Siste skanse er ytringsfriheten

De herskende politiske klikkene i det såkalte frie Vesten har for lenge siden sagt farvel til ideen om at internett i prinsippet bør være fri fra statlig innblanding.

av Mr. M / Rubikon

De tåler ikke at de i stadig større grad mister monopolet på å fortolke politiske hendelser, økonomiske problemer, skandaler som avsløres og kriger som startes.

De herskende politiske «elitene,» og konsensusfabrikkene som er så tett forbundet med dem, taper stadig mer troverdighet. Store deler av offentligheten tror rett og slett ikke lenger på dem.

I mars fastslo PR-firmaet Edelman i sitt «tillitsbarometer», etter en omfattende global studie, at medienes troverdighet aldri har vært lavere enn i dag og at tilliten til myndighetene stadig forvitres. To tredeler av alle landene er blant de «som ikke har tillit,» med resultat under 50%.

53% av de spurte over hele verden er overbevist om at systemet ikke arbeider til deres beste; at det er urettferdig; at det ikke skaper noen tillit til fremtiden; og at de herskende elitene ikke ordner opp i problemene. 32% er usikre. Bare 15% er fornøyd med systemet.

Her trengs et motangrep! Selvfølgelig ikke på en måte der den markedsradikale politikken fundamentalt endres, som som «eliten» har ført oss til katastrofens rand med. Dette ville forutsette en læringsevne og en vilje til å balansere alles interesser.  Denne eksepsjonelle «eliten» har kommet på noen nye forslag som skal avverge denne totale kollapsen i sin troverdighet. Nå skal brutale metoder for meningskontroll settes i verk. Dette er hvordan:

I Tyskland prøver justisminister Heiko Maas å presse gjennom en lov som blant annet skal bringe falske nyheter, hatprat og ærekrenkelser på sosiale medier under kontroll. De politiske hasardspillerne prøver å lenke fast sin kontroll over meninger på sosiale medier. Forsøkene på å sette internett under vergemål, kommer for øyeblikket også fra USA og Storbritannia.

NB! Jeg sier ikke herved at hatprat, ærekrenkelser og mobbing ikke bryter noen lover. Jeg sier er bare at årsak og virkning – som nesten alltid – ikke er tatt med i beregningen. Uten de herskendes strukturelle vold, uten deres kriminelle imperialistiske krigspolitikk og skaping av flyktningstrømmer, og deres grassate dobbeltmoral, hadde utbruddene av hat på internett vært et marginalt fenomen.

Det som forblir uberørt av de tiltenkte juridiske bestemmelsene, er den daglige produksjonen av falske nyheter, unnlatelse av informasjon, krigshissing og den systematisk styringen av opinionen i mainstream media. Dette faller selvfølgelig ikke inn under de planlagte kneblingslovene. Dette passer helt inn i bildet av de herskendes nyføydale holdning i våre politiske partier, som har sagt farvel til alle demokratiske prinsipper for lenge siden.

Som med alt annet, er dette ingen tilfeldighet. Man må anta at dette er en koordinert angrep utført av det transatlantiske nykonservative establishmentet på menneskers frihet og restene av borgerrettigheter generelt.

Ifølge opplysninger fra The Independent, ønsker britiske konservative å forandre internett, slik at de kan kontrollere hva som blir sagt der. Det vil si, statsminister May ønsker å opprette et nytt internett som er regulert og kontrollert av myndighetene. I følge toryenes manifest, skal Storbritannia bli en verdensleder i kontroll over internett. Det er meningen at hva folk legger ut, deler og kan si, skal massivt reguleres. Søkemotorer skal ikke få lov til å vise visse nettsider, internett-selskaper skal bekjempe ekstremisme på myndighetenes befaling.

I USA, har Trumps departement for innenriks sikkerhet, Homeland Security, til hensikt å rett og slett slå av av internett ved en unntakstilstand – og unntakstilstander kan erklæres i USA like raskt som unntakstilstanden i Frankrike. Ingen behøver ha noen illusjoner om dette: «Den som har makta, er den som kan erklære unntakstilstand,» som nazi-juristen Carl Schmitt sa det.

Faktum er at for de herskende aktørene, handler det ikke egentlig om å bekjempe hatprat, falske nyheter, ærekrenkelser og pornografi. Det handler om å beherske de ukontrollerte områdene av ytringsfrihet generelt.

Når dette til slutt blir innført, så vil alternative medier bli stemplet som «ekstremisme», det vil si lyst i bann av det majestetiske Sannhetsministeriet. Deretter vil det bli slutt på moroa for kverulerende journalister.

Opplysningstidens prinsipper gjelder ikke lenger «Opplysning er menneskets vekst fra sin selvpåførte umodenhet. Ha mot til å bruke din egen fornuft!»

Prinsippet som gjelder i det reelt eksisterende kapitaldiktaturet kan bli omskrevet slik: «Markedsradikalismen er sivilisasjonens sluttpunkt, der mennesker har havnet i sin selvpåførte mangel på alternativer. Tror ikke du kan bruke din egen fornuft.»

Etter at den nykonservative politiske klikken kuttet velferdsstaten som en betingelse for demokrati og forvandlet demokratiet til et «liberalt, dvs. markedsrettet demokrati,» og dermed muterte til et totalitært styre, legger de nå borgerrettighetenes siste bastion på huggstabben: De har ikke lenger råd til en kultur av ytringsfrihet. De vil prøve å utslette de siste frihetene som finnes på et sted de hater. Det anarkistiske internett.


Mr. M. (ingen forbindelse til Terje M! ) er en ‘dropout’ fra den nyliberale neglisjerte samfunnet, der flertallet befinner seg på en ‘trip’ av effektivitet og schnapps. Han er en klassisk kverulant som overhodet ikke ønsker å tilpasse seg. For lenge siden, jobbet han i «høyere» tyske statlige tjenester. Det fikk han vite at han i den sammenheng best la sin fornuft igjen hjemme. Det ønsket han ikke lenger.

 

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.