NATOs nazistiske røtter

 

Av Mision Verdad

Det er knyttet mange myter og til og med noen fantasier rundt nazistene, men enkelte ting som skjedde med visse offiserer, forskere og intellektuelle direkte knyttet til Det tredje rike, er bekreftet av dokumenter, rapporter og avgraderte filer.

På internett finner du lett historien om rottelinjene, hvor Vatikanet deltok med logistisk hjelp. Linjene besto av et nettverk av fluktruter og transittpunkter for enkelte personer som den amerikanske regjeringen ønsket å bruke. Denne rekrutteringen kunne skje lettere hvis den ble holdt utenfor lyset. Derfor også referansen til rotter.

Denne rekrutteringen av nazister til den vestlige siden mot kommunismen var bare en formalitet, siden Tyskland i den andre verdenskrig forsøkte å beseire Sovjetunionen. Som vi vet, greide de det ikke. Men selv høytstående nazistiske militærledere ble senere resirkulert mot sovjetblokken, i strukturen til den viktigste transatlantiske koalisjonen.

Nedenfor presenterer vi noen korte profiler av enkelte offiserer som gikk fra nazistenes styrker til å bli viktige offiserer i Atlanterhavsalliansen (NATO).

Adolf Heusinger steg i gradene, til de høyeste militære tinder i Det tredje rike. Han var leder for generalstaben en kort tid i 1944, men ble deretter degradert til leder for kartverket, for et mulig samarbeid med et drapsforsøk på Hitler. Han var med på de nazistiske invasjonsplanene for Polen, Norge, Danmark og Frankrike. Hans historie er den mest interessante på denne listen over offiserer, siden han etter krigen ble spion for CIA. Han var kansler Konrad Adenauers høyre hånd i militære anliggender mellom 1957 og 1961 i Forbundsrepublikken Tyskland, for senere å ta over ledelsen i NATOs militære komité, den høyeste stillingen i organisasjonens militære gren fram til 1964.

Hans Speidel var generalløytnant og stabssjef for en av de mest kjente generalene, Erwin Rommel. Han ble deretter en del av Adenauers tyske hær som rådgiver, der han overvåket konsolideringen av Bundeswehrs integrering i NATO. Han ble senere utnevnt til øverste leder for NATOs landsstridskrefter i Sentral-Europa mellom 1957 og 1963.

Johannes Steinhoff var en av de dristigste pilotene i nazistens flyvåpen. Hans rekord på 176 nedskutte fiendtlige fly og hans erfaring med 993 oppdrag i løpet av karrieren som jagerflyger, der han bare ble skutt ned 12 ganger, gjorde at han fikk den mest prestisjefylte medaljen i Det tredje rike under krigen: Jernkorsets ridderkors. Steinhoff fungerte som stabssjef og øverstkommanderende for de allierte luftstyrkene i Sentral-Europa (1965-1966), stabssjef for Luftwaffe (1966-1970) og deretter som president for NATOs militære komité (1971 -1974).

Johann von Kielmansegg (til venstre i det første bildet nedenfor) var stabsoffiser ved den nazistiske hærens overkommando, der han ble forfremmet til oberst og ledet flere regimenter i felten. Etter krigen jobbet han for den tyske hæren og ble forfremmet til brigadegeneral, for senere å få en av NATOs høyeste stillinger som øverstkommanderende for spesialstyrkene i Sentral-Europa i 1967.

Jürgen Bennecke var en del av staben til Heeresgruppe Süd under invasjonen av Sovjetunionen. Han ble forfremmet til general da den tyske hæren ble gjenopprettet etter krigen, og fra 1968 til 1973 var han øverstkommanderende for den allierte kommandoen av NATOs felles styrker i Sentral-Europa.

Ernst Ferber var oberst ved Wehrmachts generalstab, og gjorde seg fortjent til jernkorset 1. klasse. Han ble rekruttert etter krigen og ble med tiden øverstkommanderende for NATOs sentraleuropeiske styrker mellom 1973 og 1975.

Major Karl Schnell var en viktig generalstabsoffiser på mange fronter. Han fikk jernkorset 2. klasse. Senere studerte han bedriftsadministrasjon og oppnådde rangen generalløytnant, for deretter å erstatte general Ferber som øverstkommanderende for NATOs sentraleuropeiske styrker mellom 1975 og 1977.

Løytnant Franz-Joseph Schulze tjente i de nazistiske luftstyrkene som regimentsleder og mottok Jernkorsets ridderkors for sin innsats. I etterkrigstidens Tyskland ble han general, og tjente senere som øverstkommanderende for NATOs sentraleuropeiske styrker mellom 1977 og 1979.

Ferdinand von Senger und Etterlin kjempet som løytnant i nazistenes invasjon av Sovjetunionen (Operasjon Barbarossa) og deltok i slaget om Stalingrad, ett av de viktigste under andre verdenskrig, som tippet vektskålen sterkt til de alliertes side. Blant de tre største hedersbevisningene han fikk var Det Tyske Kors i gull. På slutten av krigen var han tilknyttet panserstyrkene. Etter krigen ledet han flere bataljoner stridsvogner. Med årenes løp ble han general og øverstkommanderende for NATOs allierte styrker i Sentral-Europa i perioden mellom 1979 og 1983.

Alle disse nazistiske offiserene har flere ting til felles, blant annet å ha skrevet og utgitt bøker om sine erfaringer på den nazistiske siden under andre verdenskrig. De har også til felles (flertallet) at etter å ha blitt tatt til fange av det amerikanske militæret, tilbød de deretter sine militære tjenester til den viktigste strukturen som konfronterte sovjeterne under årene med den såkalte kalde krigen.

Det nazistiske Tysklands hovedmål var å ødelegge det sovjetiske prosjektet; noe de hadde til felles med NATO fram til Berlinmurens fall. Det er derfor de nazistiske offiserene med kompetanse på den europeiske slagmarken og med kjennskap til krigstaktikkene som NATO senere skulle bruke mot Jugoslavia og Libya, for å nevne to tilfeller, ble rekruttert av den amerikanske og tyske eliten for å utføre en ny operasjon Barbarossa på mer subtile måter og med samme ideologiske dristighet.

Akkurat som Gehlen-organisasjonen ble aktivert av USA og Forbundsrepublikken i etterkrigstiden, hentet fra etterretnings- og spionasjenettverkene som nazistene hadde i Øst-Europa, ble de samme offiserene som var lederne for militære kampanjer, reaktivert for å oppfylle en rolle som passet den nye tiden og nye interesser.

Denne oppsummeringen av den transatlantiske organisasjonens nazistiske røtter slutter seg til hva mange andre analytikere lenge har hevdet: at nazismen i Europa nå manifesterer seg historisk i NATOs nåværende struktur. Hitlers drøm materialiseres i dag og peker direkte mot Russland og det eurasiske prosjektet.


Oversatt som Creative Commons. Misión Verdad er finansiert av den venezuelanske staten.

 

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.