Medienes viktigste manipulasjonsteknikk er å utelate fakta: Bilderberg ga 0 treff

NRK (2/6/2017) med sin sjenerøse dekning  – 2 resultat fra 2011 og 2013.

En av medienes viktigste måter å forme vår virkelighetsoppfatning, er rett og slett å unnlate å skrive om enkelte temaer. (En variant av dette er å gjengi en knapp pressemelding som fort blir begravd – deretter kan de peke på  dette som et bevis på at de faktisk omtalte saken og dermed ikke er et haleheng for makten eller har en skjult politisk dagsorden).

Denne helgen, 1. – 4. juni 2017, møtes viktige ledere innen  politikk, presse, miltærvesen og næringsliv for den årlige Bilderberg-konferansen.

Konferansen er en viktig del av de såkalte transatlantiske nettverkene, der forholdet mellom USA og Europa forsterkes og der disse lederne diskuterer viktige tema for neste år. Enkelte hevder at dette møtet har mistet sin relevans og at deltagerne kun er B-laget i makteliten. Men hvis disse folkene er B-laget, hvem i all verden er da A-laget!?

Før ca 2010, var det nesten total taushet i pressen om dette nettverket – at enkelte temaer dukket opp som prioriteter, skjedde liksom bare av seg selv. I de senere årene er det vanlig med en knapp notis (se NRK) der det nødtørftig innrømmes at dette møtet faktisk har funnet sted. Konferansen har nå til og med sin egen nettside med en liste over deltagerne (anbefalt lesning).

Våre ledende hoder innen politikk, militær/etterretningsvesenet, presse og næringsliv synes tydeligvis dette er meget viktig. At tidligere og nåværende sjefer for NATO, Google, CIA, mange store mediekonserner, enorme multinasjonale selskaper, partiledere osv. osv. fra både Europa og USA samles, synes da som en interessant nyhetssak. En flink journalist kunne ha spurt og gravd litt hos tidligere deltakere. F.eks. journalisten kunne kanskje fått en anonym berettelse hva deltagere tenker om selve møtet.

Så hva har norske medier skrevet så lang i år om denne konferansen? (søk utført 2/6/2017, Google, avgrensning siste måned).

Dagbladet: 0 treff

Vg: 0 treff

NRK: 0 treff

Aftenposten: 0 treff. I fjor var Trine Eilertsen med på konferansen. Hun var litt for løsmunnet i etterkant, og vil neppe bli innvitert tilbake.

Dagens Næringsliv : 0 treff. I år er Kjetil Alstadheim fra DN med på møtet.

 

Ved å unnlate å skrive om dette, vises med all tydelighet at mediesystemet fullt ut deler denne transatlantiske dagsorden og hvor den virkelige makta befinner seg. Virkelige politiske prioriteringer bestemmes i lukkede rom, og medieledelsen synes de selv hører til på innsiden av døra.

 

Reklamer