Er Wonder Woman krigspropaganda?

 

Wonder Woman er en ny film som er ute nå i juni,

Av Dan Sanchez / FEE

Hvorfor slaktet mennesker hverandre i tusenvis under første verdenskrig, en konflikt med et massedrap i en størrelsesorden ingen hadde sett tidligere, hvor en hel generasjon unge menn utryddet hverandre og utførte grusomheter på sivilbefolkninger av kvinner, barn og eldre?

I filmen Wonder Woman mener den heroiske amasone-prinsessen Diana at en ond gud har skylden.

Ares, krigsguden, er sønn av Zeus, gudens konge og menneskehetens skaper. Ares avskyr sin fars skapninger og har gjennom hele historien prøvd å utrydde dem ved å sette folkene opp mot hverandre i uopphørlige kriger. Før han ble drept av sin sønn, skapte Zeus amasonene for å hindre Ares og bringe fred til menneskeheten.

Krigs-guden

I 1918 finner Diana ut om første verdenskrig fra Steve Trevor, en amerikansk spion hun redder fra å drukne i havet rundt amasonens skjulte øy. Trevor informerer omgående Diana om at han er en av de «gode gutta», og tyskerne som jager han er de «slemme gutta». Diana godtar lett denne forenklete beskrivelsen av første verdenskrig, det samme gjør filmskaperne.

Diana blir overbevist om at tyskerne (og kun tyskerne) er under krigsgudens overnaturlige innflytelse. Hun bestemmer seg for å oppfylle sitt folks skjebne ved å ødelegge Ares, og dermed frigjøre tyskerne, og menneskeheten generelt, fra hans onde innflytelse: fra krigens grep. Hun tror at dette vil avslutte første verdenskrig, noe som virkelig ville gjøre den til «krigen for å gjøre slutt på alle kriger», som Trevor kaller den, og som så mange av dens «progressive» forkjempere i virkelighetens verden (inkludert president Woodrow Wilson og forfatteren HG Wells) lovet den ville bli.

Når hun senere endelig møter Ares, blir Dianas verdenssyn knust. Han avslører for henne at han aldri var ansvarlig for menneskets blodtørst. Den eneste rollen han spilte var å i det skjulte overføre ideer for nye, dødeligere våpen til viktige generaler og forskere. Han ga dem beskrivelsen av våpnene, men det var menneskene som bestemte seg for å lage dem og bruke dem mot hverandre.

Mennesker, forteller han til Diana, er iboende krigerske, fordi de er «egoistiske» og «svake», noe som nettopp er hvorfor han er besatt av å utrydde dem. Menneheten, insisterer han, er uverdige for Dianas tapre beskyttelse; Hun bør i stedet slutte seg sammen med ham for å utrydde dem en gang for alle. Da vil jorden, som lenge har blitt ødelagt av menneskeheten, igjen tilhøre kun gudene og kan fornyes som det paradiset den var ment å være.

Selv om hun først blir fortvilt når hun oppdager sannheten, sier Diana nei til hans tilbud, og sier at om menneskeheten ‘fortjener’ hennes heroiske hjelp eller ikke, er irrelevant; Hun tilbyr denne beskyttelsen fra sin ubetingete kjærlighet. Hun aksepterer at mennesker kanskje er evig krigslystne, men i det minste vil hun redusere skaden de kan påføre seg selv ved å drepe guden som hvisker forslag til nye våpen i ørene deres.

Onde våpen

Den store «lærdommen» i Wonder Woman følger vår felles tendens til å identifisere selve våpnene som nøkkelproblemet som må behandles når det gjelder vold.

Mange skylder på tilgjengeligheten av våpen for voldelig kriminalitet, og så kjemper de for en innenrikspolitikk som spenner fra registrering, til «våpenfrie soner» til fjerning av siviles tilgang til våpen.

Og angående krigsforbrytelser, ser mange spredning av masseødeleggelsesvåpen som selve problemet. De ønsker seg en utenrikspolitikk som strekker seg fra sanksjoner, til angrep med raketter, til invasjoner av land som har eller forsøker å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen.

I 2003 var for eksempel hovedbegrunnelsen for invasjonen og okkupasjonen av Irak den løgnaktige påstanden at Iraks regjering fortsatt hadde masseødeleggelsesvåpen og forsøkte å lage flere. Hussein hadde lenge vært beskrevet som en Hitler-lignende skurk for å ha gasset opprørske irakiske kurdere i Halabja-massakren i 1988. Etter at Saddam ble styrtet, ble hans fetter, kalt «kjemiske Ali», stilt for retten og dømt til døden for angrepet. Ingen slik rettssak ble arrangert for noen av tjenestemennene i Reagan-administrasjonen som hadde hjulpet til å forsyne Saddam med de kjemiske våpnene som ble brukt i angrepet. De kjemiske våpnene ble gitt for å hjelpe Irak i sin blodige invasjon av Iran.

I de senere årene har krigshaukene ivret for militære intervensjoner i Syria basert på ubeviste påstander om at regjeringen har masseødeleggelsesvåpen og har brukt dem både mot opprørere og sivile i borgerkrigen i landet. Både Obama- og Trump-administrasjonene har erklært bruken av kjemiske våpen for en «rød linje». Obama håndhevet nesten den røde linjen i 2013, etter et angivelig saringass-angrep utført av det syriske regimet. I april i år, utførte Trump et rakettangrep etter en annen slik påstand.

Gassvåpen er også den største trusselen i hele Wonder Woman. Steve Trevors oppdrag var fra begynnelsen av å hindre tyskerne i å utvikle og bruke et nytt gassvåpen som kunne trenge gjennom allierte gassmasker: et kjemisk masseødeleggelsesvåpen formulert av den vansirede forskeren Isabel Maru (aka «Doctor Poison») under tilsyn av den onde general Erich Ludendorff.

Mens Trevor er fokusert på masseødeleggelsesvåpen, mener Diana at fiendligheten som er inspirert av Ares (som hun tror er forkledd som Ludendorff), er det underliggende problemet. Derfor ønsker hun å fokusere på å finne og ødelegge ham.

Senere blir det avslørt at både Maru og Ludendorff fikk sine ideer til våpen fra Ares. Dermed hadde både Steve og Diana begge rett i en forstand. Ares var i stor grad skyldig, men i sin rolle som våpenleverandør, ikke som den som utførte krigen.

Glødende omsorg, blodige sverd

Som filmen tydelig skildrer, er Dianas vilje til å ødelegge Ares og bringe krigen til en slutt, motivert av en glødende omsorg for krigsofrene. I en alliert skyttergrav finner hun ut om de sivile lidelsene i en nærliggende tyskokkupert landsby. Trevor insisterer på å fortsette oppdraget uten forsinkelse, men Diana velger i stedet å handle; hun leder et angrep som erobrer de tyske skyttergravene og frigjør landsbyen.

Dianas humanitære intervensjon minner om de «idealistiske» tilhengerne av utenrikspolitikk av typen ansvar for å beskytte (R2P), som opprørt fordømmer «realister» for å ikke ønske å gripe inn for å hindre grusomheter, på grunn av langsiktige strategiske mål.

Den mest fremtredende mesteren i denne doktrinen er Samantha Power, forfatter av bibelen for ‘ansvar for å beskytte’: Et problem fra helvete: Amerika i folkemordenes tidsalder (som fordømte USAs unnlatelse av å hindre grusomheter i Irak, Rwanda, Kosovo og andre steder). Hun var en del av Obama-administrasjonen, der hun var ambassadør til FN. Sammen med Hillary Clinton og Susan Rice, ledet hun offensiven i Washington for Amerikas humanitære krig i Libya, som skulle forhindre et angivelig overhengende «folkemord».

Wonder Woman, som gjennom filmen greier å drepe et ganske betydelig antall vernepliktige tyske ungdommer, er ikke akkurat en fredsprinsesse. Hun er snarere en valkyrie for «humanitær» krig: en Samantha Power med superkrefter og et magisk sverd.

Øyeblikket i filmen da Diana har sterkest medfølelse, er da hun ikke klarer å forhindre et tysk gassangrep som fullstendig massakrerer landsbyen hun nettopp hadde frigjort. Synet av ofrene er taktfullt skjult av gass-skyer, men Dianas smerte er likevel typisk for den svært forståelige bekymringen som vi får (inkludert, et kort øyeblikk, selv Donald Trump) når vi ser bilder av syriske gassofre på Facebook-nyhetene.

Mediene, som alltid ønsker krig, bruker disse bildene skamløst. De forsømmer å informere offentligheten om USAs egen rolle i å skape disse grusomhetene. De forteller heller ikke om all lidelsen og døden som uskyldige ville lide hvis vi bestemmer oss for en større intervensjon. Spesielt unnlater de å fortelle oss om alle de ikke-sunnittiske muslimene som sannsynligvis vil bli halshugget og etnisk renset hvis de radikale islamist-dominerte, amerikansk-støttede opprørerne greier å erobre hele landet.

Ansvar for regimeendring

Etter å ha sett likene av dem som hun hadde ansvar for å beskytte, blir Diana sint på Steve Trevor. Han hadde hindret henne i siste sekund fra å myrde general Ludendorff, noe som hun mente ville ha forhindret grusomhetene.

På samme måte skyldte ‘ansvar for å beskytte’-krigshisserne i den virkelige verden på realistene og de som ikke ønsket intervensjon for tusenvis av ofre i den syriske borgerkrigen. De hadde hindret en intervensjon for å styrte den gassglade slakteren i Damaskus, Syrias president Bashar al-Assad. De ser ut til å ha bevisst glemt at etter at Saddam Hussein ble hengt og Muammar Gaddafi ble skutt ned på gata, sank både Irak og Libya ned i en enda mer krig og kaos, og at dette medførte enda verre humanitære katastrofer enn det som hadde skjedd under deres diktaturer. For eksempel: etnisk rensing av irakiske sunnier; en terrorkrig mot irakiske sjiaer, ledet av al-Qaida (og senere IS); og pogromer mot svarte og slavemarkeder i Libya.

De gir de som ønsker fred skylden for krig

Den store uventede vendingen i filmen var at Ares ikke viste å være den krigerske tyske general Ludendorff som krevde krig til siste slutt og til og med tydde til gassing av sine overordnede da de ønsket fred. I stedet var Ares hele tiden maskert som Wonder Woman sin velgjører, Sir Patrick Morgan: Et medlem av den britiske regjeringen som var en ivrig forkjemper for en framforhandlet våpenstilstand med Tyskland.

Filmmakene lar til og med Ares/Morgan si, «Fred til enhver pris», slagordet som lenge har vært forbundet med meget latterliggjorde folk som ønsket fred, som Neville Chamberlain, den britiske statsministeren. Hans utilstrekkelig konfronterende politikk gis ofte skylden for Hitlers marsj gjennom Europa og for andre verdenskrig.

Ares sin djevelske plan var å forhandle fram en våpenhvile som ikke kunne holde, slik at dette på en eller annen måte ville føre til enda større krig og til slutt utryddelsen av menneskeheten. Det stemmer: en krigs-gud som fremmer krig ved å prøve å oppnå fred.

I virkelighetens historie var det ingen framforhandlet fred i første verdenskrig, men en politisk ubetinget overgivelse og total krig til siste slutt. Det var denne krigsiveren, ikke fredsforsøkene, som førte til Tysklands kaos og ydmykelse, nazismens fremvekst og en enda dødeligere verdenskrig; for ikke å nevne den kommunistiske revolusjonen i Russland, som til slutt ga halve Europa til Stalin; og oppfinnelsen av våpen som virkelig var i stand til å tilintetgjøre menneskeheten.

Og likevel blir dette fredsforsøket «lærdommen fra München» til den i dag slengt i ansiktet på de som ikke godtar en full konfrontasjon med slike moderne Hitler-typer som Milosevic, Hussein, de iranske mullaene, Assad og Putin.

Hvordan stoppe krigen

I filmens høydepunkt, ofrer Steve Trevor seg for å ødelegge hele lageret av giftgass før det kan brukes på sivilbefolkninger, mens Wonder Woman drepte skurken som er ansvarlig for et slikt ondt våpen. Hindring av spredning av masseødeleggelsesvåpen, humanitær intervensjon og eliminering av en «Hitler» – alt dette sammenfaller i utbrudd av digital pyroteknikk som feirer triumfen over krig av … krig.

Likevel var det under en av filmens stille øyeblikk at det sanne hindringen for krig ble antydet. I en stille pause forteller Diana til Steve Trevor at hun har lært å snakke hundrevis av språk, som alle amasonene gjør for å oppfylle sin rolle som «broer» mellom folkene og tilretteleggere for fred.

Dette er passende, fordi kommunikasjon fører ikke bare til våpentilstander, men til handel. Og handel skaper materiell gjensidig avhengighet og skaper dermed høflighet og en felles interesse for fred.

Det er sant at mennesker er ufullkomne, som Ares sier, og dermed i stand til krig og grusomheter. Men slike voldelige impulser kan ikke motvirkes ved å tillate super-eliter å gå berserk under den selvrettferdige dekket av å være humanitære helter.

Trangen til krig kan bare overvinnes gjennom å forstå dårskapen i denne trangen, og innse de mye større gevinstene som kan oppnås gjennom fredelig produksjon og handel.

Svaret på de «slemmes» krig er ikke de «godes» krig, men kommunikasjon og handel, frihet og fredens kunst. Utøvere av denne kunsten og mestrene av denne freden er verdens sanne helter.

Hvis filmskaperne hadde greid å forestille seg heltemot som noe mer enn å hoppe gjennom lufta og ødelegge «onde folk», kunne de ha latt Wonder Woman bruke sin overmenneskelige evner til oversettelse; ikke for å knekke fiendens koder, men for å bygge en bro mellom de skremte unge mennene i skyttergravene. De kunne ha til og med latt Diana hjelpe til med den ekte julevåpenhvilen i første verdenskrig.

Heldigvis trengte de heroiske guttene som bestemte seg for en våpenhvile i jula ikke noen overmenneskelig hjelp for å krysse piggtråden og språkbarrieren: bare akkurat nok menneskelighet, anstendighet og mot til å tvinge sine overordnede til, i det minste for bare én dag, å si nei til «krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger.»


Dan Sanchez er Digital Content Manager ved libertarianske Stiftelsen for økonomisk utdanning (FEE), der han utvikler pedagogisk og inspirerende innhold for FEE.org, inkludert artikler og kurs. Creative Commons, med noen små tilpasninger.