NATOs Stoltenberg: En PR-talsmann for USAs imperium

 

av Stephen Lendman

Det USA-dominerte NATO er en satelittorganisasjon av Pentagon, og tjener Washingtons imperiale interesser. Organisasjonen er en drapsmaskin for å starte krig, ikke forsvar, helt fra Sovjet-unionens kollaps i desember 1991. Alliansen skulle ha vært oppløst på samme tid.

USA hadde, og fortsetter å ha andre planer med organisasjonen. NATOs generalsekretærer blir innsatt av Washington, og tjener som deres PR-talsmenn i Brussel.

Å ta denne jobben krever at moral, etikk og integritet kastes over bord, i tillegg til at man gir blaffen i internasjonalt lovverk, normer og standarder, samt å gi støtte til imperialistiske krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten – og beskylde ofrene for forbrytelsene utført mot dem.

Generalsekretær Jens Stoltenberg er en villig tjener for imperiet, han gjør som Washington sier og utfører ordre. Han gjentar linjene skrevet for ham av USAs krigskåte reaksjonære fraksjoner.

På den årlige sikkerhetskonferansen i München på fredag, gjentok han det sedvanlige oppramsingen av store løgner om Russland — der han helt feilaktig anklaget Russlands lederskap for Trump-regimets uttrekning fra INF-avtalen.

Det hele dreier seg om å ‘ta av silkehanskene;’ de krigskåte gruppene i USA ønsker ingen begrensinger i utviklingen av våpen, de ønsker kjernefysiske kort- og mellomdistanseraketter utplassert nær grensene mot Russland, Kina og Iran — et enormt farlig våpenkappløp framover, som (naturligvis) øker risikoen for kjernefysisk krig.

En del av denne planen er å bruke over 1000 milliarder dollar, kanskje så mye som 2 – 3000 milliarder, for å oppgradere Pentagons kjernefysiske arsenal i løpet av de neste 30 årene — i stedet for å eliminere disse våpnene fullstendig på verdensbasis — for å få slutt på trusselen om masseutslettelse.

Etter Sovjetunionens kollaps, har USA gjentatte ganger brutt bestemmelsene i INF-avtalen, ved å fortsette med forbudte tester, i tillegg til å øke produksjonen og bruken av ubemannede offensive droner, som faller inn under INFs definisjon av mellomdistanse bakkebaserte krysserraketter.

Avtaler, konvensjoner og andre internasjonale traktater er til for å overholdes av de ulike land, men ikke for USA, som opererer ut fra sine egne regler, som del av sin djevelske plan for å kontrollere andre nasjoner – deres ressurser og befolkninger, i sin higen etter eierskap over planeten, havdypene og verdensrommet.

Ved å ignorere USAs brudd på INF-avtalen gjennom flere år, sto Stoltenberg og løy – ved å påstå at de russiske SSC-8-rakettene (som det russiske militære selv kaller 9M729) brøt med begrensningene i INF-avtalen.

Moskva avviser kategorisk USAs anklager om avtalebrudd i h.h.t. INF, inkludert de som er fremsatt om deres nyeste 9M729-rakett. Det foreligget ikke noe bevis for at denne overstiger INF-grensene.

Ifølge Stoltenberg, ‘’er hele det kjernefysiske våpenkontroll-regimet under angrep’’ – USA og deres partnere i imperiet har det fulle ansvaret for dette – ikke Russland, glemte han å si.

Han løy – ved å hevde at russiske 9M729-raketter ‘’kan nå europeiske byer som München med nesten ingen varsel.’’

Han løy – ved å si at ‘’de senker terskelen for bruk av kjernefysiske våpen i en konflikt.’’ Han løy – ved å påstå at ‘’Putin (tidligere) hadde gitt uttrykk for et ønske fra Russlands side om å forlate INF-avtalen.’’

Han løy –og sa at det kun var USA alene som’’respekterte’’ INF-avtalens klausuler, og la til ‘’det er derfor med NATOs fulle støtte (en separat stor løgn), at USA har kunngjort sin tilbaketrekning fra avtalen’’ — og dermed øke faren for en kjernefysisk krig initiert av USA – glemte han å forklare.

Ved å klandre Moskva for at Trump-regimet forlater avtalen, kom han med den skammelige uttalelsen om at Putin ‘’har en tidsfrist for å etterleve avtalen.’’

Russland har etterlevd INF-avtale fullt ut i løpet av de tre siste tiårene, Trumps tilbaketrekning tvinger Putin til å gjøre det samme – av sikkerhetsgrunner – gitt den økende trusselen fra USA.

Stoltenberg løy – da han hevdet at ‘’NATO (underforstått USA) ikke har til hensikt å utplassere nye landbaserte kjernefysiske våpen i Europa.’’ De utplasserer disse våpnene globalt, og ønsker å ha denne trusselen utplassert i verdensrommet.

Han løy – da han påsto at ‘’vi er fortsatt bestemt på å unngå et nytt våpenkappløp…’’ – noe som faktisk startet allerede etter Trump ble president i 2017.

Han løy – da han påstod at Europa har opplevd 70 år med fred siden siden slutten av2. verdenskrig – ved å ignorere Clinton-parets kriger på Balkan og voldtekten av Jugoslavia på 90-tallet.

Han [Stoltenberg] ba om økte bevillinger til det militæret, i en tid da budsjettene burde få store kutt -fordi de eneste fiendene NATO-landene står overfor er oppkonstruerte fiender.

Ingen virkelige fiender har eksistert siden midten av 40-tallet. Stoltenberg unnlot å forklare at det USA-dominerte NATO egentlig handler om å voldta og ødelegge suverene og selvstendige nasjoner og ønsket om å kolonisere  og kontrollere dem.

NATO-alliansen er fokusert på å starte kriger, inkludert å støtte IS og andre terrorister – fred og stabilitet oppfattes som avskyelige idéer.

Så lenge NATO eksisterer, vil endeløse konflikter rase og fredsløsninger forbli uoppnåelige – fordi USA er imot det.

Demokratenes representant/aspirerende president, Tulsi Gabbard introduserte lovgivning som ville forby Trump-regimet å trekke seg ut av INF-avtalen.

Lovforslaget (The IMF Treaty Compliance Act – HR 1249), går imot Trumps eskalerende våpenkappløp.

Støttet av representantene McGovern, Omar og Pocan, er dette forslaget noe som blir støttet av organisasjonene Win Without War, Union of Concerned Scientists, Ploughshares Fund, Physicians for Social Responsibility, Nuclear Watch New Mexico, beyond the Bomb, Global Zero og Nuclear WakeUpCall.

Lovforslaget forbyr bruk av skattebetalernes penger til utvikling av våpen som bryter med INF-avtalens klausuler, og Gabbard sier vidre: ‘’Vi står overfor en større risiko for en kjernefysisk katastrofe nå enn noen gang i historien. Den kjernefysiske trusselen er reell.’’

‘’President Trump’s uforsiktige avgjørelse om å trekke USA ut fra INF-avtalen øker denne risikoen ved å forsterke den nye kalde krigen, og sette i gang et nytt våpenkappløp mellom USA og Russland, noe som vil bringe oss stadig nærmere et kjernefysisk ragnarok.’’

Hans ‘’aksjoner gjør det amerikanske folk og vårt land mindre trygt, mens skattebetalernes penger kastes bort på kjernefysiske våpen og et nytt våpenkappløp — penger som skulle blitt brukt på behovene som finnes blant vårt folk og (lokal)samfunnene her hjemme.’’

‘’Mitt lovforslag ville opprettholde INF-avtalen, forhindre en opptrapping av den nye kalde krigen og et nytt våpenkappløp og ta vare på skattebetalernes penger.’’

‘’Heller enn å forkaste INF-avtalen, burde vi i stedet arbeide for å forsterke og utvide den, og fortsette på en vei mot sikkerhet og fred.’’

Albert Einstein og Bertrand Russell advarte for lenge siden om akkurat det samme, Russell sa: ‘’skal vi gjøre slutt på den menneskelige rase, eller skal menneskeheten gi avkall på krig?’’ – Risikoen er en eventuell utslettelse.

Enten ender vi krigene eller så ender de oss – gitt de destruktive kreftene som bor i dagens super-våpen. Deres eksistens (alene) garanterer faktisk at bruken av dem, risikerer menneskehetens utslettelse.


Med velvillig tillatelse fra Stephen Lendman (født i 1943). I 1956 mottok han sin BA (cand.mag.) fra Harvard. Så fulgte to års tjeneste i den amerikanske hæren, så en MBA (Master of Business Administration) fra Wharton School ved University of Pennsylvania i 1960. Etter  å ha arbeidet syv år som markedsanalytiker, gikk han inn i familieselskapet Lendman Group i 1967. Han ble værende der til han gikk over i pensjon på slutten av 1999. Lendman har bl.a vunnet Project Censored-prisen for 2008. Oversatt av Eric Kamov.

Win Without War: http://winwithoutwar.org/about/https://en.wikipedia.org/wiki/Win_Without_War

Union of Concerned Scientists: https://www.ucsusa.org/

Ploughshares Fund: https://www.ploughshares.org/

Physicians for Social Responsibility: https://www.psr.org/

Nuclear Watch New Mexico: https://nukewatch.org/

Beyond the Bomb: https://beyondthebomb.org/our-plan/about-us/

Global Zero: https://www.globalzero.org/

NuclearWakeUpCall: https://www.nuclearwakeupcall.earth/

Stephen Lendman:

www.projectcensored.org/

Journalists Club of Mexico International Journalism Award:

https://rense.com/general95/award.htm

http://www.pravdareport.com/world/138698-democracy_america/