BRICS: Syrias territorielle integritet er ikke et forhandlingstema

BRICS-landenes utenriksministere møttes sist mandag i Beijing.

Utenriksministrene i BRICS-gruppen (forbokstavene i Brazil, Russland, India, C for Kina, Sør-Afrika)

Fra Russia Insider

(oversatt av Halvor Raknes)

Under en felles pressekonferanse med BRICS-landenes utenriksministre i Beijing sist mandag, understreket Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at BRICS-nasjonene enstemmig støtter Syrias «suverenitet og territorielle integritet».

Her er spørsmålet og Lavrovs fullstendige svar:

Spørsmål: Terrorisme er en av de viktigste utfordringene som det internasjonale samfunnet står overfor. Vil det være mulig for BRICS-nasjonene å konsolidere sin innsats i Syria? Kan en mekanisme blir skapt for at representanter for BRICS kan overvåke våpenhvilen, inkludert i de områdene hvor den er trådt i kraft?

I går tok USA kontroll over grenseovergangen ved al-Tanf i Sør-Syria. Vil en styrking av USAs rolle uten koordinering med den syriske regjeringen komplisere bestrebelsene på å få til en avtale?

Sergej Lavrov: BRICS-landene står samlet vedrørende nødvendigheten av å forbedre effektiviteten av innsatsen mot terrorisme. Vi har nedsatt en ‘Arbeidsgruppe for kontraterrorisme’ som har avholdt to møter og har et betydelig potensial. Disse bestrebelsene bør gjennomføres i et tverrdepartementalt format.

Vi har felles oppfatninger om behovet for å involvere ministeriene for utenrikspolitikk og de berørte kontraterrorisme-etatene, forhindre terrorangrep og utveksle informasjon.

Det kreves selvfølgelig mer enn bare våre fem land for å nedkjempe global terrorisme, og BRICS-landene er enige seg imellom om nødvendigheten av mer omfattende internasjonale tiltak. Jeg vil gjerne få minne dere om president Putins initiativ for en bred front for bekjemping av terrorisme, som fremdeles er av vital betydning. Jeg håper vedtakene som nylig ble fattet i FNs hovedforsamling, basert på FNs generalsekretær Antonio Guterres sine forslag om opprettelsen av et nytt byrå for kontraterrorisme, vil tilføre vår bevegelse et moment framover mot dette målet. Russland vil bidra aktivt til dette.

Når det gjelder en avtale i Syria, står BRICS-landene for gjennomføringen av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2254. Vi er takknemlige overfor våre kolleger og venner for at de idag har uttrykt at de setter stor pris på de tiltakene Russland har iverksatt, inkludert de som er foretatt i samarbeid med Tyrkia og Iran, innenfor rammeverket av Astana-prosessen. Det neste møtet i Astana ville finne sted 10. juli.

Der vil FNs Generalsekretærs Spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, være til stede. De involverte partene har erklært at de vil fullføre koordineringen av rammeverket og styringen av de-eskaleringssonene og områdene omkring disse, på det kommende møtet. Da dette initiativet ble framsatt ved det forrige Astana-møtet den 4. mai, uttalte den offisielle meldingen i den forbindelse at Russland, Tyrkia og Iran, som er garantister, ville ønske ethvert bidrag fra partene velkommen, til og med de som ikke er involvert i Astana-prosessen.

Som jeg sa, så fort vi kjenner rammeverket, vil vi stå klare til å vurdere forslagene fra andre land som er villige til å bidra til gjennomføringen av dette initiativet.

Når det gjelder utviklingen på bakken i Syria, mener vi at respekt for Syrias suverenitet og territorielle integritet må sikres gjennom etterlevelse av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2254 og andre FN-dokumenter.

Alle handlinger som blir foretatt på bakken, hvor mange parter befinner seg, inkludert de som er involvert i fiendtligheter, må koordineres med den syriske regjeringen. Det er dette Russland, Tyrkia og Iran gjør i Astana. Vi koordinerer alle våre initiativer og forslag med den syriske regjeringen. Vi mener at dette er måten alle burde gå fram på, særlig når temaet dreier seg om kontroll av ethvert område i Syria og når slike handlinger kan skape usikkerhet om deres egentlige hensikt.

Vi oppfordrer innstendig USA og alle andre land som har militære styrker eller rådgivere på bakken i Syria om å koordinere sine handlinger. De-eskaleringssonene utgjør en mulig måte å gå framover på sammen. Vi oppfordrer alle innstendig om å avholde seg fra å handle på egenhånd, respektere Syrias suverenitet – som jeg har sagt – og bli med i de felles bestrebelsene som koordineres med den syriske regjeringen.

Reklamer