EU ruster opp for å «opprettholde dynamikken i opprustningen»

Norges forsvarsbudsjett var ca 6 milliarder dollar (49,1 milliarder kroner) i 2016.

Av Gerd Bosbach og Jens Jürgen Korff.

De 28 EU-landene har økt sine reelle militærutgifter de siste årene, med 2% i 2014-2015 og med 2,5% i 2015-2016. De ønsker å massivt øke disse utgiftene i årene som kommer. Noen forsvarsministre drømmer om å oppnå NATOs mål, der militærutgiftene skal økes til 2% av BNP. De tyske utgiftene ligger foreløpig bare på godt og vel 1,2%. (Norge brukte 1.6% av BNP i 2015.) Årsakene til disse store tiltakene som bruker enorme mengder skattepenger, er bemerkelsesverdige.

President i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker sa i september 2016:

Hvis vi ikke tar vare på vår egen sikkerhet i Europa, vil ingen andre gjøre det … Europa har ikke lenger råd til å seile militært i kjølvannet av andre makter …

Du trenger ikke bekymre deg, herr Juncker. Allerede nå seiler vi ikke i noens kjølvann. Ifølge SIPRI sine tall for 2016, brukte de 28 EU-landene 246,3 milliarder dollar (15,0% av verdens militærutgifter). Med dette enorme budsjettet, bruker bare USA mere penger.

I de fleste folks tanker og i mange argumenter, er frykt for den russiske hæren i fokus. Men med utgifter på 69.2 milliarder dollar i 2016, er dette er mindre enn en tredjedel av EU-landenes utgifter. Også bortfallet av den britiske hæren og hvis man inkluderer de landene i Øst-Europa som på en eller annen måte er alliert med Russland, er forholdet i favør av de 27 gjenværende EU-landene. Tallene er da 198 milliarder dollar mot 75 milliarder dollar,

«Krigen mot terror» forblir da som nesten den eneste andre mulige begrunnelsen. Flere tiår med erfaring med kampen mot terrorisme i Afghanistan (først Sovjetunionen, så USA og deretter hele NATO) har vist at terror ikke kan overvinnes militært. De militære operasjonene i Irak (fra 2003) og Libya (fra 2011) bekrefter disse erfaringene. Syria vil nok følge som bevis senere.

Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, hevder (overraskende ærlig):

Vi øker ikke forsvarsutgiftene for å gjøre President Trump en tjeneste. Vi gjør nettopp fordi vi tok hverandre i hånda og lovet dette på toppmøtet i Wales.»(…)» Det handler om å opprettholde fremdriften vi har oppnådd i rustningsutgiftene.

Vi øker utgiftene fordi vi allerede har gjort det i fjor. Og vi gjorde det i fjor fordi forsvarsministrene, militæret og forsvarsindustrien tok hverandre i hånda og lovet det i 2014.

Gerd Bosbach er professor i statistikk. Jens Jürgen Korff er historiker og statsviter.

 

Reklamer