Forrest Gump og karakterdrapet på Jean Seberg (2/2)

Jean Seberg og Jean-Paul Belmondo.

John Kleeves sin analyse (klikk her for første del) fortsetter:

7. En scene med Forrest i Vietnam bør behandles som representativ. I en sekvens på noen sekunder ser du Forrests patrulje gå fremover i en risåker med riflene hevet, blant sør-vietnamesiske bønder som forblir krumbøyde for å jobbe med sin fredelige risplanting, som om ingenting var på ferde. Dette er en subliminal propagandascene. Det ser ufarlig ut, men formidler i stedet en nøye uttenkt beskjed: at de sørvietnamesiske bøndene – og sørvietnamesere generelt – stolte på amerikanerne, betraktet dem som allierte og venner. Det er en usannhet: Sør-vietnameserne, og særlig bøndene, var livredde for amerikanske soldater. Det er nok å huske episoden med My Lai, en en del av den store sør-vietnamesiske landsbyen Song My, der «Charlie» Company i Amercial Division i mai 1968 utryddet alle innbyggere fordi det var aktive Viet Cong-geriljasoldater i nærheten; det var 500 ofre, og de var gamle menn, kvinner og barn, fordi mennene var ute og fisket.
Det finnes et videoopptak av operasjonen, filmet av en av de amerikanske soldatene. Legg merke til at Hollywood aldri har lånt montasjer fra den hendelsen, noe som teknisk ville gå bra.

8. Det samme med scenen der veteranen løytnant Dan presenterer sin nye kone til Forrest: hun kalles asiatisk, men har sørøstasiatiske trekk, til og med vietnamesiske (subliminal melding: Vietnameserne bærer ikke nag til oss, fordi vi ikke gjorde noe ondt mot dem).

9. En subtil kulturell propaganda antydes av Forrest som langdistanseløper. Forrest løper gjennom USA uten å si noe. Folk tror at han har en melding å kommunisere, og flere unge begynner å løpe bak ham og venter. Etter tre år og to måneder stoppet Forrest endelig. De unge hører nøye etter, men han sier bare: «Jeg er litt sliten. Jeg tror jeg drar hjem.” Dette er hån mot de som forventer noe fra tenkere og ideologer, mot alle de som ikke anser det amerikanske systemet som tilfredsstillende og fortsetter å søke. For USIA, er det amerikanske systemet perfekt, og de som håper å finne alternativer er villedet. Det må huskes at en USIA-funksjonær – menn og kvinner kulturelt godt forberedt, sanne intellektuelle fra regimet – deltar i sluttoppsettet av manus for hver Hollywood-film.

10. I filmen er det en tydelig lovprisning av amerikansk kapitalisme. Etter Vietnam, blir
Forrest og løytnant Dan, den ene halvt tilbakestående og den andre uten ben, milliardærer med Bubba Shrimp Company. Subliminal melding: dette er hva de to fortjener, og systemet – som er riktig – belønner dem alltid, om enn etter å ha fått dem til å lide litt. Det er mer. Det antydes – alltid på en subliminal måte – at det er Gud Vårherre selv som leder dette systemet: han forårsaker en storm som eliminerer den konkurrerende fiskeflåten. Her er ideen som er grunnleggende i kalvinismen, den amerikanske religionen: Gud beriker de som fortjener det, eller de som er utvalgt på forhånd, og lar de andre dra til helvete.

Litt subliminal propaganda følger, til fordel for Apple Computers: Forrest og løytnant Dan blir enda rikere ved å investere i andeler av dette multinasjonale selskapet, som blir bærer av positivitet og derfor selv også positivt. Etter å ha blitt konsoliderte kapitalister, gir de to til veldedighet: de donerer til den lokale protestantiske kirken, til moren til den svarte vennen Bubba som døde i Vietnam. De grunnlegger et sykehus i Bayoula, rekefiske-landsbyen ødelagt av den guddommelige stormen. I denne historien ligger det – igjen på subliminalt vis – en baktalelse av svarte: I landsbyen Bayoula (i Louisiana ved Mississippi-elvas munning) har alle sorte alltid levd i elendighet, men se: to hvite menn kommer for å gjøre samme jobben, og de blir milliardærer.

11. Som du ser, gjør filmen omfattende bruk av subliminale teknikker for å formidle propaganda. Det er klart at en ekspert på dette området har samarbeidet i realiseringen av verket. En subliminal superelegant teknikk er faktisk også brukt i den «normale» konstruksjonen av historien. Forrest har et liv markert av personlige kontakter, flyktige, med store offentlige personligheter: han kjenner Elvis Presley (som han til og med inspirerte de karakteristiske bevegelsene til); møter presidentene John Kennedy, Lyndon Johnson og Richard Nixon (og utløser fallet hans); deltar tilfeldigvis i et TV-intervju med John Lennon; bistår i attentatet på guvernør Wallace.

Det er nødvendig å på noen måte gjøre denne sekvensen av offentlige begivenheter sannsynlig, og man tyr til andre, mer skjulte forbindelser, som gjelder aksept av sammenhengen mellom hendelser på privat nivå og disposisjon til å akseptere dem også på offentlig nivå. Den felles tråden er de nedre delene av menneskekroppen. Forrest som barn helbredes fra polio og blir en god maratonløper. I Vietnam advarer løytnant Dan som første ting om å holde føttene tørre (fra rismarkene). Og løytnant Dan mister faktisk beina. Forbindelsen med den offentlige sfæren skjer med guvernøren Wallace, som ble lam i angrepet og måtte bruke rullestol, som Løytnant Dan. Løytnant Dan går til slutt med proteser som minner om apparatet bruk av Forrest som barn.

12. Og her skal jeg komme til grunnen for at jeg inkluderte en biografi over Jean Seberg. Fordi figuren til Jenny Curran, Forrests elskede, var konstruert for å minne om henne. Jennys historie er ikke nøyaktig den samme som Sebergs, fordi det ville være for åpenbart, og derfor ineffektivt eller faktisk virke mot sin hensikt (det ville ikke være en subliminal påvirkning…). Likhetene er imidlertid mange og viktige. Hvem er denne Jenny som er skissert i filmen? Hun er en ung blond og vakker, følsom og med kunstneriske tilbøyeligheter, i utgangspunktet en god jente. Hun slår seg imidlertid sammen med hippiene og demonstrantene, og omgås spesielt Black Panthers. Dermed ender det hele med promiskuitet og narkotika, og hun får AIDS. Ideen om selvmord begynner å komme inn i hodet hennes (scenen på balkongen av skyskraperen). Hun fødte en sønn, som er Forrests. Etter noen få år, gifter hun seg med Forrest, og dør deretter.

Forbindelsene er: stedet, tiden, på sekstitallet/ syttitallet; navnet «Jenny» analogt med «Jean»; Jennys fysiske likhet med Seberg; hennes kunstneriske tilbøyeligheter; hennes omgang med Black Panthers; temaet selvmord; graviditet. Og som enkeltindivid: den langvarige angstlidelsen avsluttet med døden. Disse forbindelsene i seerens underbevisste sinn, som i et hjørne av hukommelsen beholder noen vage forestillinger om Jean Seberg og hennes historie, fremkaller en sikker identifikasjon, selv om de er på nivå som bevisstheten ikke legger merke til.

Hvorfor ble denne operasjonen utført? Propagandamålet med filmen er å få oss til å se det amerikanske sekstitallet/syttitallet slik regimet ønsker det skal betraktes; å rehabilitere det. Hvis vi tenker over det, var disse de verste årene for USAs image i hele det tjuende århundre: borgerrettighetsbevegelsen og undertrykkelsen av den; ungdomsprotestene og undertrykkelsen av dem; Svarte pantere og utryddelsen av dem; Vietnamkrigen og de bibelske massakrene av uskyldige.

Jean Sebergs historie var den gang en rungende og negativ hendelse for regimet, nesten som de ovennevnte sakene: det var passende, gitt at det ble laget en film for å rehabilitere hele perioden, å også rehabilitere torturen av Seberg.

Karakteren Jenny rehabiliterer faktisk regimet gjennom sverting av Sebergs aktiviteter. I seernes underbevissthet oppsto identifikasjonen: hvis Jenny er Seberg, så endte det ille opp med Seberg fordi hun hadde kontakt med hippier og Black Panthers, lærte om narkotika og promiskuitet, og derfra til fortvilelse, graviditet og selvmord; Jeg visste ikke at hun også hadde AIDS, men ja, hvorfor ikke. Seberg blir dermed en negativ karakter, og hvis hun nå hadde slike torturister, var det de gjorde ikke så utilgivelig. Arbeidet til det underbevisste, som vi vet, har effekter på bevissthetens nivå (dette er grunnen til at USIA så ofte tyr til subliminal teknikk).

Mange lesere vil kanskje innvende at de aldri har hørt om Jean Seberg. Kanskje det, men andre har gjort det. I noen land huskes historien om Seberg bedre enn her, noe som fremkaller etterspill i minnet lenger. I Frankrike for eksempel, og definitivt i USA. Når USIA manipulerer manuser, tenker man ikke bare på enkeltland; de tenker på verden.

Stakkars Jean Seberg. FBIs drepte henne med injurier. Nå baktales hun også av Hollywood, på hennes grav.

Jennys karakter i Forrest Gump er beviset, det avgjørende, på den amerikanske regjeringens innblanding i de ferdige Hollywood-produktene. I dette tilfellet er faktisk annen hypotese utelukket. Det kan ikke handle om personlige meninger fra regissøren eller produsentene: hvilken interesse skulle Zemeckis, Tisch, Starkey eller Finerman ha i å forfalske,
og på en så subliminal og overlagt måte – med propagandaspesialister -, historien til Jean Seberg? Bare USIA på vegne av den amerikanske regjeringen kunne ha interesse av en slik operasjon. Dette er første gang i Hollywoods historie at USIA-aktivitet har blitt demonstrert. Det skyldtes et lykketreff for oss: spesialisten i subliminale teknikker i USIA som jobbet med filmen var for god og har overgått seg selv i virtuositet.

Karakteren Jenny i Forrest Gump representerer også den mest definitive dommen over filmkritikere, ikke bare her, men i resten av Europa: det var en kodet melding rettet til seernes underbevissthet, og de oppfattet den ikke. Jeg håper de lærte hva Hollywood-filmer egentlig er.

John Kleeves

Offentliggjort FBI-notat som beskriver hvordan de skulle knekke Seberg.

3 kommentarer

 1. Jeg kan ikke se at del 2 endrer noe særlig på min oppfatning presentert som kommentar om første del. Jeg vet hva Holywood-filmer: De er stort sett propaganda for USA og amerikansk kultur. Så den siden av analysen er korrekt. Men kritikken unnlater å ta opp det som jeg oppfatter som positivt ved filmen. Mange mennesker liker filmen fordi deler av den er god og godt laget. Den formidler som helhet god moral. Og den latterliggjør deler av det amerikanske systemet slik jeg ser det. Den forsvarer ikke alt ved det, slik kritikeren hevder.

  Liker

  • «Filmen er i stor grad den vanlige amerikaners oppfatning av amerikansk politikk og historie.» – de (og vi) har denne oppfatningen nettopp fordi de har fått den underbevisst fra 1000 lignede filmer, og poenget her er at denne oppfatningen er skapt med vilje.

   Hollywood er kjent for sine teknisk godt lagde filmer, men bare for at man sitter igjen med følelsen av filmen har god moral, betyr ikke at den ikke forsterker underbevisste antagelser om verden.

   F.eks når Gump adopterer Jennys barn, er det en godhjertet enkelthandling, men under denne generøse handlingen ligger lag på lag med karakterdrap av Jenny og alt hun politisk står for. Dermed bruker filmen Gumps snillhet til å forsterke et meget maktvennlig syn på verden.

   Liker

Kommentarer er stengt.