Frankrike mangler en politisk debatt med reelt innhold

Mohsen Abdelmoumen intervuer Jean Bricmont, 20. april 2017.

Mohsen Abdelmoumen: Hva er din analyse av situasjonen i Syria og Irak?

Jean Bricmont: Den er forvirrende, fordi USA ønsker å støtte den irakiske regjeringen, som visstnok er alliert – selv om den er nærmere Iran enn USA – mot Den islamske staten, men ønsker også å bruke de samme islamistene, i det minste i deres såkalte moderate form, mot den syriske regjeringen.

Tror du ikke at president Trumps beslutning om å angripe Syria er en alvorlig presedens? Er ikke den eneste løsningen for en løsning av den syriske konflikten politisk, ikke militær?

Den er militær, i den forstand at det krever at opprøret lider nederlag. Det amerikanske angrepet er egentlig ikke en presedens – USA har allerede drept syriske soldater. Er det alvorlig? Dette er åpenbart et brudd på folkeretten og USAs forfatning , men dette er ikke første gang dette skjer, eller den siste. Vi må se hva som skjer senere for å bedømme hvor alvorlig situasjonen er. Disse nylige angrepene vil ikke endre maktbalansen på stedet, med mindre de blir fulgt av massive angrep mot den syriske hæren, noe som kan føre til en verdenskrig. Vi får se.

Du er fysiker og du har vært foreleser ved amerikanske universiteter. Etter din mening, kan den amerikanske folkemeningen tolerere enda en imperialistisk krig?

Det avhenger av hva som kalles folkemening: den «utdannete» opinionen, dvs. medier og etablerte intellektuelle, er nesten alle for krigen. De har åpenbart innflytelse på befolkningen, som avhenger av media for informasjon og dermed må leve med deres konstante propaganda. Men folket er lei denne evige krigspolitikken, som uttrykt i valget av Trump. Faktisk er mange Trump-tilhengere rasende på grunn av bombingen.

Amerikanske angrep mot Syria var ensidig handling. Hva er nytten av EU, Washingtons allierte i NATO og særlig FN?

Den europeiske union hevder å være en motvekt til USA, men ettersom medlemslandene ikke kan bli enige om noe overhodet, har EU ingen tyngde. NATO er USAs væpnede forlengelse. Når det gjelder De forente nasjoner, har den blitt utnyttet av USA slik at den har blitt maktløs. Nylig, var russerne, og noen ganger kineserne, nødt til å bruke sine veto, fordi resolusjonene framlagt av USA kun tok hensyn til egne interesser.

På den tiden hvor alle har øynene festet på Syria, sendte USA styrker til Øst-Asia. Tror du ikke at Nord-Korea er et potensielt mål for amerikansk imperialisme?

Jeg ser ikke hvilken interesse USA har i å angripe Nord-Korea. Og et slikt angrep ville være risikabelt, gitt at Nord-Korea har atomvåpen. Men det er mulig at deres trusler er ment å skremme Kina.

Noen av kildene mine har bekreftet at terroristgruppene som har lidd store tap i Syria og Irak, sendes videre til Europa og Afrika. Tror du Europa forberedt på en slik bølge av terrorister?

Jeg har ikke slike kilder, så jeg vet ikke hva som skjedde i denne saken. Men det er klart at Europa ikke er i stand til å konfrontere terroristfenomenet hvis det blir kronisk. Det er to måter å motvirke terrorisme: den ene er den klassiske politimetoden, ved infiltrering av terrorbevegelser eller av utpressing og press på arresterte terrorister. Men infiltreringen blir komplisert hvis det er nok uavhengige terroristceller. Den andre måten er en virkelig utbredt overvåkning, men samfunnet er ikke klar til å akseptere dette.

Er ikke de «tilbakevendte» en permanent trussel i et Europa som vil ha vanskelig å bekjempe dem, særlig med mangelen på koordinering i kampen mot terrorisme, særlig med syrere og russere?

Jeg vet ikke i hvilken grad terroristene er folk som vender tilbake eller folk som har vokst opp her. Men åpenbart er mangelen på samordning med andre land som bekjemper terrorisme fullstendig absurd.

Libya, et annet land ødelagt av NATO, har blitt et fristed for terrorister og en baseområde for terrorhandlinger rettet mot Algerie og hele Sahel-regionen. Etter din mening, er handling fra regionale aktører den eneste måten å unngå en ny intervensjon fra USA og NATO? Særlig fordi det er informasjon om at USA sender nye styrker til Afrika?

Jeg har ingen råd til å gi til regionale aktører. Når det gjelder et ny intervensjon av USA og NATO, hvorfor skulle den være i stand til å stabilisere regionen mer enn den forrige intervensjonen?

Du har sikkert hørt uttalelsene fra Emmanuel Macron [der han fordømmer] Frankrikes kolonisering av Algerie. Tror du ikke denne kandidaten brukte dette temaet til valgformål? Hvordan kan denne pampen fra investeringbanken Rothschild; og forsvarer av Israel og sionismen, av storkapitalen og globalisering, påstå å forsvare det algeriske folket som led under den koloniale undertrykkelsen?

Jeg tror at politiske menn og kvinner burde begrense seg til å fremme politiske forslag, og ikke komme med storslåtte erklæringer om historie, moral, religion og så videre. Jeg ser ikke hvordan en erklæring om kolonialismen forsvarer det algeriske folket på noen måte. Landet er uavhengig og må løse sine egne problemer (som ikke er ubetydelige). Ingen i Frankrike ønsker å kolonisere Algerie igjen. Macrons uttalelse tjener kanskje til å få stemmer fra [innvandrings]-forstedene, men det er en veldig dårlig grunn til å stemme på ham, siden denne uttalelsen ikke har noen reell effekt.

I disse franske valgene var det mangel på meningsfull debatt, et utall temaer og falsk retorikk. Lever det politiske tilbudet i Frankrike opp til det franske folkets forventninger?

For meg er det knyttet til det faktum at Frankrike nå bare er en provins i Europa. De viktige avgjørelsene fattes Brussel, Frankfurt eller Washington. Dermed mangler en politisk debatt med reelt innhold. Likevel, hver på sin måte, stiller Mélenchon og Marine Le Pen meningsfulle spørsmål, men de burde vite at ingen annen politikk er mulig i Europa. Det er en kandidat som er klar på disse problemene: François Asselineau, fra UPR. Han er den eneste som foreslår å forlate både EU, euroen og NATO. Men han er lite kjent og veldig marginal.

Vi har sett at massemediene mislyktes i USA under det amerikanske presidentvalget, det samme under Brexit i Storbritannia, og i Frankrike fortsetter de å snakke om valgene og favorittene til presidentvalget. Tror du ikke at de vanlige mediene har mistet all troverdighet, og at den virkelige informasjonen finnes i alternative medier?

Når det gjelder meningsmålingene, vet jeg ikke; De tar feil, men ikke med stor prosent, og jeg tror ikke de blir manipulert. Angående media, mener jeg de ikke er troverdige, men en del av befolkningen fortsetter å stole på dem. I motsetning til USA, Storbritannia og resten av det kontinentale Europa, er det et stort press knyttet til «minnet» av krig og fascisme, som presser folk til å akseptere den etablerte orden. Jeg tror at dette minnet hovedsakelig er manipulativt, men det er en annen sak.

Etter din mening, hva har Europa å tjene på å demonisere Vladimir Putin og stoppe alle partnerskap med Russland? Tror du ikke at Russland er en stormakt, og at europeerne har en interesse av å stoppe sin egen politikk, som er å følge USA?

Ja, de har en slik interesse, men det er her at det er forskjell mellom kapitalistenes interesser, som er åpenbare, og verdenssynet fremmet av media. Det er de sistnevnte som utfører en konstant ideologisk krig mot Russland. Det er også derfor denne «krigen» har mer suksess på venstresida, som ofte er mer påvirket av de dominerende mediene enn høyresida, i det minste den høyresida som tenker på ting som nasjonale interesser.

Jeg utførte et intervju og diskuterte med ulike høytstående militærpersonell. De fortalte meg at NATO ville forsvinne, fordi den opprinnelig ble opprettet for å bekjempe Sovjetunionen. Hva er din mening?

For det første, var det ikke nødvendig å bekjempe Sovjetunionen, fordi den ønsket å beholde stillingene som ble oppnådd på slutten av krigen, men forsøkte aldri å utvide dem. De støttet ikke kommunistene i den greske borgerkrigen. De lot Finland fortsette som uavhengig stat, selv om landet var beseiret og hadde angrepet Sovjetunionen sammen med tyskerne. På den annen side, grep NATO heller aldri direkte inn under invasjonen av Ungarn eller Tsjekkoslovakia. I dag er NATO helt foreldet. Russere har ingen hensikt om å invadere noen, men byråkratiene mestrer kunsten å videreføre sin egen eksistens lenge etter sin utløpsdato. De vifter med oppdiktede trusler, som de så vil beskytte oss mot.

Hvis en total krig var overhengende med ‘Killary’ Clinton, tror du ikke at Trump-administrasjonen vil gjøre noe som ikke kan repareres mot russere og kinesere?

På en måte vant Clinton valget. I det minste har presset fra den nykonservative/imperialistiske/humanitære aksen, som inkluderer en god del av republikanerne og demokratene, samt media, ført til at Trump utfører en Clinton-politikk. Når det gjelder noe som ikke kan repareres, vil tiden vise. Hvis det uopprettelige skjer, vil vi ikke se det, fordi vi ikke vil overleve.


Belgiske Jean Bricmont er doktor i teoretisk fysikk, vitenskapsfilosof og essayist. Han er professor ved det katolske universitetet i Louvain. Han forfatter og medforfatter av flere bøker, inkludert ‘Humanitær imperialisme‘.

Mohsen Abdelmoumen er en algerisk journalist bosatt i Brussel.


http://ahtribune.com/world/1624-jean-bricmont.html

https://mohsenabdelmoumen.wordpress.com/2017/04/21/dr-jean-bricmont-aujourdhui-lotan-est-totalement-obsolete/#more-5624

Reklamer

2 kommentarer

  1. «Hvordan kan denne pampen fra investeringbanken Rothschild; og forsvarer av Israel og sionismen, av storkapitalen og globalisering, påstå å forsvare det algeriske folket som led under den koloniale undertrykkelsen?»
    Her må det legges til at Le Pen også er sionist og forsvarer av staten Israel. Så valget franskmennene står overfor er egentlig ikke et reelt valg, da lapskausen blir lapskaus uansett, dog med litt ulikt krydder.

    Liker

Kommentarer er stengt.