Made in China 2025 og kampen om 5G-nettverket

Bortsett fra De nye silkeveiene, er det et annet stort prosjekt som Washington er bekymret over, Made in China 2025. Igjen handler det om en ambisiøs, langsiktig plan for å omdanne Kinas industri, som nå produserer forbruksvarer for hele verden, til en av verdens ledende teknologiske makter. Kina gikk glipp av de tre første industrielle revolusjonene, og har ikke til hensikt å gå glipp av den neste. De er på randen av den fjerde industrielle revolusjon, av digitalisering og robotisering.

Av Henri Houben

Prosjektet ble lansert i 2013. Forbildet var konseptet som ble utviklet i Tyskland så tidlig som i 2011, Industrie 4.0. [1] For Tyskland, var det fremfor alt et spørsmål om å sikre «tysk lederskap i produksjon av industrielt maskineri med høy verdiskaping». [2] Barack Obama introduserte samme år programmet US Advanced Manufacturing Partnership [3], som hadde et lignende mål. [4]

«Tyskland er en pioner på dette feltet med Industrie 4.0-programmet, og ser ut til å dra nytte av sine sterke sider, dvs. maskiner og roboter. Programmet består hovedsakelig av å finansiere og organisere forskning innen områdene industriell robotteknologi og automatisering. Tanken er å innføre standarder og normer for digitalisering av produksjonssystemer [5]. USA prøver det samme, og har en ubestridelig ledelse i de fleste sektorer.

Det er ganske annerledes for Kina. Som Haicheng Tchang, sjefingeniør ved Kinas korporasjon for luftfartsvitenskap og teknologi (CASC), sa: «Kina gikk glipp av de tre første industrielle revolusjonene, og vi vil ikke gå glipp av den neste.» [7] De må derfor raskt gå fra en relativt uutviklet industri til høyteknologi. Dette er fokuset i Made in China 2025-programmet.

En ambisiøs plan

I 2013 begynte Ministeriet for industri og informasjonsteknologi [8] sammen med Det kinesiske ingeniørakademiet [9] å tenke ut en industristrategi for landet. Som et resultat av denne studien, formulerte Kinas statsråd, landets viktigste administrative organ som består av statsministeren og lederne av byråer og ministerier, Made in China 2025-prosjektet. På presentasjonen den 19. mai 2015, sa de kinesiske lederne at det var et spørsmål om å gå fra å være «laget i Kina til designet i Kina, rask produksjon til kvalitet og produkter til merkevarer». [10]

Men målet er fortsatt dårlig definert. En rådgivende instans som inkluderer akademikere, spesialister, forskere og bedriftsledere ble etablert i august 2015 for å konkretisere hva som skulle forsøkes og med hvilke tidsrammer. En måned senere publiserte denne gruppen et strategidokument med tittelen Veikart for teknologiutvikling. Prosessen ble fornyet i 2017, for å konkret tilpasse planen basert på det som allerede var gjort og nye utviklinger som kan forventes.

Således er Made in China 2025 basert på ni prioriterte mål, ti sektorer som skal støttes og oppmuntres, tre stadier som skal gjennomgås, samt forskjellige pilotprosjekter … Hovedprioritetene formuleres generelt, for eksempel å fremme innovasjon eller skape forbindelser mellom industri og tjenestesektoren. Men næringene som skal få økt oppmerksomhet, er mer konkrete. De er:

  1. Nye typer informasjonsteknologi

2. Automatiserte verktøymaskiner og roboter

3. Utstyr for luftfart og romfart

4. Utstyr for ingeniørprosjekter til havs og høyteknologiske fartøy

5. Jernbaneutstyr

6. Energibesparende teknologi og kjøretøy med nye energityper

7. Utstyr for kraftverk

8. Landbruksmaskiner

9. Nye materialer

10. Farmasøytisk biologi og avanserte medisinske produkter.

Denne lista representerer ca 40% av produksjonskapasiteten i landet. I 2017 ble en annen sektor lagt til denne listen: kunstig intelligens [11].

Den kinesiske regjeringen ser også for seg å planlegge resultatene man skal oppnå i tre faser:

– innen 2025 bør posisjonen til kinesiske produksjons-firmaer styrkes ved å prioritere kvalitet og produktivitet og tillate dem å kontrollere verdikjeden som skapes [12]

– innen 2035 bør kinesiske bedrifter øke sitt teknologiske nivå slik at landet når standarden til en middels avansert industrinasjon; men i flere nøkkelsektorer vil noen bedrifter være i stand til store innovasjoner;

– I 2049, 100-årsdagen for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina, skal landet være ledende innen industriell teknologi og være istand til å ha en konkurransefordel mot andre makter.

For dette ambisiøse prosjektet gjør Beijing, som med De nye silkeveiene, økonomiske ressurser tilgjengelige for bedrifter. Selv om det hersker tvil om kvaliteten på lånene, er kinesiske banker nå de største i verden. Tre av dem er blandt de fem største, inkludert Industrial and Commercial Bank of China [13], med en samlet verdi på 4010 milliarder dollar ved utgangen av 2017. Videre beløper sentralbankens offisielle reserver seg til over 3000 milliarder dollar siden 2011 [14]. Midlene bruker den til å finansiere mange prosjekter.

Made in China 2025 er, som med de nye Silkeveiene, et ambisiøst prosjekt som tar sikte på å plassere Kina i en viktig rolle på global skala. Målet er ikke en umiddelbar avkastning på investeringen. De fleste prosjektene vil ta tid for å bli lønnsomme. Motivasjonen synes å ligge andre steder. Som politikerne i etterkrigstidens Japan, ønsker regjeringen å mobilisere den kinesiske økonomien, men på en organisert måte, med delmål og mellom-mål. Økonomisk gevinst i streng forstand kommer senere.

Washington bekymret for sin teknologiske overlegenhet

Amerikanske multinasjonale selskaper er veldig opptatt av disse aspektene. De er truet i selve hjertet av sin virksomhet, teknologien. De kritiserer det kinesiske systemet for å være dirigert av staten og systematisk piratkopiere amerikanske oppfinnelser, som de har patentert. Beijing anklages for å være slappe til å håndheve åndsrett. Normalt når man kjøper et patent må man betale – noen ganger gjennom nesa, som i tilfelle legemidler.

Faktisk kan vi regelmessig se disse anklagene gjennom historien. På 1970-tallet og 1980-tallet var det japanske firmaer som var i trådkorset. På den tiden var de organisert av MITI, Departementet for internasjonal handel og industri [15], det vil si staten, som organiserte sektorene i økonomien, styrket japanske selskaper, dikterte industripolitikk, finansierte forskning … Denne kritikken har nå forsvunnet, siden Japan har vendt tilbake til rekkene av «laissez-faire»-økonomier.

For Kina er risikoen åpenbart mye større, gitt landets samlede styrke og evne til å vokse økonomisk. Washington har ikke de samme samme pressmidlene som de var i stand til å bruke mot Tokyo.

Det som irriterer amerikanerne mest, er målet om å vinne markedsandeler, spesielt i Kina selv. Notatene for Made in China 2025-prosjektet indikerer således regjeringens ønske om å oppnå 40% selvforsyning innen 2020 og 70% i 2025 i produksjonen av nøkkelkomponenter og kritiske materialer som trengs i store deler av industrien, særlig innen luftfart og telekommunikasjon [16]. Dette målet er også innført for robotteknikk. På mange av disse områdene er den nåværende andelen mellom 0 og 30% [17].

Som følge av dette, får de berørte sektorene subsider på nasjonalt, provinsielt og lokalt nivå. Ifølge en tidligere amerikansk handelsministeren, milliardæren Penny Sue Pritzker, kontrollerer kinesiske bedrifter kun 9% av det nasjonale markedet for mikrochips. Regjeringen innvilget midler på 150 milliarder dollar i 2014, som tilsvarer halvparten av verdens salg av mikrochips [18]. Minst 21 byer og 5 regioner har besluttet å gi tilskudd på totalt 6 milliarder dollar til selskaper som er aktive i produksjon av roboter [19]. Kinesiske myndighetene vil be utenlandske multinasjonale selskaper som er til stede i landet om å overføre hele teknologier eller deler av dem til kinesiske firmaer. En annen metode: å forplikte dem til et partnerskap med en lokal aktør, slik det allerede er tilfelle i bilindustrien [20].

De viktige mikrochipene

En av de viktigste anstrengelsene gjøres i produksjonen av mikrochips, hvor den kinesiske etterspørselen er viktig. Staten har valgt ut tre nasjonale mestre, Huawei, gjennom datterselskapet HiSilicon Technologies (den eneste som nå er rangert blandt de 20 største mikrochip-produsentene i verden), Tsinghua Unigroup og ZTE. Huawei og ZTE baserer sin strategi på «produksjon uten fabrikker», basert på mikrochip-fabrikker som Taiwans Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), det klart største selskapet i sektoren, og Kinas SMIC (Semiconductor Manufacturing). International Corporation), det femte største selskapet i bransjen, men ti ganger mindre enn TSMC. Også de bruker underleverandører for produksjon.

På den annen side, ønsker Tsinghua Unigroup, dannet i 2003 fra Tsinghua-universitetet i Beijing, å etablere seg som en ledende aktør innen produksjon av mikrochips. De har allerede bygget fire store fabrikker i Kina, i Wuhan, Nanjing, Chengdu og Chongqing, en samlet investering på 70 milliarder dollar mellom 2017 og 2020 [21]. Bare fabrikken i Wuhan vil være operativt i nær framtid, i andre halvdel av 2018. Dette ville være den tredje fabrikken av denne typen i Kina, etter de som ble etablert av Samsung i Xi’an og Intel i Dalian. Konsernets ambisjon er å bli den tredje største i sektoren innen 2020. Dette krever at man på tre år skal gå fra en produksjon verdt 2 milliarder dollar til over 26 milliarder, omsetningen til firmaet som nå er på tredjeplass, det koreanske SK Hynix [22].

Det finnes et lignende område der Kina har en betydelig fordel: standarder for 5G-mobiltelefoni [23]. For tiden er teknologien som brukes 4G+1. Men den som får ledelsen, vil ha to store fordeler. For det første ville det tillate hastigheter 100 ganger raskere i 2020. For det andre ville det passe bra med etterspørselen etter sammenkoblinger mellom forskjellige apparater; integrasjon og lagring av data; og interoperabilitet mellom telefoner og datamaskiner. Det vil gjøre 3D-bildebehandling lettere, samt automatisert og assistert oversettelse, interaktive videospill osv.

I denne saken er Midtens Rike i ledelsen. Ifølge CTIA [24], foreningen til den amerikanske trådløse industrien, ville tre land kjempe om ledelsen (USA, Europa og Kina?), Men Kina har en liten fordel [25]. Konkurransen raser mellom de tre maktene, men også med Japan på fjerde plass, som kan innhente dem med organiseringen av OL i 2020 (som krever mye kommunikasjonsteknologi).

Den amerikanske industrien har besluttet å investere 275 milliarder dollar over de neste årene for å kjøpe og dominere 5G-telefoni [26]. Men de er ikke de eneste. For Beijing ligger en viktig del av suksessen til Made in China 2025 i denne nisjen. «5G betraktes som et viktig element i det teknologiske våpenkappløpet.» [27]

Landet har to store leverandører av mobiltelefoner, samt antenner og basestasjoner, ZTE og Huawei. De viktigste konkurrentene er Samsung i Korea, Nokia i Finland og Ericsson i Sverige. De to kinesiske firmaene investerer tungt i å skaffe patenter. Mens deres beste ytelse var i fjerde generasjons telefoni, med 7% av patentene registrert i 2011, har de for tiden 10% eller mer innen 5G-teknologi, med 1450 søknader som anses som avgjørende for utviklingen [28].

Et viktig aspekt av dette kappløpet er hvilke standarder som vil innføres, det vil si som vil brukes i de ulike regionene i verden. Av de 1,2 milliardene som forventes å bruke 5G-nettverk i 2025, vil en tredjedel være i Kina, ifølge GSMA [29].

I de siste rundene med definisjoner av internasjonale tekniske regler, hadde Beijing lite å si, særlig i Den internasjonale telekommunikasjons-unionen, FN-etaten med ansvar for informasjonsteknologi. Selv om medlemmene offisielt er stater, trekker 39 multinasjonale selskaper i trådene i de tekniske diskusjonene. Og i den forbindelse har Huawei nå plassert sine folk i institusjonen. Instituttets generalsekretær er Houlin Zhao fra Kina, valgt for en mandatperiode fra 2015 til tidlig 2019. Lederen i IMT-2020-komiteen, som drøfter fremtidige standarder, er kanadiske Peter Ashwood-Smith, som jobber for Huawei, og en av de fire visepresidentene er den kinesiske Wachen Wang, som jobber for China Mobile, det statlige televerket [30].

Samtidig øker Huawei kontaktene med store telefonselskaper utenfor USA, for å få deres samtykke i nye standarder. Huawei er et privat selskap, hvis kapital eies av de ansatte gjennom et aksjeopsjonsystem [31], og er ikke er børsnotert. Firmaet har signert 25 avtaler med andre selskaper for å teste den nye 5G-teknologien, inkludert BT (British Telecom), Orange (det nye navnet på France Telecom siden 2013), Deutsche Telekom og Vodafone [32]. Resultatene er for tiden ganske beskjedne. Eric Xu, konserndirektør i gruppen, avslørte den 17. april 2018 til en gruppe analytikere i Shenzhen at «selv om 5G er raskere og mer pålitelig, vil forbrukerne ikke se noen forskjell mellom de to teknologiene»[33]. Dette er ikke er en begrunnelse å stoppe programmet, som har enorme forventninger knyttet til seg.

Det amerikanske svaret

Washington har lovet å redusere virkningen av eller til og med avspore den store kinesiske planen. Som Lorand Laskai påpekte til Council of Foreign Relations [34], den viktigste av alle amerikanske tankesmier: «I sagaen om den økonomiske rivaliteten mellom USA og Kina, skiller Made in China 2025 seg ut som den virkelige skurken, den ekte eksistensielle trusselen mot USAs teknologiske lederskap. [35]

Derfor har den amerikanske regjeringen, i sammenstøtet mellom Det hvite hus og Beijing om tollsatsene for stål og aluminium, målrettet de prioriterte produktene i Made in China 2025. En rapport publisert i mars 2018 av USAs handelsdepartement, anklager kinesiske selskaper for brudd på § 301 i handelsloven. Konklusjonen vil tillate USAs regjering å ensidig å stanse forretningspraksis fra utenlandske firmaer som de bedømmer ikke overholder loven. Rapporten siterer Made in China 2025-planen hele 126 ganger som en del av hindringene for reglene om immaterialrett og overføring av teknologi [36].

En rapport utgitt av USAs nasjonale sikkerhetsråd i slutten av januar 2018, foreslo å fullstendig nasjonalisere sektoren som investerer i 5G-teknologi, av cybersikkerhetsgrunner [37]. Men dette er knapt en mulighet for Trump-regjeringen. Den foretrekker istedet å bruke sin juridiske bazooka for å hindre de kinesiske firmaene fra å gjøre innhugg i USA, enten ved oppkjøp av amerikanske selskaper eller til og med etablering av nye fabrikker på USAs territorium, selv for produksjon av mikrochips.

Huawei Research and Development Building i Shenzhen

I februar 2018, vitnet både tjenestemenn fra CIA [38], FBI [39] og NSA [40] til Kongressen, der de oppfordret amerikanske forbrukere til å slutte å kjøpe produkter fra Huawei eller ZTE, ettersom de utgjorde en sikkerhetsrisiko for USA. Den 16. april besluttet USAs handelsdepartement at selskaper ikke kan selge mikrochip til ZTE de neste syv årene, fordi de brøt vilkårene i den amerikanske embargoen mot Iran og Nord-Korea. Men dette påvirker hovedsakelig Qualcomm, en amerikansk leder innen integrerte mikrochips for mobiltelefoner og en ledende leverandør til ZTE. Huawei risikerer en lignende reaksjon fordi anklagene mot dem er nesten identiske. Allerede nå nekter de største operatørene i USA som Verizon eller AT & T å kjøpe fra dem. [41] Beijing kan gjerne gjenta at en lov som gjelder spesifikt for ett land ikke bør gjelde for et annet land, men det er klart at problemet ligger andre steder.

Den 4. april 2018, tvitret Donald Trump: «Vi er ikke i en handelskrig med Kina – krigen ble tapt for mange år siden av dumme eller inkompetente folk som representerte USA. Nå har vi et handelsunderskudd på 500 milliarder dollar i året og 300 milliarder i tyveri av immaterialrett. Vi kan ikke la dette fortsette!» [42] Dette er hvor forholdet mellom USA og Kina befinner seg i dag: en krig på nesten alle fronter: økonomisk, politisk, diplomatisk, kulturell, militær og, selvfølgelig, teknologisk.


Med velvillig delingstillatelse fra Investig’action. For fotnoter se originalartikkelen.

 

2 kommentarer

  1. […] Ingen fremmed land var spesielt målrettet, men i det siste har CFIUS blokkert oppkjøp fra kinesiske investorer. Huawei har allerede måttet gi opp kjøpet av de amerikanske dataselskapene 3 Leaf i 2012 og 3 Com i 2008. I 2016, ifølge de siste tallene, undersøkte CFIUS 172 oppkjøp, og startet 79 undersøkelser, med bare en negativ beslutning. (Les også: Made in China 2025) […]

    Liker

Kommentarer er stengt.