

I henhold til Bolivias grunnlov er landets maktetterfølger hvis både presidenten og visepresidenten fratrer, Senatets leder (Adriana Salvatierra Arriaza) og underhusleder (Victor Borda).

Også de trakk seg, og etterlater et maktvakuum, en situasjon de mørke kreftene som jobber med CIA kommer til å utnytte.

Mens boliviansk lov ikke indikerer en rekkefølge utenfor de ovennevnte stillingene, utnevnte den andre nestlederen i Senatet, Janine Agnes, seg selv som midlertidig president – kanskje utpekt av CIA for å erstatte Morales inntil det avholdes nyvalg.

Forholdene i landet er fortsatt uklare. Det som skjer er en historie under utvikling, og resultatet vil vise seg.

Det er meget tydelig. Det som skjer i landet er et gammeldags CIA-orkestrert kupp for å eliminere demokratisk styre, styrte Morales og erstatte ham med fascistisk marionettregjering underordnet USAs interesser.

Det er fortsatt uklart om Langleys sammensvergelse vil fungere som planlagt. Til tross for at han trakk seg søndag, sa Morales: «Kampen fortsetter.»


Med velvillig tillatelse fra Stephen Lendman (f 1934). Han er en uavhengig analytiker som bor i Chicago.

 

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.