Tortur i Mosul – hvem er ansvarlig?

Medienes viktigste verktøy for kontroll av vår oppfatning er utelatelse av relevante fakta. Derfor er det viktig å bruke flere kilder, i dette tilfellet RT.

Bruker jeg feil søkeord? Det nyeste torturpåstandene fra Irak er godt dokumenterte. Likevel få jeg o treff i NRK, Dagbladet og VG med søkeordene «tortur»og «Mosul», med avgrensning siste måned. Aftenposten ga 1 resultat. Og hvis de skulle få seg til å nevne dette en gang i framtiden, vil de – som Aftenposten – neppe ta med påstanden fra denne irakiske sikkerhetslederen om at amerikanske offiserer leder torturen. Her er det er også relevant at USA startet dødsskvadroner under okkupasjonen for 10 år siden.

Har irakeren rett, skyver han bare ansvaret over på andre, eller er begge ansvarlige?

Bilde:Ali Arkady

Fra RT

Det irakiske militæret, som ble filmet mens de torturerte og mishandlet sivile, «veiledes hovedsakelig av amerikanske ledere», sier et medlem av Sikkerhetskomiteen i Bagdad. Han sa også at amerikansk militærpersonell har «en eller annen slags immunitet» i slike tilfeller.

Saad Al-Muttalibi reagerte etter at de avslørende fotografiene tatt av freelancefotograf Ali Arkady ble publisert i media. Bildene viser en irakisk eliteenhet, Nødreaksjonsenheten, som torturerer og mishandler fanger i Mosul. Fangene er mistenkt for å ha forbindelser med Den islamske staten (IS, også kjent som ISIS/ISIL).

«Dette er en krig, og en krig er en fryktelig ting … Det er en av krigens realiteter at uskyldige mennesker betaler med sine liv. Slike handlinger [tortur og overgrep] utført av hæren er definitivt ikke godkjent av den [irakiske] regjeringen. Vi har en rekke offiserer som enten skal stilles for retten eller allerede er dømt til fengsel her i Bagdad på grunn av brudd på menneskerettighetene», sa han.

Problemet er imidlertid at militære grupper som utfører slike brudd, «hovedsakelig er dirigert av amerikanske ledere», ifølge Al-Muttalibi.

Disse Nødreaksjonsenhetene ble trent av amerikanerne og er nær den amerikanske ledelsen, sier han. «De [amerikanske militære sjefene] har en eller annen form for immunitet som vi ikke kan stille spørsmål [ved],» la han til.

Det amerikanske militæret har fortsatt å jobbe med Nødreaksjonsenhetene, til tross for at disse spesialenhetene ble svartlistet i 2015 i henhold til Leahy-loven, som krever at utenlandske militære enheter ikke kan motta amerikansk militærhjelp dersom det er «troverdig informasjon om at en slik enhet har begått en alvorlige brudd på menneskerettighetene.»

En amerikansk militær talsmann, sitert av ABC News, sa at selv om en undersøkelse av nye bevis på Nødreaksjonsenhetenes påståtte grusomheter er berettiget, er det ingen juridisk grunn til at USA ikke kan fortsette å jobbe med enheten.

«Kontrollen under Leahy-loven hindrer ikke USA i å jobbe med Nødreaksjonsenheten, som vi gjør med andre elementer av de irakiske sikkerhetsstyrkene, for å bidra til å sikre en koordinert innsats blant forskjellige elementer av sikkerhetsstyrkene i kampen for å beseire ISIS i Mosul,» sa oberst Joe Scrocca til ABC News.

I en fotoserie publisert av fotografen Ali Akardy, ser vi soldater fra Nødreaksjonsenheten torturere en mann i det som kalles en strappado. Serien viser fryktelige bilder hvor en fanget henges i taket etter armene, med bind for øynene. Offiserer står ved siden av ham og legger lodd på ryggen hans for å øke smerten.

Al-Muttalibi fortalte RT at mannen på bildet «ikke ble drept» og at han «er i live».

«Problemet med dette bestemte individet er at hans sønn og hans bror er medlemmer av ISIS. Dessverre tok offiseren som var ansvarlig sakene i egne hender,» sa han, og tilføyde at myndighetene for tiden utfører en undersøkelse av saken.

Al-Muttalibi stilte spørmål ved om bildene ble vist i rette sammenheng, og brukte «bildenes kvalitet» og «lysvinklen» som eksempler.

Det er «som om de [bildene] ble orkestrert. Kameramannen inntok en dramatisk posisjon for å ta bildet,» foreslo han, og la til at offiseren som torturerte mannen, og andre tropper, for øyeblikket er i varetekt.

Bagdad har tatt fullt ansvar for saken, sa Al-Muttalibi.

«Fra irakisk side, tar vi skritt [for å håndtere situasjonen], jeg kan ikke si det samme om amerikanerne. Vi vet ikke hva de gjør.»

RT kontaktet pressetjenesten til kampgruppen som er ansvarlig for operasjon Inherent Resolve (CJTF-OIR). Han sa at koalisjonen «ikke tolererer eller støtter noen brudd på lovene for væpnet konflikt.»

«Ethvert brudd på lovene for væpnet konflikt vil være uakseptabelt og bør undersøkes på en gjennomsiktig måte, og de som anses ansvarlige, bør stilles til ansvar i samsvar med irakisk lov og forfatning,» stod det i uttalelsen.

Ifølge hovedkvarteret, er amerikanske myndigheters «støtte til kampanjen mot ISIS gjennomført av, med og gjennom den irakiske regjeringen.»

«… Ikke på noe tidspunkt var amerikanske styrker oppmerksomme på eller informert om disse påstandene før dere gjorde oss oppmerksomme på dem. Da gjorde vi Iraks regjering oppmerksom på saken, og det er vår forståelse for at de allerede har startet en undersøkelse av påstandene.»

Tidligere sa Human Rights Watch at bildene muligens også kunne kaste en skygge over USA og andre medlemmer av koalisjonen i Midtøsten.

«USA og andre medlemmer av koalisjonen mot IS risikerer å bli delaktige i irakiske overgrep, gitt deres deltakelse i militære operasjoner med landets sikkerhetsstyrker,» sa uttalelsen fra HRW.

Human Rights Watch sin direktør for Midtøsten og Nord-Afrika, Ahmed Benchemsi, har oppfordret internasjonale myndigheter til å være forsiktige når de gir militær støtte.

«Det vi anbefaler til USA og andre internasjonale regjeringer, er å gi all militær støtte kun på betingelse av påviselige og målbare skritt for å stoppe overgrep. Løfter er ikke nok,» sa han.

 

Reklamer