Medienes viktigste manipulasjonsteknikk er utelatelse av fakta

 

Dick Cheney, tidligere visepresident i USA, i sin tale på en konferanse i Vilnius i 2006:

Denne konferansen har samlet sammen menn og kvinner fra forskjellige nasjoner og kulturer, og fra mange forskjellige livsområder her i dag. Vi har valgte og utnevnte tjenestemenn, samfunns-aktivister, gründere, studenter og modige ledere av fargerevolusjoner.

This conference has drawn together men and women from diverse nations and cultures, and from many different callings here today. We have elected and appointed officials, community activists, entrepreneurs, students, brave leaders of color revolutions.

Et rask faktasjekk på Google om bruken av ordet «fargerevolusjon» gir meg følgende resultat over de siste 10-15 årene:

Dagbladet 4

Aftenposten 3 + ett treff om interiør

NRK 3

VG 0 + 1 irrelevant treff.

Nesten samtlige av disse artiklene utelater også å nevne den store støtten fra NATO-landene til disse prosjektene, og beskriver dem som en intern prosess som bare skjer av seg selv. Noen av treffene er også leserinnlegg, ikke fra redaksjonen.

Denne bloggen ga 29 interne treff på ordet, forsåvidt overraskende lite siden det er et av hovedtemaene på bloggen.

Sitatet bør være nok til å motbevise alle som sier «fargerevolusjoner» er en oppdiktet russisk propagandabegrep.

Reklamer