Den mest urettferdige, alvorlige og langvarige blokaden i verden

Blokaden mot Cuba gjelder også for tredjeland – i 60 år har mange stater og selskaper over hele verden ikke våget å drive vanlig handelsvirksomhet med Cuba, i frykt for represalier fra USA.

(fra TeleSUR)

I en rapport som beskriver virkningen av Washingtons politikk, som stadig håndheves, bemerket Cubas utenriksdepartement at blokaden er «den mest urettferdige, alvorlige og langvarige» i verden.

Den amerikanske blokaden av Cuba, som har pågått i mer enn 60 år, kostet den lille karibiske øya 4,2 milliarder dollar mellom april 2017 og mars 2018. Summen betyr at Cubas totale tap i løpet av seks tiår beløper seg til 134,5 milliarder.

I en årsrapport som beskriver virkningen av Washingtons pågående finans- og handelspolitikk, skrev Cubas utenriksdepartement at blokaden er «det mest urettferdige, alvorlige og langvarige systemet av ensidige sanksjoner som har blitt brukt mot noe land».

Rapporten, publisert fredag, bemerket at bilaterale forhold mellom de to nasjonene – som hadde begynt å forbedres under Barack Obama-administrasjonen – opplevde «et alvorlig tilbakeslag» i juni 2017, da den nye amerikanske presidenten Donald Trump underskrev et dekret som forsterket blokaden.

Senere samme år publiserte Trump-administrasjon en liste over 179 cubanske enheter som amerikanske institusjoner, enkeltpersoner og selskaper ikke får lov å drive forretninger med.

«De nye sanksjonene mot Cuba har forårsaket en nedgang i besøkende fra USA og har skapt store hindringer for cubanske selskapers økonomiske og kommersielle forhold med potensielle partnere i USA og tredjeland,» hevder den siste rapporten, som dekker perioden fra april 2017 til mars 2018. «Disse tiltakene påvirker ikke bare statens økonomi, men også den ikke-statlige sektoren i landet.»

Forsterkningen av blokaden har påvirket Cubas økonomiske- og kreditt-forbindelser med det internasjonale samfunnet, sier rapporten, og forårsaker «alvorlig skade» på landets økonomi.

De forsterkede sanksjonene er også ledsaget av kraftigere trusler fra Washington, fortsetter rapporten, og skaper ustabilitet og hemmer nasjonal utvikling.

«Forsterkningen av blokaden mot Cuba har vært ledsaget av aggressiv, truende, respektløs og kravstor retorikk fra de høyeste nivåene av USAs regjering, noe som skaper mistillit og usikkerhet hos finansinstitusjoner, selskaper og leverandører på grunn av den reelle frykten for å bli straffet for forbindelser til Cuba», sier rapporten.

«Den økonomiske, kommersielle og økonomiske blokaden som USA pålegger Cuba, er det største hindret for utviklingen av alle muligheter i den cubanske økonomien. Den representerer en bremse på gjennomføringen av både den nasjonale økonomiske og sosiale utviklingsplanen, så vel som FNs 2030-agenda og dens mål om en bærekraftig utvikling.»

«Den er det største hindret for utviklingen av økonomiske, kommersielle og finansielle forbindelser mellom Cuba med USA og, på grunn av sin ekstraterritoriale natur, med resten av verden.»

USA har mistet nesten all internasjonal støtte til blokaden siden Sovjetunionens sammenbrudd.

Etter å ha begynt en historisk avspenning mellom Cuba og USA i 2014, lettet Obama embargoen, som ble innført i 1962. Men i 2017 innstrammet Trump igjen reise- og handelsrestriksjonene. Bare den amerikanske kongressen kan løfte blokaden i sin helhet.

Hvert år siden 1992 har De forente nasjoner med overveldende støtte vedtatt en ikke-bindende resolusjon som krever en oppheving sanksjonene.

(TeleSUR)

Én kommentar

Kommentarer er stengt.