LHBT og faren for å bli et instrument for nyliberalismen

Det er ubestridelig at det finnes homofobi i deler av det russiske samfunnet. Men for vestlige organisasjoner som Enough is Enough, handler det ikke om veien til en mer respektfull sameksistens, men snarere om konfrontasjon og en nyliberal dagsorden. Det hele sjenerøst finansiert av Open Society Foundation.

Disse påstandene treffer rett til hjertet hos mange, men LHBT-samfunnet, som alle andre, har et ansvar for rasjonell analyse. Blir man brukt av krefter med andre motiv? (Bilde fra EiE-videoen. CC)

Av Gert-Ewen Ungar/RT

Det var veldig enkelt. I 2013, ble syv personer så sinte på den russiske loven mot homofil propaganda at de bestemte seg for å danne en forening som skulle ha oppgaven å bekjempe homofobi. I den første måneden av sitt virke, samlet det nye initiativet over ti tusen mennesker i gatene for å demonstrere i Berlin foran den russiske ambassaden – mot Putin, mot homofobi i Russland og loven som nettopp hadde blitt vedtatt.

Dette er en vakker skapelsesmyte, som organisasjonen Enough is Enough sprer om seg selv og som den bruker for å beskrive seg selv som en rotekte grasrotbevegelse. Veldig enkelt, veldig menneskelig, veldig direkte. Ens egen forferdelse over hendelsene i Russland ble vellykket omdannet til en kraft for handling. De gikk i gatene, laget mobiliserings-videoer med kjente ansikter fra det skeive miljøet, utformet og trykket plakater med en enhetlig design, hengte dem opp i puber og barer, og, og, og … Fra en idé på en aften i godt selskap til en stor kampanje med massiv mediedekning på bare en måned.

Uansett hvor vakker denne historien er, så er den lite troverdig. Her mangler viktig informasjon, fordi uten kompetanse, finansielle ressurser og arbeidskraft kan ikke en så stor kampanje skapes. Dette skjedde i 2013, da Enough is Enough ble den sentrale sprederen, som videreformidlet informasjon om den såkalte russiske ‘loven mot homofil propaganda’.

Spørsmålet er, hvordan fikk Enough is Enough kompetanse til å mobilisere tusenvis av mennesker på svært kort tid?

følg pengene til George Soros

Alle som ser på nettsiden deres, vil etter å lete litt, finne Enough is Enough sine partnere. De er, for eksempel, De lesbiske og homofiles forbund i Tyskland (LSVD). Talsmannen for denne organisasjonen var i mange år politikeren Volker Beck fra De Grønne (Partiledelsen er kjent i Tyskland som meget krigsvennlig, det har tilnavnet ‘De Olivengrønne’, dvs. miliærgrønn o.a). Han ga organisasjonen den nåværende politiske retningen. LSVD støtter initiativet, så vel som Human Rights Watch, en organisasjon som gjentatte ganger har vist en svært tett forbindelse til USAs utenrikspolitikk; det samme med Amnesty International. Nå er de også støttet av LHBT-organisasjonen All Out og avaaz.org.

Dette betyr at store organisasjoner har involvert seg, De har den nødvendige kunnskapen om hvordan store kampanjer bør gjennomføres.

Fra begynnelsen, samarbeidet Enough is Enough med den russiske organisasjonen LGBT-Network i St. Petersburg. Denne gruppen har sin tur støtte fra velkjente organisasjoner som LSVD, Human Rights Watch og Freedom House. For en stund siden var også Open Society Institute inne i bildet, finansiert av det mange eufemistisk kaller en filantrop, George Soros. Open Society er i mellomtiden blitt erklært uønsket i Russland og kan ikke lenger være støtespiller. Dens innblanding ble erstattet av initiativet All Out, som også støtter den nåværende kampanjen fra Enough is Enough. På nettsiden til All Out, takker man for sjenerøs støtte fra bl.a. Open Society Foundation.

I dagens kampanje, arbeider Enough is Enough med avaaz.org. Denne organisasjonen fikk startkapital fra en generøs pengepakke fra Open Society Foundation.

Her blir det klart hvor lite initiativet Enough is Enough er en ekte grasrotbevegelse. Denne bakgrunnskunnskapen om dybden og typen nettverk, forklarer Enough is Enough sin suksess langt bedre gruppens egen skapelsesmyte.

Hetsvideoer og skrekkhistorier som propagandametode

Enough is Enough er snarere en mosaikkbrikke i et nettverk av vestlige ikke-statlige organisasjoner med et klart anti-russisk, nyliberalt synspunkt. Alle disse organisasjonene svarer på spørsmålet om sosial rettferdighet kun med et krav om fri personlig utvikling, aldri med rettferdig fordeling.

Tilsvarende er denne ikke-statlige organisasjonens arbeidsmetoder ikke-opplysende og ikke-frigjørende. Gruppens kampanje bruker de samme metodene som avaaz.org, Human Rights Watch og Open Society Foundation, med en sterk appell til følelsene. De hevder ting er fakta, der de i beste fall er gjetninger. For eksempel, i den nylige kampanjen om angivelige konsentrasjonsleirer for homofile i Tsjetsjenia.

Som en del av protesten mot ‘loven mot homofil propaganda’ – som faktisk bare besto av et tillegg til det eksisterende ‘loven for beskyttelse av ungdom’, på grunn av et juridisk smutthull – laget de for eksempel denne videoen, som tegner et svært mørkt bilde av Russland som på ingen måte tilsvarer fakta.

(artikkelen fortsetter etter videoen)

Russland blir ifølge videoen styrt av et «regime», fremgår det. Det er snakk om «makthavere,» som har «revet til seg makten.» Videre, hevder produsenten at det ikke er forsamlingsfrihet. Ingen av disse punktene tåler å bli faktasjekket. Intrykket av undertrykkelse, en tristhet der enhver frihet er forbudt, gjenspeiler på ingen måte virkeligheten av livet i Russland. Anklagen om at Russland er fascistisk og at det er konsentrasjonsleirer, er vanskelig å slå i løgnaktighet. Snarere er det Vesten som beveger seg raskere og raskere mot høyre. Det er der man faktisk finne leirer på yttergrensene som spotter enhver forståelse av humanitet. Videoen godkjent av Enough is Enough er ment å skape hat.

Men å komme til bunns i dette er vanskelig. Organisasjonen sier forfatteren av brevet angivelig er en faktisk eksisterende, anonym brevskriver fra Russland. Via en annen organisasjon, har brevet havnet i Enough is Enough sine hender, finner man ut i rulleteksten.

Hvordan lage samstemmighet

Disse båndene til transatlantiske nettverk som Enough is Enough arbeider innenfor, har to fordeler: For det første, unngår man at påstandene kan granskes. For det andre, gjør de hvert eneste initiativ juridisk uangripelig.

Enough is Enough bruker sterke appeller til følelser, forvrengninger, overdrivelser og det retoriske virkemidlet stadig gjentakelse. Slikt sett er den lik alle de andre ikke-statlige organisasjonene som arbeider for transatlantisk ny-kolonialisme. I dagens anti-Russland-kampanje, påstår Enough is Enough, samt en rekke andre LHBT-grupper over hele verden, at det faktisk var konsentrasjonsleirer for homofile i Tsjetsjenia, selv om det ikke finnes noen bevis for dette.

Men tekstene som brukes for å mobilisere, later som om spekulasjonene er allerede etablerte fakta. En rekke ideologisk konforme ikke-statlige organisasjoner gjentar det samme innholdet over hele verden. Bak disse kampanjene står det alltid de samme aktørene: Avaaz.org, Human Rights Watch, Open Society Institute; alle er der. Mangelen på fakta motvirkes av stadig repetisjon fra tilsynelatende ulike kilder. Dette skaper et inntrykk over av et mangfold av kilder og dermed et inntrykk av av det er et faktum. Denne tvilsomme aktivismen gjør LHBT-samfunnet til et instrument for transatlantiske interesser. De som forblir skjult for de enkelte aktivistene, er at de blir utnyttet. Apparatet for repetisjoner blir stort, og i dette tilfellet strekker det seg fra Los Angeles rundt hele verden til Sydney. Om det faktisk finnes brudd på menneskerettighetene og konsentrasjonsleirer for homofile i Tsjetsjenia, blir på denne måten uviktig. Det eneste som er viktig, er at flest mulig mennesker tror at det er slik og er klar til å bli involvert.

Skapelse av homofobi isteden for bekjempelse

Fokus for Enough is Enough sitt arbeid og de ikke-statlige organisasjonene som samarbeider med den, ligger en helt innsnevret, uvitenskapelig, ureflektert definisjon av homofobi. Det immuniserer den delen av LHBT-bevegelsen som disse organsiasjonene dominerer mot enhver kritikk. Dette innskrenkede homofobi-begrepet forhindret en åpen og opplyst offentlig debatt om seksuelle minoriteters rolle og plass i samfunnet. Den innebygde totalitarismen i dette, gjør dette utkastet til samfunn uholdbart. Imidlertid blir kritikk av dette straks utsatt for anklager om homofobi.

I hovedsak er Enough is Enough sitt arbeid beregnet på konfrontasjon, ikke inkludering, forsoning og forståelse. Så organisasjonen bidrar mer til etablering av reservasjoner og avslag enn brobygging. For å si det rett ut: Enough is Enough skaper homofobi, som den kanskje ønsker å bekjempe. De pedagogiske og didaktiske midlene som brukes av organisasjonen for å bekjempe homofobi, er uegnet.

Men slik passer den nøyaktig inn i den nyliberale ideologien hos sine samarbeidspartnere, som ønsker å skape i fragmentering av samfunnet, til individualisme, som igjen skaper utgangspunktet for en helt uhemmet kapitalisme. Hvis samfunn blir fragmentert i grupper og undergrupper, og en egger disse gruppene mot hverandre, forhindres enhver form for sameksistens.

Solidaritet er en stor fare. Hvem kunne ha en større interesse av å ødelegge denne en personer som Georg Soros? Han og hans kumpaner bedriver klassekamp ovenfra. At de utnytter regnbue-samfunnet, er et smart trekk.

Enough is Enough er fra begynnelsen og i sin innerste kjerne anti-russisk. De gjør LHBT-samfunnet til et instrument for transatlantiske og nyliberale interesser. Det brukes til å samle inn penger og støtte handlinger i Russland som ikke tjener lokalsamfunnet, men er ment å styrte demokratisk legitimerte politiske strukturer.

Virkelig solidaritet er fortsatt uønsket

Derfor pågår det en intens krangel innenfor det russiske LHBT-samfunnet. For eksempel, her om dagen på Facebook, ble pressesekretær i den russiske LHBT-Networks, som Enough is Enough samler inn penger for, kalt av lederen av GayRussia, for «en rotte betalt av Vesten». Man er kanskje ikke enig i hvordan han ordla seg, men man bør være oppmerksom på at den vestlig finansieringen av LHBT-nettverk i Russland er kontroversielt – spesielt i LHBT samfunnet.

Enough is Enough sitt engasjement er svært problematisk. Gruppen er et instrument for geopolitiske interesser, som under dekke å arbeide for LHBT-rettigheter, jobber hardt for å finansiere og gjennomføre et regimeskifte i Russland. Enough is Enough skaper sinne og støtter russofobi i det skeive samfunnet, og bruker samfunnet som et middel for agitasjon. Initiativet bygger ingen broer til Russland, det deler og skiller.

Skaping av splid, i den nyliberalistiske ideologiens tjeneste, er organisasjonens sentrale virkeområde. Bør man engasjere seg i dette?


Gert Ewen Ungar ble født i 1969. Han studerte germanistikk og filosofi, og bor nå i Berlin.
Han velger å holde sin seksuelle legning for seg selv og utvalgte venner, og blogger i opplysningstidens klassiske ånd.

 

Reklamer