Britiske Integrity Initiative tungt involvert i Skripal-affæren

Lekkede dokumenter indikerer at tiltakene mot Russland over Skripal-saken var skriptet god tid i forveien.

Av Robert Stevens

Institute for Statecraft (fra nå av forkortet IfS) og avleggeren Integrity Initiative (II) utgjør et hemmelig propagandanettverk knyttet til de britiske etterretningstjenestene. De knytter sammen høytstående militær- og etterretningspersonell med journalister og akademikere for produksjon og formidling av propaganda som tjener britisk imperialismes og deres alliertes geopolitiske mål.

IfS ble grunnlagt i 2006 og II i 2015. Men deres hemmelige rolle i promoteringen av falske nyheter og desinformasjon ble først eksponert i november og desember 2018 av hackergruppa Anonymous.

Et dokument Anonymous har publisert viser at finansieringen av II for 2017/2018 var 582.635 pund [NOK 6,4 millioner], der utenriksdepartementet sto for 480.635 pund [NOK 5,3 millioner], mens resten kom fra NATO.

Finansieringen skøyt opp til 2,6 millioner pund [NOK 28,5 millioner] for året 2018/2019, med 1,96 millioner pund [NOK 21,5 millioner] fra det britiske UD og resten fra det amerikanske utenriksdepartementet, NATO og den nykonservative amerikanske stiftelsen Smith Richardson Foundation. Facebook, en viktig aktør for sensurtiltak på vegne av amerikansk imperialisme, donerte 100.000 pund [NOK 1,1 millioner].

De britiske akademikerne i Arbeidsgruppa for Syria Propaganda og Media (WGSPM) presenterte i forrige måned en orientering om II, som dokumenterer rollene i organisasjonen for ledende personer i det britiske forsvarsdepartementet, US Army og høytstående etterretningspersonell. Orienteringen bemerker: «Medvirkningen av disse høytstående offiserene fra enheter for militæretterretning og informasjonskrigsføring tyder på at det heller er forsvarsdepartementet (MoD) enn UD som styrer Integrity-Initiative-programmet.»

Den 4. januar offentliggjorde Anonymous-kollektivet en fjerde dokumentsamling, hentet ut fra interne IoS- og II-servere. Disse inkluderer mange dokumenter relatert til forgiftningen av den russiske dobbeltagenten Sergei Skripal og hans datter Julia, i Salisbury sist mars.

Den britiske statsministeren Theresa May beskyldte straks Russland for å ha forsøkt å myrde paret ved hjelp av nervegiften novitsjok, for dermed å skru opp globale spenninger. II-lekkasjene indikerer at tiltakene mot Russland over Skripal-affæren var skriptet god tid i forveien, der IfS hadde planlagt en detaljert antirussisk propagandakrig, som inkluderte foreslåtte mål som skulle oppnås.

Et 2015-dokument forfattet av IfS-«teammedlem» Victor Madeira har tittelen «Sanksjoner mot Den russiske føderasjonen». Dokumentet lister opp «potensielle hendler» for å oppnå russisk «atferdsendring», «fred med Ukraina», «tilbakeføring av Krim» og «regimeendring». Slike «hendler» omfatter nesten alle tenkelige områder, deriblant «sivilsamfunnet», «sport», «økonomi» og «teknologi».

Under temaet «etterretning», oppfordrer Madeira til den samtidige utvisningen av «alle russiske etterretningsoffiser og luft-/forsvar-/marine-attachéer fra så mange land som mulig» – der utvisningen av mer enn 1.000 sovjetrepresentanter i september 1971 refereres som presedens. May-regjeringen utviste over 100 russiske diplomater fra over 20 land bare dager etter Skripal-forgiftningen.

Madeira har forelest ved University of Buckingham. WGSPM siterer følgende fra universitetets nettside: «Dr. Victor Madeira kommer til oss fra Cambridge (hvor han har vært foreleser og studieveileder i fire år; han har jobbet med professor Christopher Andrew og Sir Richard Dearlove og Institute for Statecraft i London, ledet av Chris Donnelly, hvor han er seniorpartner som arbeider med Sikkerhetsarkitektur for det 21. århundre.» Dearlove er tidligere sjef for MI6, den britiske utenlandsetterretningen.

Sjefen for IfS er Chris Donnelly, tidligere reserveoffiser for den britiske hærens etterretning. Han ledet tidligere den britiske hærens Senter for sovjet-studier ved militærakademiet Sandhurst.

Fra 1989 til 2003 var han spesialrådgiver for fire av NATOs generalsekretærer. En online-biografi bekrefter at Donnelly blant annet er æresoberst for Specialist Group Military Intelligence (SGMI) og er medlem av det offisielle teamet som er ansvarlig for granskning av den nåværende reformen av Storbritannias Reservestyrker for forsvarsministeren. SGMI er en operasjon drevet av forsvarsdepartementet med base ved Denison Barracks i Berkshire i England. Det er en del av 1st Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Brigade, som ble operativ den 1. september 2014.

Et annet lekket dokument viser at Donnelly i oktober 2016 møtte den britiske generalen sir Richard Barrons. Beretningen fra deres møte er skremmende i lys av Skripal-affæren som fulgte og den påfølgende eskaleringen av spenninger med Russland, deriblant kravene fra ledende generaler om at Storbritannia må forberede seg på militærkonflikt.

Beretningen viser at enten Donnelly eller Barrons uttalte følgende: «Dersom det ikke skjer en katastrofe som kan vekke opp folk til å kreve en respons, da må vi finne en måte for å få kjernen av regjeringen til å forstå problemet, og få det løftet ut av det politiske domenet.»

Den ordførende fortsatte: «Vi vil måtte pålegge endringer over hodene på de med partsinteresser. Dét gjorde vi på 1930-tallet. Min konklusjon er at det er oss som enten må generere debatten, ellers må vi vente på at noe fryktelig skjer for å sjokkere oss til handling. Vi må generere en uavhengig debatt utenfor regjeringen. Vi må spørre når og hvordan vi begynner, for å få satt alt dette på plass. Har vi de nasjonale evnene [og/eller] kapasitetene til å fikse det? Hvis ja, hvordan forbedrer vi ressursutnyttelsen for å gjøre det? Vi trenger denne debatten nå. Det er ingen tid å miste.»

Donnelly/Barrons-møtet kom bare én måned etter at Financial Times lekket et brev fra Barrons til MoD som gjorde det klart at det britiske militæret måtte forberede seg på en stor krig. I sitt brev krevde Barrons oppgradering av militær- og etterretningshardware, -evner og -personell nødvendig for å gjennomføre en utvidet luft-, land- og sjøkonfrontasjon mot tungt bevæpnede statlige motstandere, spesielt Russland.

Bare dager etter forgiftningen av far og datter Skripal foreslo IfS at FCO «studerer sosialmedieaktiviteten relatert til begivenhetene som skjedde, hvordan nyhetene ble spredt og en evaluering av hvordan begivenheten blir oppfattet» i ulike land. Innen dager ble IIs «Operation Iris» iverksatt. I tillegg til det egne teamets overvåkning av mediedekningen rekrutterte II firmaet Harod Associates, som tilbyr globale løsningsgranskninger, med oppdrag å analysere sosialmedieaktivitet knyttet til Skripal-saken.

Den 11. mars, bare syv dager etter forgiftningene presenterte II hva de kalte det nødvendige «narrativet». De erklærte: «Russland har utført nok et brutalt angrep, denne gangen med en dødelig nervegift, mot personer bosatt i Storbritannia.»

May-regjeringens redegjørelse for hvordan Skripalene kom til å bli forgiftet var tvers igjennom full av uoverensstemmelser, og den bredere offentligheten ble stadig mer skeptisk til de kontinuerlig skiftende beretningene. II reiste bekymringer for at regjeringen var «altfor svak» og erklærte: «Det er essensielt at regjeringen kommer med en mye sterkere respons denne gangen.»

De foreslo 11 «mulige, realistiske førstetiltak», inkludert så autoritære skritt som forbud for de russiske statlige nyhetstjenestene RT og Sputnik fra virksomhet i Storbritannia. Deres første krav var offentlig å angripe Putins regjering med en propagandakryssild «gjennom vanlige medier, sosialmedier og med hjelp av spesialister, som de fra Institute for Statecraft.»

En rekke seniorjournalister ved BBC, Times/Sunday Times, Guardian og Financial Times er oppført som støttespillere for IfS/II i et tidligere lekket dokument. Disse nyhetskildene spilte alle en sentral rolle i formidlingen av regjeringspropagandaen gjennom hele Skripal-affæren. De navngitte journalistene inkluderer David Aaronovitch og Dominic Kennedy ved Times, Natalie Nougayrede og Carole Cadwalladr ved Guardian, Edward Lucas ved Economist, Neil Buckley ved Financial Times og Jonathan Marcus ved BBC.

En annen figur som har spilt en sentral rolle for II er sikkerhetskonsulenten Dan Kaszeta. Fakturaer for hans rådgivning avslører at han ble betalt over 2.000 pund [NOK 22.000] for å skrive antirussiske artikler publisert av II. Disse inkluderte en innsmigrende artikkel om Porton Down, Storbritannias kjemiske våpenlaboratorium, som har kompetansene som skal til for å produsere novitsjok. Hans skriverier insisterte på at Porton Down, beliggende bare noen kilometer fra Salisbury, ikke kunne hatt noe å gjøre med tilstedeværelsen av novitsjok i Salisbury.


Oversatt av Knut R for World Socialist Web Site. Forfatteren anbefaler også:
Datasnoker avslører britisk innblanding i spansk politikk, (6. desember 2018)

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.