Andre Vltchek i samtale med kirurgen Gus Abu-Sitta, del 1: ‘Ekstrem fattigdom er en form for krig’

Doktor Gus Abu-Sitta

Andre Vltchek i intervju/samtale med doktor Gus Abu-Sitta

Doktor Gus Abu-Sitta er leder av plastikkirurgisk avdeling ved AUB Medical Center i Libanon. Han spesialiserer seg på rekonstruktiv kirurgi. Hva dette betyr i denne delen av verden er klart: de bringer deg folk fra krigssonene, revet i filler, uten ansikter, brent til ugjenkjennelighet, og du må prøve å gi dem livet tilbake.

Doktor Abu-Sitta er også en tenker. Han er palestiner, født i Kuwait. Han studerte og bodde i Storbritannia og har jobbet i ulike krigsområder i Midtøsten, så vel som i Asia, før han aksepterte sin nåværende stilling ved AUB i Beirut i Libanon.

Vi traff hverandre under spesielle omstendigheter. For flere måneder siden, brente jeg foten min på glohet sand i Sørøst-Asia. Den var i ferd med å helbredes, i alle fall inntil jeg dro til Afghanistan. Der måtte jeg ta av meg skoene i ett av kontrollpunktene i Herat, og såret ble kraftig infisert. Da jeg var på gjennomreise i London, besøkte jeg et sykehus der, og ble behandlet av en av Abu-Sittas tidligere professorer. Da jeg sa at jeg blant annet jobber i Libanon, anbefalte han at jeg burde besøkte en av hans «beste studenter, som nå jobber i Beirut».

Jeg gjorde det. I løpet av den tiden, kringkastet en pan-arabisk fjernsynskanal, Al-Mayadeen, et langt todelt intervju med meg på engelsk, med arabisk undertekst. Det handlet om min siste politiske/revolusjonære roman, Aurora, og om tilstanden i ‘Det globale sør’ og den nye veksten i den vestlige imperialismen. Til min overraskelse, fulgte Doktor Abu-Sitta og hans kolleger arbeidet mitt og mine politiske samtaler. For disse herdede kirurgene, var mitt «fotproblem» bare en liten ubetydelig skramme. Det som virkelig betydde noe, var det amerikanske angrepet mot Syria og Palestina, og provokasjonene mot Nord-Korea.

Jeg var raskt på bedringens vei, og Doktor Abu-Sitta og jeg ble gode venner. Dessverre må jeg forlate Beirut og dra til Sørøst-Asia, og har dermed ikke anledning til å delta på en konferanse som han og hans kolleger begynner den 15. mai 2017, en konferanse om krigens økologi.

Jeg tror at emnet er virkelig fascinerende og viktig for vår menneskehet, selv for vår overlevelse. Det kombinerer filosofi, medisin og vitenskap.

Hva skjer med mennesker i krigssoner? Og hva er en krigssone, egentlig? Vi kom fram til en del felles konklusjoner, siden vi begge jobbet med det samme emnet, men ser på det fra to forskjellige synsvinkler: «Ekstrem fattigdom er krig. Ødeleggelsen av den sterke staten fører til konflikt. Et stort antall mennesker på vår planet bor faktisk i en konflikt eller krig, uten å innse det: i slummer, i grundig kollapsede stater eller i flyktningleirer.»

Vi snakket mye: om frykt, som spiser land som Storbritannia, om den nye bølgen av individualisme og egoisme, som har sine røtter i frustrasjon. På et tidspunkt sa han: «I de fleste deler av verden er ‘frihet’ synonymt med våre lands uavhengighetskamp. I slike steder som Storbritannia, betyr det i hovedsak mer individualisme, egoisme og personlige friheter.»

Vi snakket om imperialisme, medisin og lidelse i Midtøsten.

Da bestemte vi oss for å publisere denne dialogen, og dermed sette et søkelys på «Krigens økologi» – denne viktige nye disiplinen i både filosofi og medisin.

Krigens økologi

(Diskusjonen fant sted i Beirut, den 25. april 2017)

En brutt sosial kontrakt i den arabiske verden, selv i Europa

GA-S: I Sør var medisin og helsetjenester meget viktige oppgaver for staten etter kolonitiden. Og den postkoloniale staten bygde helsesystemer, som vi hadde i Irak, Egypt og Syria, som en del av den sosiale kontrakten. De ble en iboende del av selve skapelsen av disse statene. Og det var en forståelse av at staten må utøve sin makt både med tvang, (som vi vet at stater er i stand til å gjøre, ved å sette deg i fengsel og til og med bruke vold), men fremfor alt, uten tvangsmidler: den må gi deg husly, utdanne deg og sørge for helsen din, alle disse tingene. Og denne bruken av goder som statene sørger for, er en viktig del av prosessen for å legitimere staten. Vi så det utvikle seg på 50-, 60- og 70-tallet.

Som et apropos: hvis du vil se på hvordan staten ble demontert, så var målet med sanksjonene mot Irak ikke å svekke Mukhabarat (sikkerhetspolitiet) eller hæren; Målet med sanksjonene var å frarane den irakiske staten den makten som ikke stammer fra tvang. Det vil si dens evne til å gi liv; gi utdanning. Derfor var staten etter 12 år med sanksjoner helt kollapset internt- ikke fordi dens tvangsmidler var svekket, men fordi den ble fraranet alle sine sosiale tilbud, alle sine evner til å garantere et liv for sine borgere.

AV: På en måte ble kontrakten mellom staten og folket brutt.

GA-S: Absolutt! Og du hadde denne kontrakten, som eksisterte i de fleste postkoloniale statene. IMF og Verdensbanken innførte en ny politikk, som betraktet helse og helsetjenester som en forretningsmulighet for de herskende elitene og for selskaper, og betraktet gratis helsetjenester som en byrde for staten. Du begynte å få en uthuling av sosiale goder. I noen land, som Egypt, som Jordan, førte dette gradvis til svekkelse av statens legitimitet. Målet for IMF og Verdensbanken var å forandre helse til en vare som kunne selges tilbake til folket som en tjeneste; Solgt tilbake til de som hadde råd til det.

AV: Så, den amerikanske modellen, men i mye mer brutal form, da lønnene i de fleste av disse landene er langt lavere.

GA-S: Absolutt! Og slik er framgangsmåten i disse landene: Du lager et todelt system hvor regjeringsnivået er så underfinansiert at folk velger å gå til privat sektor. Og så har du en blomstring i den private sektoren, av alle aspekter av privat helsetjenester: fra helseforsikring til helsetjenester og legemidler.

AV: Paradoksalt skjer dette scenariet også i Storbritannia akkurat nå.

GA-S: Vi ser det i Storbritannia, og vi ser det i mange andre europeiske land. Men det har allerede skjedd i denne regionen, i den arabiske verden. Her var helsetjenesten svært viktig for å skape statene. De var viktig for statens legitimitet.

AV: Scenariet har vært ekstremt kynisk. Mens det private helsevesenet ble påtvunget den arabiske regionen og på mange andre deler av verden, er medisinsk omsorg offentlig og i utgangspunktet gratis i selve Vesten, bortsett fra i USA. Vi snakker om statlig medisinsk omsorg i Europa, Canada, Australia og New Zealand.

Intifada i Gazastripen

GA-S: Ja. I Europa, som en del av velferdsstaten som oppsto etter andre verdenskrig, var helsevesenet en del av den sosiale kontrakten. Da velferdsstaten ble demontert under Thatcher og Reagan, ble det viktig å gjennomgå en lignende prosess som andre steder. Forskjellen er at i Storbritannia, og også i land som Tyskland, var det politisk veldig farlig. Det kan føre til at man taper valg.

Så plan B var å ødelegge helsevesenet med tusen stikk, drepe det gradvis. Det du endte opp med i Storbritannia er privatiseringen av helsesektoren. Og folket vet det ikke, de merker ikke at systemet har blitt privatisert. Eller i Tyskland, hvor staten faktisk ikke betaler for helsevesenet – regjeringen subsidierer forsikringsselskapene som profitterer på private helsetjenester.

AV: Før vi begynte å ta opp denne diskusjonen, snakket vi om de filosofiske dilemmaene som nå beleirer, eller i det minste burde beleire, det medisinsk yrket. Selv den sosiale helsetjenesten i Europa: er det ikke til en viss grad et kynisk arrangement? De europeiske landene er nå alle en del av den imperialistiske blokken, sammen med USA, og de plyndrer resten av verden – Midtøsten, Afrika, deler av Asia – og de støtter faktisk sitt sosiale system på det de har plyndret. Det er en ting.

Men også, legene og sykepleierne som arbeider for eksempel i Storbritannia eller Tyskland, importeres ofte fra mye fattigere land, hvor de ofte har fått gratis utdanning. I stedet for å hjelpe sine egne, trengende mennesker, tjener de faktisk nå den aldrende og ved alle internasjonale sammenligninger, urimelig bortskjemte og kravstore befolkningen i Europa, som ofte bruker medisinske tjenester som om det var en «sosial klubb».

GA-S: Jeg tror det som har skjedd, særlig i Europa, er at det er en gradvis erosjon av alle aspekter av velferdsstaten. Politisk var det ikke mulig å kvitte seg med gratis helsetjenester. Problemet, som du sikkert kan se i Storbritannia, er at helse er den endelige konsekvensen av de sosiale og økonomiske faktorene folk bor i. Så hvis du har kronisk arbeidsledighet, andre og tredje generasjons arbeidsløshet, har dette helsekonsekvenser. Hvis du har ødeleggelse av både pensjoner og puten av en sosial beskyttelse for de arbeidsledige, har det konsekvenser … Dårlige boliger har helsekonsekvenser. Massearbeidsledighet har helsekonsekvenser.

Politisk var det lett å bli kvitt alle andre aspekter av velferdsstaten, men de ble sittende fast med et helseproblem. Den tapte kampen som helsesystemene i Vesten utkjemper, er at de forventes å motvirke de stygge konsekvensene av det brutale kapitalistiske systemet som en ideell, non-profit, aktivitet. Men vi vet at når livsstilsendringer påvirker folks helse, er det for sent når det gjelder kur eller forebygging. Og så, hva de europeiske helsevesenene gjør, er å prøve å lappe folk sammen og få dem ut av systemet og tilbake på gata. Så hvis du har barn med kronisk astma, behandler du astmaen, men ikke slummen disse barna bor i. Hvis du har voldelige overgrep og traumer knyttet til vold, behandler du traumene, den fysiske manifestasjonen, og ikke ungdomsledigheten eller rasismen som skaper dette. Så for å opprettholde denne anomalien, som du sa, trenger du et overdimensjonert helsevesen, fordi du gjør folk syke og så prøver du å fikse dem, i stedet for å hindre at de blir syke. Derfor skjer denne hjerneflukten, hvor du har flere ghanesiske leger i New York enn du har i Ghana.

AV: Og du har en hel hær av filippinske sykepleiere i Storbritannia, mens det plutselig er mangel på kvalifiserte sykepleiere i Manila.

GA-S: Absolutt! Dette er resultatet av det faktum at folkets helse faktisk ‘skjer’ utenfor helsesystemet. Fordi du ikke kan bli kvitt helsesystemet, ender du opp med ha et overdimensjonert helsesystem, som prøver å fikse plagene når de kommer inn gjennom døren.

Kollapsen av helsevesenet i Midtøsten

AV: Du har jobbet i hele denne regionen. Du har jobbet i Irak, og i Gaza … både du og jeg jobbet i Shifa-sykehuset i Gaza … Du jobbet i Sør-Libanon under krigen. Hvor brutal er helsesituasjonen i Midtøsten? Hvor ille har for eksempel det irakiske folks lidelser vært, sammenlignet med vestlige pasienter? Hvor grusom er situasjonen i Gaza?

Shifa-sykehuset i Gaza. Såret av israelske soldater.

GA-S: Hvis du ser på steder som Irak: Irak på 80-tallet hadde sannsynligvis et av de mest avanserte helsevesenene i regionen. Så gikk man gjennom den første krigen mot Irak, etterfulgt av 12 års sanksjoner der dette helsevesenet ble fullstendig demontert. Ikke bare når det gjelder sykehus og medisinering og tvangsflukten av leger og helsepersonell, men også når det gjelder andre aspekter av helse, som er kloakk- og vann- og elektrisitets-anlegg, alle de delene av infrastrukturen som har direkte innvirkning på folks liv.

AV: Så kom utarmet uran …

GA-S: Og så legger du til miksen ting som 2003-krigen og deretter den fullstendige ødeleggelse og demonteringen av staten, og migrasjonen av rundt 50% av Iraks leger.

AV: Hvor migrerte de?

GA-S: Overalt: til Gulfen og til Vesten; Til Nord-Amerika, Europa … Så det du har i Irak er et system som ikke bare er ødelagt, men det har mistet de komponentene som kreves for å gjenoppbygge det. Du kan ikke trene en ny generasjon leger i Irak, fordi lærerne alle har forlatt landet. Du kan ikke opprette et helsesystem i Irak, fordi du har opprettet en statlig infrastruktur som er iboende ustabilt og basert på flere maktsentre som alle kjemper for kontroll over en del av kaka … og så leier irakere inn sine helsetjenester på sykehusnivå helt fra India, Tyrkia, Libanon eller Jordan, fordi de befinner seg i denne onde spiralen.

AV: Men dette er bare for de som har råd til det?

GA-S: Ja, for de som kan, men selv når regjeringen har penger, kan den ikke bygge systemet lenger. Så den vil leie helsetjenester utenfra, fordi systemet er så ødelagt at penger ikke kan reparere det.

AV: Er det samme tilfelle i andre land i regionen?

GA-S: Det samme skjer i Libya, og det samme skjer i Syria, med hensyn til migrering av landets leger. Hvis den syriske staten blir ødelagt, vil Syria vil gjennomgå noe som ligner på Irak på slutten av krigen.

AV: Men den står fortsatt oppreist.

GA-S: Det står fremdeles oppreist og den leverer fortsatt helsetjenester til det store flertallet av befolkningen, til og med til de som bor i de opprørstyrte områdene. De reiser til Damaskus og andre byer for sine hjertetjenester eller for sine onkologiske tjenester.

AV: Så ingen vanskelige spørsmål stilles; Hvis du er syk, blir du behandlet?

GA-S: Selv fra ISIS-kontrollerte områder kan folk reise dit og bli behandlet, fordi dette er en del av statens jobb.

AV: Det samme skjer med utdanningen der; Syria tilbyr fortsatt alle grunnleggende tjenester på dette området.

GA-S: Absolutt! Men i Libya, fordi staten helt har forsvunnet eller er oppløst, er alt dette borte.

AV: Libya er ikke engang et land lenger …

GA-S: Det er ikke et enhetlig land, og det er absolutt ingen helsevesen der. I Gaza og Palestina, sørger okkupasjonen og beleiringen for at det ikke er noen normal utvikling av helsevesenet og i tilfellet Gaza, som israelerne sier, «år om annet går du inn og du klipper plenen»; de dreper mange mennesker i disse brutale og intense krigene, slik at de kan sikre at folket de neste årene bare vil forsøke å overleve skaden du har forårsaket.

AV: Er det noen hjelp fra israelske leger?

GA-S: Å ja! Svært få individer, men de finnes …

Men det israelske medisinske establishmentet er faktisk en integrert del av det israelske establishmentet, og det israelske akademiske medisinske establishmentet er også en del av det israelske establishmentet. Og den israelske legeforeningen nektet å fordømme det faktum at israelske leger undersøker palestinske politiske fanger for å se om de er det de kaller «klar for forhør». Som i utgangspunktet … du blir sett av en lege som bestemmer hvor mye tortur du kan tåle før du dør.

AV: Dette minner meg faktisk på om det jeg ble fortalt i 2015 i Pretoria i Sør-Afrika, hvor jeg ble invitert til å delta som taler på den internasjonale konferansen for organisasjonen Psykologer for fred. Flere amerikanske psykologer rapporterte at under forhør og tortur av påståtte terrorister, var det profesjonelle psykologer og til og med kliniske psykiatere som sto klar, og ofte assisterte forhørerne.

GA-S: Ja, det er faktisk 2-3 kjente amerikanske psykologer som utformet CIAs forhørssystem – selve prosessen.

AV: Det du har beskrevet fra Palestina, er tilsynelatende en del av et svært gjennomgripende system. I det indiskstyrte Kashmir, ble jeg fortalt at israelske etterretningsoffiserer deler sine undersøkelsesmetoder og torturmetoder med sine indiske kolleger. Og, selvfølgelig, er USA også involvert der.

Medisin i konfliktsoner

GA-S: Sanitets-vesenet stammer fra Napoleonskrigene. Under disse krigene, møttes to hærer; De møttes vanligvis i en frontlinje. De angrep hverandre, skjøt på hverandre eller stakk hverandre i hjel. De fleste skadde var stridende, og de ble behandlet på militære sykehus. Du fikk en utvikling av sanitetsvesenet.

Det vi har i denne regionen, tror vi, er at intensiteten og den langvarig karakteren av disse krigene eller konfliktene ikke er korte, intense slag. De starter og slutter ikke. Og de er tilstrekkelig langvarige til at de forandrer den biologiske økologien, økologien der folk bor. De skaper en krigs-økologi. Denne økologien opprettholdes godt utover selve skytingen, fordi det forandrer menneskers levemiljø. Sårene er fysiske, psykologiske og sosiale; miljøet endres til å bli fiendtlig; både for de friske, og fiendtligere mot de sårede. Og som i tilfellet av disse multiresistente organismene, som nå er et stort problem i verden, som de multiresistente bakteriene, har 85% av de irakiske krigsskadde flere multiresistente bakterier, 70% av syriske de syriske krigsskadde har det …

Så vi sier: Denne økologien, denne biosfæren, som konfliktene opprettholder, endrer til og med bakterienes grunnleggende DNA. Vi har flere teorier om det; Delvis er det rollen tungmetaller spiller i moderne ammunisjon, noe som kan utløse mutasjon i disse bakteriene, som gjør dem resistente mot antibiotika. Så din biosfære, din ‘livs-boble’, din økologiske boble der du bor i, endres permanent. Og det forsvinner ikke den dagen bombene stopper.

Den må demonteres, og for å demontere den, må du forstå dynamikken i krigens økologi. Derfor ble vårt program etablert på universitetet som hadde vært det store undervisningssentret under borgerkrigen og Israels invasjon i 1982. Og da krigen i Irak og Syria utviklet seg, begynte vi å få pasienter inn fra disse landene og behandlet dem her. Vi fant ut at vi må forstå dynamikken i konfliktmedisin og å forstå krigens økologi; Hvordan vises de fysiske, biologiske, psykologiske og sosiale symptomene på krigsskader, og hvordan skapes denne krigs-økologien; alt fra bakterier til måten vann og vannsyklusen endres, til krigens giftig etterlatenskaper, til hvordan menneskers kropp reagerer … Mange av mine irakiske pasienter som jeg behandler, har flere medlemmer av deres familier som er skadet.

AV: Er AUB Medical Center nå pionerer i denne forskningen: krigs-økologi?

GA-S: Ja, på grunn av arven fra borgerkrigen … fra de regionale krigene.

AV: Intet mindre enn en regional evig konflikt …

GA-S: Evig konflikt, ja; Første hjemmelaget, og deretter regional. Vi er referansesenteret for det irakiske helsedepartementet, referansesenter for det irakiske innenriksdepartementet, så vi opptrer som et regional senter. Målet med vårt program er å bruke mer tid, rom og energi til forståelsen av hvordan denne krigens økologi egentlig oppstår.

AV: I min skrifter og i filmene trekker jeg ofte parallellen mellom krigen og ekstrem fattigdom. Jeg har jobbet i noen av de verste slumområdene på jorden, i Afrika, Mellom-Amerika og Karibia, Sør-Asia, Filippinene og andre steder. Jeg konkluderte med at mange samfunn som i teorien lever i fred, i realiteten lever i langvarige eller til og med evige kriger. Ekstrem fattigdom er en form for krig, selv om det ikke finnes en krigserklæring og det ikke er noen definert frontlinje. Jeg har dekket både utallige kriger og utallige steder med ekstrem fattigdom, og parallellen, spesielt den fysiske, psykologiske og sosiale effekten på mennesker, ser ut til å være slående. Er du enig, basert på din forskning? Ser du ekstrem fattigdom som en slags krig?

GA-S: Absolutt. Ja. Kjernen til dette er «av-humaniseringen» av mennesker. Ekstrem fattigdom er en form for vold. Jo mer ekstrem denne fattigdommen blir, desto nærmere kommer det voldens fysiske natur. Krig er den akselererte nedbrytningen av folks liv for å nå denne ekstreme fattigdommen. Men den ekstreme fattigdommen kan nås ved hjelp av en mer gradvis prosess. Krig får dem bare til dette punktet raskere.

 

Klikk her for del 2 av samtalen.

Reklamer

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.