Farvel til rotasjon: USA lufter tanken om å øke antallet fast stasjonerte soldater i Europa

Jeg lurer på hvor lang tid det vil ta før de ‘roterende’ styrkene i Trøndelag vil bli permanent stasjonerte?

Fra Konjunktion.de

Dette er virkelig noe å se frem til … tilsynelatende planlegger Washington å øke antallet av sine «permanent stasjonerte tropper» i Europa. Man kan nok trygt anta at vasallene vil være betingelsesløst enig.

Leder i forsvarskomiteen i Representantenes Hus, Mac Thornberry (Republikaner), oppfordret Pentagon til dette mandag. Han ba om et anslag over hva det ville koste å gjøre de «roterende» styrkene i Europa til «permanente».

USA har tatt de siste årene utplassert en rekke ekstra soldater Øst-Europa, hvor de har deltatt i militærøvelser i regi av NATO. De er utplassert på en «overlappende, roterende basis» i Europa. Ideen var å omgå forbudet om en permanent stasjonert hær på Russlands grense.

Thornberry og den amerikanske forsvarskomiteen ønsker å vite hva kostnadene for en permanent utplassering av tropper ville være, sammenlignet med disse roterende enhetene.

*ironi*Bakgrunnen og begrunnelsen er selvfølgelig den stadig truende faren fra Russland *ironi slutt*

Thornberry sa:

«Jeg vet ikke hva kostnadsberegningene vil vise. Jeg er ikke overbevist om at det er mye billigere å rotere en rekke enheter [kontinuerlig], i stedet for å ha en permanent tilstedeværelse.»

(I don’t know what the cost data will show. I’m not convinced that it is tremendously cheaper to rotate a bunch of units through rather than have that permanent presence)

Nye amerikanske soldater ankom Polen i januar. De er en del av en troppeforsterkning fra NATOs side. Bare i fjor, deltok den amerikanske hæren i ulike øvelser og manøvrer i Europa minst 11 (!) ganger. Et lite utvalg av de tidligere og framtidige manøvrene:

  • Saber Strike: Et langvarig opplæring i samarbeid mellom USA og Europa, for å forbedre felles interoperabilitet i de 13 deltakerlandene (Estland, Latvia, Litauen, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia og USA).
  • Flexible Leader: En øvelse utført i Tyskland for å øve på samarbeid mellom EURCOM og amerikanske styrker i «operasjoner for humanitær assistanse».
  • Swift Response: En kriseøvelse med flystyrker, som ble gjennomført i fjor sommer. Den konsentrerte seg om å finne ut hvordan det amerikanske Global Response Force burde oppføre seg i operasjoner sammen med sine allierte luftstyrker i Europa.
  • Saber Guardian: enda en øvelse som skal finne sted i sommer i Ungarn, Romania og Bulgaria, med mer enn 25.000 soldater fra mer enn 20 land. Saber Guardian vil være den største øvelsen noensinne organisert i Svartehavet.
  • Saber Junction: en nylig avsluttet øvelse (25 april til 19. mai), som forsøkte å vurdere beredskapen av 2. Cavalry Regiment i den amerikanske hæren, der det handlet om felles bakkeoperasjoner. Her deltok over 4500 deltakere fra 13 land (Albania, Bulgaria, Georgia, Italia, Kosovo, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Slovenia, Ukraina, Storbritannia og USA).
  • Anaconda: en storstilt øvelse i fjor med 31.000 soldater fra 31 land.
  • Rapid Trident: de årlige manøvrene i Ukraina med om lag 2000 soldater fra 14 land.
  • Allied Spirit: igjen en øvelse som fant sted i Tyskland (sørøst) i mars i år. Av de 2770 deltakere fra 12 land, var 1520 fra USA.
  • Aurora: En storstilt miliærøvelse på den skandinaviske halvøya. NATO-styrker skal øve sammen med Sverige i september 2017 på 1/3 av Sveriges territorium, inkludert Gotland.

Man kan lett legge ander øvelser til denne listen, som Combined Endeavour, Combined Resolve, Cooperative Response, Immediate Response og Noble Partner for å illustrere den utrolige militære aktivitetene i Europa. Et faktum som sannsynligvis er helt ukjent for de fleste innbyggerne, siden vår høytpresterende presse synes å ha liten interesse i å rapportere om disse øvelsene, selv bare i notiser.

Washingtons «roterende militære oppbygging» skal altså bli «permanent». Vi skal tilbake til den kalde krigens dager, hvor antallet amerikanske soldater var betydelig høyere enn i dag. Tilsynelatende er dagens antall amerikanske soldater i Europa ikke lenger tilstrekkelig for de amerikanske militaristene og deres europeiske vasaller, hvis man skal bedømme fra Thornberrys innledning:

Det er en enorm interesse i Øst-Europa for en mer permanent tilstedeværelse.

Det gjenstår å se om man offisielt går fra «roterende» til «permanente styrker.» Vil dette forandre mye av selve konfliktsituasjonen? Til syvende og sist er det slik at det amerikanske militæret faktisk allerede har utbygget sitt permanente militære nærvær i Europa gjennom «overlappende rotering». Uansett hva som vil bli vedtatt i den amerikanske forsvarskomiteen.


Kilder:

House Looks to Increase Permanent U.S. Military Footprint in Europe
House looks at increasing permanent military presence in Europe
U.S. tanks, equipment arrives for NATO exercises in eastern Europe
Exercise Saber Strike
Exercise Saber Junction
Road to Anakonda
Exercise Rapid Trident
Allied Spirit VI


 

Reklamer