‘Vannkriger’ i Midtøsten: Iran ønsker press på Tyrkia om demninger

Støvstormen i februar 2017. (bilde CC Wikimedia)

Fra PressTV

En iransk tjenestemann har oppfordret til aktivt diplomati med Tyrkia for å takle problemet med støvstormer. Disse stormene har kronisk plaget regionale stater, som et resultat av Ankaras enorme demningsprosjekter.

Tyrkia har, som en del av sitt Prosjekt for det sydøstlige Anatolia, (kjent som GAP), bygget 22 demninger på elvene Tigris og Eufrat, som også renner gjennom Syria, Irak og Iran.

Prosjektet skal ha redusert vannstrømmen i elvebassenget med 34 prosent og forårsaket at 94 prosent av Mesopotamia har tørket opp. Dette skaper støvstormer i Syria og Irak, som gikk videre til Iran og ødelegger livet i Irans sørvestlige og vestlige provinser.

Hedayat Fahmi fra Irans energiministerium sa på søndag at Tyrkia forverret situasjonen med å fortsette å bygge flere demninger. På grunn av dette, tømmes flere elvebassenger, som igjen blir nye startområder for støvstormer.

For å skjønne størrelsesordenen på problemet: demningene holder tilbake så mye som 100 milliarder kubikkmeter vann, hvorav halvparten i Tyrkias enorme Atatürkdemning.

Prosjektet, som blant annet bygges av amerikanske, tyske og israelske firmaer, skal forsyne vann til opptil to millioner hektar beiteområder i Tyrkia og øke landets elektrisitetsproduksjon med 7.500 megawatt.

‘Vannkriger sannsynlige’

Ifølge Fahmi, har ekspertprognoser spådd at Midtøsten vil miste så mye som 10 prosent av vannressursene sine innen 2045. I samme periode vil etterspørselen etter vann i regionen øke med 60 prosent, sa han, og la til dette kunne til og med føre til regionale kriger.

«For å takle problemet med småkornete støvpartikler i landet, er de fire landene nødt til å samarbeide og begynne med vanndiplomati for å sikre deres rett til felles vannressurser,» sa Fahmi.

Tjenestemannen sa at fordi Irak og Syria står overfor sikkerhetsproblemer og sosiale problemer, bør Iran utføre en mer aktiv rolle i diplomatiske anstrengelser.

Det regionale samarbeidet om problemet stoppet i 2011, da terrorisme og konflikter begynte å plage de to arabiske landene.

I mars, sendte Iran et brev til FNs generalsekretær Antonio Guterres, der de ba om at det ble opprettet en regional arbeidsgruppe for å takle det presserende problemet med støvstormer i regionen.

[..]


Les også: Krigene i Syria og Irak er også kriger om vann, og flere vil komme

 

Reklamer