Olof Palme, William Colby og Uwe Barschel: Stay Behind-forbindelsen (del 1)

Hva forbinder tilfellene Uwe Barschel, Olof Palme og William Colby? Deres død fører direkte eller indirekte til nettverket av NATOs tidligere Stay Behind-strukturer. Patrik Baab, redaktør i den tyske statskanalen NDR og den amerikanske statsviteren Robert E. Harkavy påviser dette etter mange års omfattende granskning. I intervjuet gjør Baab det klart at selv om sakene er gamle, er det viktig å håndtere dem. Grunnleggende framgangsmåter og strukturer som kan identifiseres her, spiller kanskje fortsatt en rolle i dag.
Olof Palme

Marcus Klöckner intervjuer Patrik Baab

Herr Baab, dere har jobbet med hvordan Olof Palme, Uwe Barschel og William Colby døde. Hva har dere funnet ut?

Vi kommer til følgende konklusjon: Ikke bare i tilfellet Palme handler det om drap. Også i tilfellene Barschel og Colby tyder indisiene, åstedet, obduksjonen, men også deres medvirkning i CIAs hemmelige operasjoner, på at det her er tale om drap.

I Palme-saken vet man jo at det var et drap. Men også Barschel og Colby ble drept?

I tilfellet Barschel var det alltid ting som tydet på drap. Men her mangler ting i indisium-kjeden, og i mange år dominerte teorien om selvmord. Men sporene fra åstedet, giften som ble påvist i liket, spesielt sporene av dimetylsulfoksid, peker på drap. Motivet – hans medvirkning i våpenhandel, hans kontakter med CIA – peker i den retningen. William Colbys angivelige båtulykke kan ikke ha vært det: Liket ble funnet flere dager senere i en allerede gjennomsøkt del, det ville ha måttet drive mot strømmen for å ha havnet der; han var ikke oppsvulmet.

Før vi går inn i detaljene: Hva mer fant dere ut?

Alle tre mordene vi snakker om er knyttet til hverandre. Forbindelsen skyldes deres medvirkning i ulovlig våpenhandel og CIAs hemmelige operasjoner, hver på forskjellig måte. I tillegg konkluderer vi med at CIA og MI6 planla drapet på Olof Palme ved hjelp av NATOs hemmelige Stay-behind-tjeneste, og tildelte kontrakten til en underleverandør for å kunne benekte deltakelse på ethvert tidspunkt. Forbryterens dekknavn var «Wet Beirut». Kommandoen, sier en CIA-varsler, strekker seg fra Ted Shackley, Oliver North og William Colby til tidligere CIA-sjef og daværende visepresident George H. W. Bush.

Dette er omfattende konklusjoner. Hvilke bevis har dere?

Det har ofte vært mistenkt at Stay Behind står bak mordet på Olof Palme. Vi kan nå fremlegge bevis basert på de hemmelige dokumentene som vi har tilgang til.

Vennligst fortell oss mer nøyaktig, på hvilke fakta er konklusjonene basert?

Vi hentet kilder og dokumenter fra åtte forskjellige etterretningsorganisasjoner, inkludert CIA; Stay Behind; den tidligere etterretningstjenesten i Tsjekkoslovakia, STB; Ministeriet for statsikkerhet i DDR, MfS; [den vesttyske etterretningstjenesten] Verfassungsschutz; den sovjetiske militære etterretningstjenesten GRU; den iranske etterretningstjenesten; og Mossad. Vi har også snakket med tallrike øyenvitner. Vi kan ikke nevne og sitere alle, vi måtte garantere anonymitet for mange.

Hvorfor samlet dere nettopp disse tre sakene i en bok? Du sier at det er forbindelser?

Nettopp. Det er forbindelser mellom de tre drapene. William Colby bygget opp Stay Behind i Italia og Sverige fra 1949 til 1959, selv om Sverige som nøytralt land ikke tilhører NATO. Vi vet det fra Colby selv: han beskriver det i sin memoarer «Honorable Men». I tillegg var Colby en del av kommandokjeden i mordet på Palme, og gjerningsmennene kunne benytte seg av eksisterende Stay Behind-strukturer. På hans planlagte statsbesøk til Mikhail Gorbatsjov i Moskva våren 1986, ønsket Palme å snakke om en atomvåpenfri sone i Sentral-Europa og et nøytralt Skandinavia.

Disse planene strider mot NATOs strategi. Strategien så for seg, i tilfelle krig, å iverksette et forebyggende angrep mot de sovjetiske militærbasene på Kolahalvøya. Til dette formål var det spesielt behov for de militære anleggene i Norge. I tillegg stanset Palme den svenske våpensmuglingen i Iran-Contra-saken, i hvert fall til tider. Dette kom i veien for både Det Hvite Hus sine interesser og den svenske forsvarsindustrien. Fordi mange store svenske selskaper som Saab, Bofors, Dynamit Nobel og Kockums er også våpensmeder og er avhengig av våpeneksport.

Kort sagt, hva er Iran-Contras-affæren?

Iran-Contras-skandalen er hva man kaller en hemmelig operasjon, der hemmelige våpenforsyninger ble levert til Teheran under krigen mellom Irak og Iran, for å befri amerikanske gisler i Iran, til tross for at den amerikanske Kongressen la ned et forbud. Fortjenesten fra disse leveransene ble brukt til å skaffe til veie våpen og utstyr til de nicaraguanske anti-sandinistiske Contras-opprørerne. Denne affæren ble aldri helt utgreid. Etterforsknings-dommer Lawrence D. Walsh fokuserte på de ansvarlige i USA. Hvis han hadde forsøkt en omfattende redegjørelse av forbindelsene, hadde han sannsynligvis funnet Uwe Barschel.

Uwe Barschel?

Ja, fordi Uwe Barschel samarbeidet med CIA.

Barschel skal ha samarbeidet med CIA? Hvordan kommer du fram til denne konklusjonen?

Vi vet det fra CIA selv. En tilsvarende – hemmeligstemplet – bekreftelse er en del av etterforskningsdokumentene i Barschel-saken i Lübeck. CIA gir ikke informasjon om hva samarbeidet handlet om. Men det er mye som tyder på at Barschel hadde forbindelser til en av de viktigste mellommennene i Iran-Contras-våpenhandelen, Adnan Khashoggi, og ble involvert som notar, sammen med sin partner Hans-Michael Moll, som en slags tillitsperson eller agent i denne våpenhandelen. Dette bekreftes av dokumenter fra flere etterretningstjenester og mange øyenvitner.

La oss gå nærmere inn i de tre sakene. Først, hva trenger man å vite om Olof Palme?

Litteraturen om mordet på Olof Palme fyller biblioteker. Den mest omfangsrike utredningen skrev Ole Dammegard: «Statskupp i Slowmotion«. Men et viktig dokument mangler: Det er et referat fra møtet i Allied Clandestine Committee – Secret Operations Planning Staff den 15. desember 1985. ACC er det koordinerende organet for NATOs hemmelige Stay-Behind-hær, der også Sverige, Israel og Sør-Afrika var representert, SOPS var komiteens operative arm.

Dette dokumentet beskriver tydelig motivene og planene for mordet på Olof Palme. Da Robert E. Harkavy og jeg presenterte dette dokumentet til Ole Dammegard, forklarte han overrasket: «Jeg har lett etter dette dokumentet i 30 år. Det er hundre prosent ekte!» Det går vi også ut fra. Fordi kilden er helt pålitelig. Hvis du framlegger denne protokollen til tysk etterretning BND, vil de i beste fall erklære at det er et KGB-falskneri. Men hva skulle de ellers si? NATO vil heller ikke kommentere eksistensen av denne organisasjonen. Men at den har funnes eller fortsatt finnes, er belagt – av dokumenter fra Norge, Italia, Sverige og Tyskland, av William Colby selv, og ikke minst gjennom dokumentene som vi har tilgang til.

La oss spole tilbake. Den 28. februar 1986 ble Palme drept.

Ja, cirka 20 vitner så selve handlingen. De kan delvis beskrive gjerningsmannen, hans rømningsvei, våpenet og mulige hjelpere.

Hvilke unormale ting skjedde etter drapet?

Åstedet eksisterte ikke i det hele tatt.

Hva mener du med det?

Det var bare en avsperring helt nærmest drapsstedet. Ved hjelp av en snøfreser, ble snøen rundt åstedet samlet inn og tatt med til Säpo (det svenske sikkerhetspolitiet) sitt hovedkvarter og grundig undersøkt. Resultat: ingenting. Flere timer etter udåden finner man to kuler i det allerede ryddete området, den ene kulen 6, den andre 36 meter fra åstedet.

Så kulene ble funnet svært nær åstedet.

Og nettopp det er merkverdig. Alle ballistikk-eksperter er enige om at en kule fra et så tungt kaliber umulig kan bli funnet så nær stedet der den ble avfyrt. Kulene ble tydeligvis sluppet der, for å bli funnet tilfeldig. Likevel presenterer etterforsker Hans Holmér en Smith & Wesson .357 Magnum som mordvåpenet. Våpeneksperter sier imidlertid at andre modeller av dette kaliberet er mulig.

Så vi har ingen kuler, intet mordvåpen, ingenting. Men det vi har, er åpenbare forsøk på å tilsløre fakta. [Det er påfallende] at etterforskningsleder Hans Holmér skal ha vært på et skiløp i Borlänge selve drapsnatten. Men sjåføren hans sier at han kjørte forbi Holmér på åstedet, kort tid etter drapet. Hotellpersonalet kunne ikke gi Holmér et alibi. Så vi har en situasjon der etterforskningslederen i drapssaken Palme, Hans Holmér, trenger et alibi, men ikke har det. Hvis det er sant, havner Hans Holmér sterkt i søkelyset. Og slik fortsetter det: Sporene som følges, havner ingensteds hen. Tipsene som kommer inn, følges ikke opp. Vitner sendes bort av politiet, truet eller ikke engang hørt.

La oss snakke mer om deres granskning. Hva kan dere nå presentere av ny kunnskap?

Uriktigheten rundt Borlänge og Hans Holmér; uriktigheten rundt Sabbatsberg – om Lisbet Palmes mystiske rolle; uriktigheten rundt Chamonix og Palmes yngste sønn Mårten; og hvor viktig våpenhandelen er – som journalister som Sven Anér, Ole Dammegard, Bo G. Andersson, Micke Olander og Richard Reeves har gravd fram.

Her oppsummerer vi bare ting som journalister har funnet fram til, ikke etterforskerne. De fokuserte på å dømme en narkotikaavhengig småkriminell ved navn Krister Pettersson som enslig drapsmann. En appellrett frikjente ham til slutt. Pettersson hadde ranet en brennevinbutikk en uke før drapet og løp deretter rett inn i armene på det ventende politiet. Han ville ha blitt helt overveldet av et mord. Det er åpenbart at de lette etter en syndebukk her, for ikke å måtte stille spørsmålet om drapets politiske bakgrunn.

Men dere går videre, utover det vi allerede vet?

Det stemmer. Vi har mordets bakmenn, planleggings-organene, kommandokjeden, den skyldiges kodenavn og det virkelige navnet på den antagelige gjerningsmannen.

Hva er det?

Sannsynligvis en mann som heter Hamid Dadashnijad, en iransk kurder og tidligere ansatt i SAVAK. Han ble opplært av av CIA for denne handlingen. Her trenger man å vite at etter kuppet Washington og London arrangerte i Iran i 1953, ble sjahens etterretningstjeneste SAVAK bygget opp av CIA. SAVAK var CIAs utvidede arbeidsbenk.

Så din konklusjon om mordet på Olof Palme er?

Olof Palme kom i veien for NATOs etterretningstjenester, deres strategiske planlegging og deres ulovlige våpenhandel som foregikk utenomparlamentarisk. Derfor ble han ryddet av veien. Fordi i motsetning til Olof Palme, var disse menneskene aldri opptatt av å avslutte den kalde krigen. Det handlet alltid om å vinne den kalde krigen. Dette er også hva vår bok handler om.


Dette er del 1 av intervjuet, del 2, som omhandler Colby og Barschel, kommer snart. Med velvillig tillatelse fra NachDenkSeiten. Intervjuet skjedde i forbindelse med en boklansering (foreligger desverre ikke på andre språk). Patrcik Baab er redaktør i den tyske statskanalen NDR.

Reklame

2 kommentarer

 1. Jeg legger inn en kommentar selv:

  Paab skiver i forbifarten:
  Disse planene strider mot NATOs strategi. Strategien så for seg, i tilfelle krig, å iverksette et forebyggende angrep mot de sovjetiske militærbasene på Kolahalvøya. Til dette formål var det spesielt behov for de militære anleggene i Norge.»

  Hvor ofte har du sett eller lest at dette var tilfelle eller fortsatt er tilfelle? Det snakkes i det uendelige om en angivelig russisk trussel mot Norge. Men US Marines er definitivt en angrepsstyrke, gjennom tidene har de invadert flere land en det er transplanterte r..hår på Trumps hode. Målet deres er å slå ut basene på Kola.

  F-35 flyene er i bunn og grunn bombefly, med de samme basene som naturlige mål, som støtte for USA.

  Liker

Kommentarer er stengt.