Hvor drastiske de nye sanksjonene egentlig er

CC

Av F. William Engdahl / New Eastern Outlook

De vise medlemmene av Kongressen har nettopp vedtatt en av de mest bisarre lovene i amerikansk historie. Helt på egen hånd gjør de det ulovlig for europeiske selskaper å delta i internasjonale energiprosjekter der Russland er involvert. Straffene er strenge. Men loven går mye lengre enn det. I motsetning til tidligere amerikanske sanksjoner, ble EU-landene ikke engang konsultert om den nye loven. Det kan godt være at loven, HR-3364: «Loven om å motvirke Amerikas motstandere ved hjelp av sanksjoner», vil markere USAs irreversible nedgang som en global makt, og skape nye bånd mellom Russland, Kina, Iran og – ja – de store statene i EU, inkludert Tyskland.

Hva det står i loven

Først, la oss se på hva det faktisk står i loven, HR-3364:

I del 1, den delen av loven som omhandler Iran, fastslår den at USAs president «skal pålegge sanksjonene beskrevet … angående enhver person som presidenten bestemmer (1) som med vilje er del i enhver aktivitet som vesentlig bidrar til tilbud, salg eller overføring, direkte eller indirekte, til eller fra Iran [..], av stridsvogner, pansrede kampkjøretøy, artilleri med stort kaliber, kampfly, angrepshelikoptre, krigsskip, missiler eller missilsystemer, [..];

Eller (2) med vilje gir Iran noe som helst teknisk opplæring, økonomiske ressurser eller tjenester, rådgivning, andre tjenester eller bistand knyttet til levering, salg, overføring, produksjon, vedlikehold eller bruk av våpen og tilhørende materiell som beskrevet …»

Selv om dette kan virke som det er rettet mot Iran, et land overholder folkeretten, og det faktum at både amerikansk etterretning og det internasjonale atomenergibyrået erklærte at Iran overholder den kjernefysiske avtalen, er også Russland et hovedmål.

Da Obama-administrasjonen opphevet USAs og EUs sanksjoner i januar 2016, innledet Russland samtaler med Teheran for å selge opptil 10 milliarder dollar i russiske våpensystemer, inkludert avanserte stridsvogner, artillerisystemer, fly og helikoptre. I tillegg tillot opphevelsen av sanksjonene Russland å lovlig på nytt forhandle om en levering av det avanserte missilforsvarssystemet S-300, som ble gjort i august 2016.

Delen om Iran tar sikte på å blokkere nærmere forbindelser, blant annet militære, mellom Russland og Iran, en viktig del av den framvoksende eurasiske økonomiske området som Washington og Den dype staten i USA føler er meget truende mot sin makt.

La oss nå på den delen av loven som direkte nevner Russland.

Del 2: Den russiske delen

Avsnittet om Russland ble lagt til den opprinnelige loven om sanksjoner mot Iran. Det har navnet Sanksjoner angående Den russiske føderasjonen og bekjempelse av terrorisme og ulovlig finansiering.

Del 2 rettferdiggjør sanksjonene mot Russland, av et omfang som aldri har vært sett tidligere, ved å ramse opp en rekke faktorer. De nevner den allerede sanksjonerte anneksjonen av Krim og den påståtte russiske støtten til ukrainske separatister etter det CIA-utførte kuppet i Kiev i februar 2014; videre nevner de ubeviste påstander om russisk hacking av Det demokratiske partis nasjonale komité sine datafiler under valgkampanjen i USA i 2016. For å helle malurt i begeret, inkluderer Kongressen Russlands intervensjon i Syria, som er lovlig i henhold til folkeretten, og hjelp til den legitime Assad-regjeringen for å kjempe mot ISIS og andre terrorister.

En annen begrunnelse for de kraftige sanksjonene nevnes som ikke angitte «overtredere mot menneskerettighetene i Russland.» Selvfølgelig vil «overtredere mot menneskerettighetene» defineres som alle som hindrer CIAs forsøk på å skape en ny fargerevolusjon for å hindre gjenvalget av president Vladimir Putin i valget i mars 2018.

Videre, i et konstitusjonelt tvilsom beslutning, sier kongressen at presidenten ikke lenger har myndighet til å oppheve noen sanksjoner mot Russland uten først å ha fått Kongressens godkjenning.

Forsøk på å stoppe gassrørledningen Nord Stream II

Denne russiske delen denne loven, blant andre bemerkelsesverdige bestemmelser, erklærer i seksjon 257: Ukrainsk (sic) energisikkerhet at «Det er USAs politikk … å fortsette å være motstander av Nord Stream 2-rørledningen, gitt dens skadelige innvirkning på EUs energisikkerhet, utviklingen av gassmarkedet i Sentral- og Øst-Europa og energireformene i Ukraina;» Som regjeringene i Tyskland og Østerrike har slått fast: hvem EU-landene bestemmer seg for å kjøpe gass fra, er landenes egen sak, og skal ikke bestemmes i Washington.

Som en begrunnelse for disse ekstraordinære bruddene på folkeretten, fortsetter loven: «USAs regjering bør prioritere eksport av energiressurser fra USA for å skape amerikanske arbeidsplasser, hjelpe USAs allierte og partnere og styrke USAs utenrikspolitikk.» Den nye sanksjonsloven, som en del av dette forsøket, gir det amerikanske finansdepartementet rett til å sanksjonere eller straffe europeiske selskaper som driver forretninger med Gazprom i forbindelse med den foreslåtte Nord Stream II-rørledningen til Tyskland.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Eller har jeg lest feil lov? USAs president skal pålegge sanksjoner slik at USA kan stoppe gassrørledningen Nord Stream II, som snart skal fullføres og skal forbinde Vyborg i Russland med Greifswald i Tyskland, for dermed å omgå eksisterende gassrørledninger bygget i sovjettiden gjennom den nå fiendtlige USA-styrte Ukraina? Skal presidenten virkelig gjøre dette som en del av en en politikk for å skape amerikanske jobber? Eller er dette faktisk en del av dagens amerikanske strategi, uttrykt gjentatte ganger av Trump-administrasjonen, om å «dominere det globale energimarkedet», inkludert eksport av olje, skifergass, flytende naturgass, kulleksport og atomkraft?

Russisk gruvedrift og jernbaner

Lovens seksjon 233 angir at USAs finansdepartement også kan bestemme sanksjoner mot «en statlig enhet som opererer innen jernbanedrift eller metall- og gruvesektoren i Russlands økonomi.» USA pålegger sanskjoner mot innenriks jernbaner, gruveselskaper og metallindustri i Russland? Hvorfor ikke bare være ærlig og si at Den amerikanske kongressen herved erklærer seg selv absolutt diktator over hele verden, med makt til å bestemme alt, overalt? Ingen spørsmål tillatt…

Videre, forbyr loven «forsyning, eksport eller gjeneksport … utført av amerikansk [selskaper], av varer, tjenester … eller teknologi til støtte for leting eller produksjon i nye dypvannsprosjekter, arktiske offshoreprosjekter eller skiferprosjekter … som har potensial til å produsere olje …» Sanksjonene inkluderer makten til å «blokkere … alle transaksjoner i alle eiendommer … hos et [selskap] fastlagt av presidenten å være underlagt underpunkt A1.»

Seksjon 232 er rettet mot utvikling av rørledninger i Den Russiske Føderasjon, mot enhver som «bevisst investerer [..] eller selger, leier eller leverer til Russland, for bygging av russiske energirørledninger, varer, tjenester, teknologi og informasjon … som har en markedsverdi på 1 million dollar eller mer; eller … en samlet markedsverdi på 5 millioner eller mer.» Loven angriper alle utenlandske investeringer som «direkte og vesentlig bidrar til forbedringen av Russlands evne til å bygge rørledninger for eksport av energi.» Disse investeringene kan være i Kina eller Tyskland eller Tyrkia eller hvor som helst.

Bekjemping av russisk innflytelse i Europa og Eurasia

Del B har tittelen «Å motvirke russisk innflytelse i Europa og Eurasia». Denne delen nevner (uspesifiserte) konklusjoner kommet fram til av Kongressen. De hevder at «Russlands regjering har forsøkt å utøve innflytelse over hele Europa og Eurasia, blant annet i de tidligere sovjetrepublikkene, ved å gi ressurser til politiske partier, tankesmier og grupper i sivilsamfunnet som sår mistillit til demokratiske institusjoner og aktører, fremmer fremmedfrykt og illiberale synspunkter og ellers undergraver europeisk enhet.»

Ikke et ord om de flere hundre millionene dollar som USAs utenriksdepartement, USAID, CIAs sivile frontorganisasjon National Endowment for Democracy og andre etater i Washington har brukt de siste 25 årene. De har fremmet USAs påvirkning over hele Europa og Eurasia, inkludert i det tidligere sovjetrepublikkene, «ved å gi ressurser til politiske partier, tankesmier og grupper i sivilsamfunnet.»

Og hva er nå dette om å «undergrave europeisk enhet»? Når ble europeisk enhet eller uenighet noe Washington hadde ansvar for? Å, unnskyld meg. Jeg glemte at Washington nå er selvutnevnt diktator, absolutt leder, konge på haugen, som bjeffer sine ordrer til hele planeten …

For å motvirke den påståtte russiske innflytelsen i Europa og Eurasia, godkjenner seksjon 254 i loven 250 millioner dollar for budsjettåret 2018/2019, som skal gå til et fond for å motvirke russiske innflytelse. Landene der USA skal»motvirke russisk innflytelse» er Albania, Bosnia-Hercegovina (inkludert Republika Srpska), Georgia, Makedonia, Moldova, Kosovo, Serbia og Ukraina. Oppgaven beskrives som «å bygge kapasitet i sivilsamfunnet, media og andre ikke-statlige organisasjoner som skal motvirke Russlands påvirkning og propaganda.»

Den nye russiske sanksjonsloven sier direkte hvem som skal få disse amerikanske skattepengene som skal forstyrre interne anliggender i land i Europa og Eurasia: «Ikke-statlige eller internasjonale organisasjoner, som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, National Endowment for Democracy, the Black Sea Trust, the Balkan Trust for Democracy, the Prague Civil Society Centre, the North Atlantic Treaty Organization Strategic Communications Centre of Excellence, the European Endowment for Democracy, og tilknyttede organisasjoner …»

Kort sagt, forlanger de nye ekstraordinære sanksjonene mot Russland åpenlyst fargerevolusjoner, CIAs form for «falskt demokrati». De skal bruke ikke-statlige organisasjoner som er dekkorganisasjoner for NED, CIA og USAs utenriksdepartement. De skal massivt blande seg inn i interne anliggender i hele det store området fra EU til Eurasia. Dette burde ikke være overraskende, da selve nøkkelfiguren som sørget for støtte til den russiske delen av de nye sanksjonene er senator John McCain, skytshelgen for NED og nesten alle amerikanske fargerevolusjoner.

Seksjon 257 – Ukrainsk (sic) energisikkerhet – er ment å direkte ramme «Russlands føderale olje- og naturgassressurser, men også statseide kjernefysiske- og elektrisitetsselskaper.»

I virkeligheten er den nye amerikanske sanksjonsloven som en kjernfysisk tønnebombe, med sanksjoner som flyr ut i alle retninger – Russland, Iran, Nord-Korea, Kina, energiselskaper i EU, selv USAs egne oljeselskaper og andre selskaper.

Loven er en dårlig versjon av de klassiske Looney Tunes tegnefilmene. Denne gangen spiller senator John McCain rollen som Daffy Duck. Hele røkla av senatorer og kongressmenn som tappert marsjerer i hanemarsj bak Daffy for å bli sett på som gode amerikanske patrioter, er som lemener på vei over galskapens stup. Heldigvis er loven så ekstrem at den kommer til å ramme de som lagde den. Den kan bli den utløsende faktoren for å skifte hele den geopolitiske balansen i verden vekk fra supermakten i Washington, som har løpt amok.


Med velvillig tillatelse fra forfatteren. F. William Engdahl er en kjent geopolitisk analytiker, risikokonsulent, forfatter og foreleser. Engdahl er født i Minneapolis og vokste opp i Texas. Han har en grad i politiske studier fra Princeton University og komparativ økonomi fra Universitet i Stockholm. Han har jobbet som økonom og gravende journalist i USA og Europa, og taler på konferanser og private seminarer rundt om i verden om ulike aspekter av økonomi og politikk, med fokus på geopolitiske hendelser. I de siste 30 årene har Engdahl bodd i Tyskland.

Reklamer

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.