Intervju med F. William Engdahl

På denne bloggen brukes konsekvent betegnelsen ikke-statlige organisasjoner, (på engelsk NGO). Mange kaller dem ‘frivillige organisasjoner‘, men denne betegnelsen er misvisende. Disse organisasjonene er statens forlengede arm, og gjemmer sine aktiviteter blant genuin frivillig innsats og organisasjoner. Også den norske staten er med på dette, som en felles NATO-aktivitet.

F. William Engdahl

 

Ludwig Watzal intervjuer F. William Engdahl / AHT

De gamle grekerne visste: «Religion er betraktet av vanlige folk som sann, av de vise som falsk og av herskerne som nyttig.» Ingen andre enn den nå avdøde Zbigniew Brzezinski og CIA benyttet seg av dette ordtaket ved å rekruttere Det muslimske brorskapet for å utkjempe en stråmann-krig mot Sovjetunionen i Afghanistan, noe som førte til at sovjeterne trakk seg tilbake fra Hindu Kush-fjellene. Siden da, har CIA brukt disse leiesoldatene til å utkjempe flere stråmann-kriger på Balkan, i Tsjetsjenia og Aserbajdsjan. På grunn av angrepskrigene mot Irak, Libya, Syria og Jemen, skapte USA og deres vasallstater sekterisk vold som førte til borgerkriger. Akkurat nå er CIA og Det muslimske brorskapet til stede i form av IS i Syria og Irak.

Ingen har studert dette mer intensivt enn F. William Engdahl som er en kjent geopolitisk analytiker, risikokonsulent, forfatter og foreleser. Engdahl er født i Minneapolis og vokste opp i Texas. Han har en grad i politiske studier fra Princeton University og komparativ økonomi fra Universitet i Stockholm. Han har jobbet som økonom og gravende journalist i USA og Europa, og taler på konferanser og private seminarer rundt om i verden om ulike aspekter av økonomi og politikk, med fokus på geopolitiske hendelser. I de siste 30 årene har Engdahl bodd i Tyskland.

Han har skrevet mange bestselgende bøker om olje og geopolitikk,» The Lost hegemon: Whom The Gods Would Destroy», «The CIA as Organized Crime», «Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order», «Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation», og «Target China» for å nevne noen få. Hans bøker er oversatt til 14 fremmedspråk.

Hans siste bok handler om ikke-statlige organisasjoner. Den fokuserer på deres medvirkning i USAs operasjoner for regimeendring og styringen av kunstige masseprotester for understøtte USAs imperium og hjelpe CIA. Hensikten er å erstatte motstandsdyktige nasjonalt orienterte regjeringer med lydige regjeringer som utfører Washington ønsker. Alt dette skjer under påskudd av å fremme demokrati.

Jeg antar vi kan være enige om at CIA er verdens verste terrororganisasjon. Etter 2. verdenskrig har det nesten ikke skjedd noen kupp eller organiserte opprør uten CIAs hjelpende hånd. Som jeg forstod fra boken din, i løpet av de siste 25 årene fikk CIA ganske mange ‘små hjelpere’ i form av ikke-statlige organisasjoner. Kan du utdype dette?

WE: Under Reagan-tiden ble det kjent svært mange skadelige skandaler om CIAs skitne operasjoner rundt om i verden. Chile, Iran, Guatemala, det topphemmelige MK-Ultra prosjektet [mot] studentbevegelsen under Vietnamkrigen, for bare å nevne noen få. For å fjerne søkelyset fra seg, foreslo CIA-direktør Bill Casey at Reagan skulle skape en «privat» ikke-statlig organisasjon, en slags mellommann som skulle late som den var privat. I virkeligheten gjorde den, som en av dens grunnleggere Allen Weinstein senere sa i et intervju med Washington Post, «hva CIA gjorde, men privat.» Dette var opprettelsen av NGOen kalt National Endowment for Democracy i 1983. Snart ble andre Washington-styrte NGOer lagt til, som Freedom House eller Soros sine Open Society-stiftelser, the United States Institute of Peace og så videre.

Pengene ble ofte gitt av Utenriksdepartementet via USAID, for å skjule opprinnelsen. Hvert stort angrep på regimer av amerikanske myndigheter siden da, inkludert Solidarnosc i Polen, Jeltsins CIA-støttede kupp i Russland, Oransje-revolusjonen i Ukraina i 2004, opptøyene i Tibet i 2008, den arabiske våren i 2011, til den dag i dag – alt dette har blitt utført av denne gruppen svært utvalgte «demokratiske» ikke-statlige organisasjoner. Da er det ikke merkelig land som Russland og Kina eller Ungarn ønsker å forby dem som «uønskede ikke-statlige organisasjoner».

Du siterer Allen Weinstein, medskaper av den ikke-statlige organisasjonen National Endowment for Democracy. Han sier; «Mye av det vi gjør i dag, ble gjort av CIA for 25 år siden.» Er de amerikanske ikke-statlige organisasjonene som NED, CIPE, USAID, NDI, for ikke å snakke om Soros-nettverket, CIAs femtekolonne?

WE: Som jeg antydet ovenfor, vil jeg si det stemmer. Uten unntak passer deres NGO-dagsorden Washingtons utenrikspolitiske dagsorden. En tilfeldighet? Jeg tror ikke det.

Fokuserer din kritikk hovedsakelig på noen få amerikanske ikke-statlige organisasjoner, eller vil du inkludere alle ikke-statlige organisasjoner generelt? Er ikke alle disse ikke-statlige organisasjonene drevet av gode tanker og edle gjerninger, for å spre demokrati og frihet rundt om i verden?

WE: Dette er det djevelske i Bill Caseys prosjekt. Å gjemme veldig mørke, skitne, anti-demokratiske CIA-operasjoner bak private politiske ikke-statlige organisasjoner som kjemper for «menneskerettigheter», har vært svært effektivt for Washingtons globale dagsorden for å styrte regimer som ikke er samarbeidsvillige rundt om i verden. I virkeligheten har CIA gjort menneskerettigheter om til et våpen. På merkelig vis, er ikke regimer som er nyttige for Washington, som Saudi-Arabia, plaget av for mye insistering på demokrati. Deres oljemilliarder finansierer Washingtons globale terrorisme-dagsorden.

Ta det siste tilfellet, av den falske demokratiske ikke-statlige organisasjonen White Helmets i Syria, som lager propaganda i nært samarbeid med IS for å rettferdiggjøre en USA-ledet krig mot det valgte Assad-regimet. White Helmets får angivelig penger fra Soros-stiftelsen, fra amerikanske og britiske myndigheter, og ble skapt av en tidligere etterretningsoffiser i den britiske hæren, James Le Mesurier. Deres skrekkvideoer har gjentatte ganger blitt avslørt som falske, iscenesatt av skuespillere. Deres video av et påstått angrep med saringass viser ubeskyttede «førstehjelpere» fra White Helmets som håndterer påståtte ofre uten beskyttelsesdrakter. Dette er en vits, en løgn som ble allment avslørt av flere eksperter.

Politiske ikke-statlige organisasjoner fra Washington – eller i noen tilfeller fra EU – er effektive, fordi de kan huke fatt i mange uskyldige mennesker som har de beste hensikter. Jeg har nylig mottatt et veldig rørende personlig brev fra en europeisk lege som hadde vært 18 måneder med Leger uten Grenser i Sør-Sudan, med de beste humanitære hensikter, før områdets USA-støttede uavhengighet. Hun var så takknemlig etter å ha lest min bok om NGOer, siden hun nå kunne forstå alle de tilsynelatende irrasjonelle beslutningene hennes leder av den amerikanske avdelingen av Leger uten grenser ga de ansatte. Hun sluttet på grunn av utbrenthet, og sa hun nå forstår hvorfor. Ærlige leger ble brukt av Washington til å fremme en hemmelig politisk dagsorden. Sør-Sudan var målet fordi Kina mottok en stor andel av oljen derfra via Khartoum.

Selvfølgelig arbeider ikke alle ikke-statlige organisasjoner for CIA. Jeg fokuserer på de med en skjult politisk dagsorden, som jeg beskriver i boken, som har gjort menneskerettighetene til våpen og brukt ordet demokrati for skitne formål.

I 1984 etablerte hedgefondmilliardæren George Soros, Soros-stiftelsen i Budapest. Hans første mål var Polen. Pave John Paul II og president Ronald Reagan møttes i 1982 i Vatikanet for å diskutere destabiliseringen av det kommunistiske blokken. Var det også en deltagelse av Soros-stiftelsen i dette foretaket?

WE: Soros-stiftelsen etablerte Stefan Batory-stiftelsen i Warszawa i 1988, for å trene aktivister som til slutt skulle velte det kommunistiske regimet. De spilte en stor rolle i «bygging av demokrati,» og det samme i Polen umiddelbart etter sammenbruddet av generalsekretær Czesław Kiszczaks regjering i august 1989. Soros hentet økonomen Jeffrey Sachs inn til Polen fra Harvard, kjent for hans ‘sjokkterapi’, for å presse fram en privatisering av statlige bedrifter, skape en hyperinflasjon og åpne de beste polske statlige eiendelene for auksjon til vestlige investorer, som venner av Soros, for slikk og ingenting.

De to kapitlene om plyndringen av det tidligere Sovjetunionen av CIA, Soros og hans ‘Harvard Boys’ i samarbeid med Jeltsin-klanen og tidligere KGB-tjenestemenn er ganske sjokkerende. Kan du fortelle mer om dette Mafia-lignende foretaket?

WE: Jeg må henvise leserne til boken, ettersom behandlingen min er kryssreferert og uttømmende. Kort sagt, CIA under ledelse av daværende president George H.W. Bush klarte å korrumpere flere svært høytstående KGB-generaler, som rekrutterte et nettverk av unge Komsomol eller kommunistiske ungdomspolitikere som Boris Berezovskij og Mikhail Khodorkovskij for å bli sine håndplukkete «oligarker.» Hensikten var å plyndre statens eiendeler for småpenger i forhold til deres virkelige verdi. Dette var den beryktede «kupong»-skandalen, som verdsatte alle statens eiendeler, inkludert olje og gass, maskinproduksjon, høyteknologiske selskaper, alt til litt under 16 milliarder dollar. De voldtok bokstavelig talt Russland for personlig vinning. Og CIA og deres nettverk av vestlige banker, som Riggs Bank i Washington, tillot dem å vaske pengene ut av Russland. Selv jeg var sjokkert over å bekrefte detaljene. Dette var kriminelt. Jeltsin var deres gutt. Så lenge hans forsyning av god vodka var garantert, ville han gjøre alt som Soros og hans Harvard-økonomer forlangte, sa noen.

Det interessante å merke seg er at president G.H. W Bush, tidligere sjef for CIA, beordret tre samtidige destabiliseringer ved hjelp av NGOer samme år, i 1989. De tre var Russland, Kina på Den himmelske freds plass og Jugoslavia. Boken dokumenterer dette i detalj.

Etter at Vladimir Putin overtok etter Boris Jeltsin som Russlands president, stoppet han umiddelbart plyndringen av Russland. Tror du det kan være en grunn til at den politiske klassen i Washington hater og demoniserer ham i en slik grad, som er irrasjonelt?

WE: Putin kom fra en russisk nasjonalistisk fraksjon (i motsetning til det som kalles den kosmopolitiske eller internasjonale fraksjonen) av KGB og dens etterfølger. De visste at de måtte handle i det stille til deres grep var sikret i år 2000, da Jeltsin ble tvunget til å enten «pensjonere» seg eller bli avslørt for korrupsjon. Jeltsin ble overtalt til å utnevne Putin som fungerende president.

Det har vært en uerklært krig mot en stabil nasjonalstat i Russland siden lenge før 1917. Grunnleggeren av tankesmia Stratfor, George Friedman, en av de bedre informerte amerikanske analytikerne om geopolitikk og blandt annet tidligere konsulent for Pentagon og CIA, ga nylig et intervju etter CIAs «statskupp» i Ukraina, som Friedman kalte «det mest åpenlyse kuppet i USAs historie». Hvis du husker, var det der Viktoria Nuland, USAs assisterende utenriksminister, dro til Kiev og delte ut godteri til demonstranter på Maidanplassen og fortalte sin forakt for EU til den amerikanske ambassadøren i Kiev over telefon.

Friedman bemerket hva jeg har dokumentert i mine forskjellige andre bøker. Han sier USAs utenrikspolitikk, minst det siste århundret, der USA steg opp på nedgangen til Det britiske imperiet – den amerikanske utenrikspolitiske prioriteringen har vært å for enhver pris hindre sammenslåingen av økonomiske interesser og samarbeid mellom særlig Tyskland og Russland. Verden har gjennomgått to verdenskriger på grunn av denne uheldige geopolitiske dogmet i amerikansk utenrikspolitikk, et dogme tatt over fra britene og fra den britiske geopolitikkens far, sir Halford Mackinder.

Washington hater og demoniserer Putin fordi han bevisst har gjort tiltak for å stabilisere Russland som en stor nasjon, som det virkelig er, som jeg kan bevitne fra nesten 25 års personlig erfaring. Og som et resultat av Washingtons demonisering synes Putins innflytelse i verden bare å vokse sterkere – først med Kina, deretter andre nasjoner i Eurasia, Afrika, Midtøsten, Asia, selv Filippinene og Latin-Amerika. Verden begynner å bli lei av den endeløse dagsorden av åpne og skjulte USA-kriger overalt. Vi må se nøye bak Trumps ord, og svært snart finner vi de samme gamle, degenererte oligarkene og deres såkalte ‘dype stat’ av udemokratiske byråkrater i virksomhet.

Oppstykkingen av Jugoslavia var en katastrofe. Tyskerne under kansler Gerhard Schröder og hans beryktede utenriksminister Joschka Fischer sluttet seg sammen med Clinton for å styrte den serbiske presidenten Slobodan Milosevic. Var det også ikke-statlige organisasjoner involvert i denne kupplignende situasjonen? Og hva var deres strategi?

WE: Ja. Bare se på Fischers etterfølgende karriere. En gatekjemper fra Frankfurt-protestene i 1968 blir kronet av USA og deres mainstream-medier som statsmann. Dette er tilsynelatende belønningen for å ha levert De Grønnes stemme for bombingen Jugoslavia i 1999. Etter regjeringstiden fikk Fischer en æresstilling på mitt gamle universitet, Princeton. Senere inviterte George Soros Fischer til sin nye tankesmie European Council on Foreign Relations.

Når det gjelder styrtingen av Slobodan Milosevic, finansierte, trente og organiserte amerikanske myndigheter og deres NGOer, (inkludert NED og Soros-stiftelsene) nasjonale studentledere og andre i et vellykket kupp, under navnet Otpor! (‘Motstand!’), Med logoen som nå finnes overalt, den truende knyttneven. Serbiske oversettelser av Gene Sharps skrifter om ikke-voldelige handlinger ble brukt, og nøkkelledere ble personlig trent av oberst Robert Helvey (med forbindelser til Sharp) på hemmelige møteplasser, for å unngå politiet. Otpor fikk kanskje så mye som 30 millioner dollar fra amerikanske organisasjoner med forbindelser til myndighetene, som National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI) og US Agency for International Development (USAID). Ødeleggelsen av ble orkestrert siden 1980-tallet av Washington, først Bush d.e, så Clinton. Målet var å skape en krig i Europa for å rettferdiggjøre den fortsatte tilstedeværelsen av NATO. Etter Sovjetunionens sammenbrudd var det vanskelig å rettferdiggjøre denne organisasjonen for amerikanske skattebetalere eller europeerne, som planla en selvstendig europeisk forsvars-ordning utenfor NATO. For Washington og det innflytelsesrike amerikanske militær-industrielle komplekset var slik uavhengighet tabu. Det andre målet var å etablere en stor amerikansk militær tilstedeværelse senere i Kosovo, kalt Camp Bondsteel.

(Intervjuet fortsetter under bildet)

Da de arabiske massene gikk ut i gatene i Tunis, Kairo og Tripoli, var de vestlige mediene og politiske klassen begeistret. Til slutt fant demokrati, frihet og menneskerettigheter sin vei inn i den arabiske verden. Var disse opprørene spontane, eller ble de organisert og orkestrert av krefter utenfra?

WE: Hele arabiske våren ble hemmelig planlagt og finansiert av Washington og amerikanske finansierte ikke-statlige organisasjoner. Der var utenriksminister Hillary Clinton en nøkkelfigur, sammen med hennes bisarre assistent fra Det muslimske brorskapet, Huma Abedin. RAND Corporation, som er Pentagons tankesmie ansvarlig for å utvikle teknikken om en mobb som «svermer» som bier, som måte å bruke Facebook og sosiale medier til å styre protester, spilte en sentral rolle.

Gruppene av protesterende studenter i Egypt var USA-trente, igjen ved hjelp av oversettelser av Gene Sharp. De ble bragt til Europa for å bli hemmelig trent av lederne av Otpor!

I tilfellet Libyas Gaddafi, ble det bedømt at et mer presserende regimeskifte var nødvendig, som avslørt av WikiLeaks i emailene mellom Hillary og privatrådgiveren hennes, Sidney Blumenthal. Gaddafi, i motsetning til det demoniserte bildet av ham, hadde bygget Libya opp til den høyeste levestandarden i hele Afrika. Han var i ferd med å kunngjøre etableringen av en allianse av muslimske sentralbanker og innføring av en valuta i gull-dinarer for oljesalg, i stedet for amerikanske dollar. Han gjorde dette sammen med president Ben Ali i Tunisia og Mubarak i Egypt. Som Hillary skrev til Blumenthal, måtte dette forhindres, uansett hva som måtte gjøres. Midlene de brukte til å «blokkere» dette var den ulovlige bombingen av Libya og drapet på Gaddafi, samt omdanne Libya til en ruinhaug. Den opprinnelige planen fra Pentagon/CIA/Utenriksdepartementet ønsket en omgående styrting av en annen som var mislikt av Washington, umiddelbart etter Gaddafi. Det var Bashar al Assad i Syria. Det gikk ikke bra for planleggerne i Washington, og en stor menneskelig tragedie har unødig vokst ut av 6 år av det som egentlig er en amerikansk-ledet krig der.

I gamle dager førte erobrerne inn misjonærene i sitt kjølvann. I dag kommer de vestlige nykoloniale kreftene med hundrevis av ikke-statlige organisasjoner som lærer urbefolkningen hvordan vestlig demokrati angivelig fungerer. Tror du at ikke-statlige organisasjoner tjener disse folkenes interesse? Hva med de tyske ikke-statlige organisasjonene som spesielt har med seg mye ideologisk ballast, for eksempel i form av likstilling/integrering? Hva synes du om dette?

(Intervjuet fortsetter under bildet)

Den spanske erobringen av Mexico (1520) ble begrunnet som en humanitær intervensjon mot menneskeofring.

WE: Jeg tror at din sammenligning med de «kristne» misjonærene i fortiden og «menneskerettighets-» eller «demokrati»-organisasjoner i dag er veldig treffende. Jeg er ikke kompetent til å kommentere om aktivitetene til ulike tyske ikke-statlige organisasjoner. Mitt hovedfokus er Washington, den hegemoniske makten i dag og dessverre kilde til så mye som er destruktivt.

I begynnelsen og på slutten av boken din refererer du til George Orwells ‘dobbelttenking’ som betyr «Krig er fred, frihet er slaveri, uvitenhet er styrke.» Bor vi i tider hvor de opprinnelige betydningen av ord får anderledes innhold? Ta for eksempel det amerikanske imperiet og dets vasallstater, som fører krig i demokratiets navn og ødelegger nasjonene med den samme demokratiske retorikken?

WE: Dette er grunnen til at jeg fant Orwell-sitatet så passende. Hans bok, 1984, er på mange måte en beskrivelse av hva som har fått lov til å skje med våre vestlige demokratier, spesielt i Storbritannia og USA.

Hvis du kunne gi ikke-statlige organisasjoner et råd, hva ville du fortelle dem?

WE: For de ærlige personene som kanskje har blitt fanget opp i en flott retorikk om verdier, menneskerettigheter og slikt, vil jeg foreslå å se nærmere på hvem som gir pengene til din ikke-statlige organisasjon. For NED eller Soros-stiftelsene, vil jeg foreslå at de vil gjøre menneskeheten en tjeneste ved å stenge dørene permanent. At de i stedet tillater nasjoner og enkeltpersoner å bestemme sin egen suverene fremtid uten uønsket innblanding. [..]

Takk for intervjuet.

Takk for din interesse og gode spørsmål.

 

Én kommentar

Kommentarer er stengt.