Intervju med professor i psykologi Rainer Mausfeld : hjernevask og elitenes kontroll

Handelsavtalen TPP ble avlyst, men resten av intervjuet er evig aktuelt. Rainer Mausfeld er virkelig verdt å høre på, særlig i disse valgtider, hvis man vil skjønne hvordan makten i samfunnet egentlig er bygd opp. (Reprise fra i fjor.)

Omtrentlig innholdsfortegnelse:

fra 00:03:24 Nyliberalismens natur

fra 00:11:40 Elitespekteret er usynlig

fra 00:14:20 Menneskets selvbilde

fra 00:19:26 demokrati som et instrument for elitene

fra 00:30:50 Atomiseringen av individet: nedbrytning i et sett av kompetanser

fra 00:41:01 «Løgnpresse, høyre/venstre, anti-amerikanisme – fordreining av begreper

fra 00:56:12 Føydalisme

fra 01:02:21 Sinne blir lagt til sinne for å svekke motstandens potensial

fra 01:03:43 Den menneskelige bildet av nyliberalisme og det nære slektskapet til behaviorisme

fra 01:14:49 Valg i sammenheng med en kapitalistisk økonomi

fra 01:16:36 Fra Orwell til Huxley: » «Vi morer oss til døde»

fra 01:19:17 Avskaffelse av kontanter og opprettholdelse av vårt mikrokosmos

fra 01:35:53 feiltolkning av opplysningstiden: selvbilde og retorikk

fra 01:41:36 Hvordan nyliberalismen forsterker våre «mørke» sider og fornekter vår «lyse» side

Hvis en veldig liten gruppe mennesker lykkes i å kontrollere massene i flere tiår for sine egne formål, kan det bare lykkes dersom disse elitene konsekvent bruker teknikker for hjernevasking på alle nivåer. Bare det faktum at folk kan være entusiastisk om krig, viser kraften i denne teknikken.

Siden det romerske prinsippet «splitt og hersk», har verktøyene for hjernevasking blitt ekstremt raffinert. Mye av den såkalte samfunnsforskningen ble finansiert på vegne av eliter for å gjøre mennesket, som bare kan overleve i fellesskap, til å bli redusert til sine bestanddeler og gjort føyelig.

Graden av manipulasjon er mye større enn de fleste av oss selv kan forestille seg. Men i det ligger styrken i kunsten til denne eliten. Massemedia er en av de viktigste verktøyene for å tilsløre virkeligheten og gjøre den usynlig. Den som påpeker dette, blir nådeløst angrepet av systemet, latterliggjort og marginalisert. Det endelige målet er alltid å ødelegge varslerne, som avslører elitenes skjulte metoder.

Professor i sosiologi, Rainer Mausfeld, har forsket mye på disse teknikkene.

Ken Jebsen snakket med Rainer Mausfeld om status quo i et samfunn som er fastlåst på en nyliberal kurs. Folk går hverandre i strupen, mens pengeelitene fortsatt trekker i trådene. Manipuleringen er ekstremt skummel, fordi den skader folk selv, som ikke ønsker å innse, at de blir ført som lam til slaktebenken.

Ved bruk av teknikker for å fordreie demokratiet, blir vi holdt fra å se i hvilken situasjon vi faktisk befinner oss i.

Tidspunktet for en oppvåkning er nært forestående. Medierevolusjonen er som en fødsel. Vi må gjennom den for virkelig å starte en selvstendig liv.

 

Reklamer

2 kommentarer

  1. Takk for oversettelsen fra tysk, ikke mange behersker det, lenger, men har stor glede av å få kontakt med tenkende mennesker i Mellomeuropa. Hvem står bak den? Finnes et navn? Hvem kan vi beære? Dette var et større arbeide, meget bra.

    Liker

Kommentarer er stengt.