Bombestemning i Imperiet

Hvilke land bombet USA i 2016?

CC

 

Av Daniele Ganser

Bare spør dine venner: Hvilke land har USA bombet i fjor? Hvis din samtalepartner kan nevne alle de følgende sju land, kan du anta at denne personen er svært kunnskapsrik om moderne historie og internasjonal politikk: Syria, Irak, Afghanistan, Libya, Jemen, Somalia og Pakistan.

Spør også om religionen til folk som bor i de bombete landene. Var det stort sett hinduistiske land? Eller buddhistiske land? Eller kristne land? Eller ateistiske land? Nei, de var selvfølgelig ikke noe annet enn muslimske land. Og grunnen var alltid den samme: kampen mot terrorisme.

FN forbyr bruk av makt

Men nå har det seg slik at FN forbyr at et land bomber et annet. «Alle medlemmer skal avstå i sine internasjonale relasjoner … fra bruk av makt» gjør artikkel 2 i FN-pakten, skrevet i 1945, det klart.

Dette er grunnlaget for folkeretten. Av denne grunn er det for eksempel strengt forbudt for Irak å sende bombefly mot USA. Faktisk slapp irakerne i 2016 ikke en eneste bombe på USA. Det motsatte er imidlertid tilfelle: USA slapp 12.095 bomber på Irak.

Orden i stedet for kaos

Som historiker og fredsforsker, er FNs forbud mot vold veldig viktig for meg og et viktig holdepunkt i verdenspolitikken. Vi bør akte det, lære om det i skolen og nevne det oftere på TV og i avisene. Hvis alle land vet om dette forbudet mot maktbruk og respekterer det, ville det eksisterende internasjonale kaoset bli erstattet av en rettferdig verdensorden.

At USA ikke overholder forbudet mot vold er åpenbart. «Det har blitt flaut å være amerikaner. Vårt land har hatt fire kriminelle presidenter på rad: Clinton, Bush, Obama og Trump,» sa den amerikanske dissidenten Paul Craig Roberts. Han er født i 1939, og Roberts har opplevd mye. Han jobbet til og med i regjeringsappratet, i Ronald Reagans administrasjon, der han var assisterende finansminister.

At Trump, med bombingen av Syria den 7. april 2017, brøt forbudet mot makt, innser Roberts klart: «Trump har angrepet Syria med amerikanske styrker og ble derfor tidlig i sin regjeringstid en krigsforbryter.»

Å overvinne krigspropaganda gjennom reiser

I samtaler har jeg hørt om og om igjen: Jeg lever ikke faktisk i Syria eller Irak, jeg bor i her, i Vesten. Jeg bryr meg ikke om USA har sluppet 12.095 bomber på Irak. Fordi huset mitt ikke ble bombet, mine barn ikke ble drept. Jeg er sikker på at huset mitt fortsatt er der. Hvorfor skulle jeg bry meg om bomberegnet mot Afghanistan, Pakistan og Jemen? Jeg drar ikke engang på ferie til disse landene. Derfor er hele denne debatten om forbud mot vold og USAs bomber likegyldig for meg. I tillegg har jeg lest i media at det sinte, ja, farlige folk som bor der, slik at bombene nok faller der med god grunn.

Alle som tenker slik, støtter veien til kaos. Alle bør stille kritiske spørsmål ved fiendebildene som spres i massemedia om fremmede land og kulturer, og hvis mulig, avvise dem.

Jeg bor i Sveits, men er på reise mye av mitt liv. Jeg har vært i Qatar, Thailand, Algerie, USA, Egypt, Russland, Norge, Nepal, Danmark, India, Cuba og andre land. Ingen steder har jeg møtt mennesker som bør bombes fordi de er onde.

I stedet for å spre fiendebilder, bør vi godta kulturforskjeller og sette pris på og alltid insisterer på at forbudet mot bruk av makt opprettholdes. De forente nasjoners pakt godkjenner bruk av makt bare når en berørt stat forsvarer seg eller hvis FNs sikkerhetsråd har vedtatt en militæraksjon. I alle andre tilfeller, forbyr FN krig, som jeg viser i detalj i min bok «Ulovlige kriger«.  (Denne hadde passet i en norsk utgave, for bruk i skolen. o.a.)

Bomber for fred?

Erklæringen om menneskerettighetene kan ikke tvinges gjennom av en massiv bombing. Tvert imot. Å slippe bomber bryter alltid menneskerettighetene, fordi uskyldige mennesker alltid blir drept.

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle i brorskapets ånd», understreker menneskerettighetserklæringen korrekt. Den ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling den 10. desember 1948. «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» Så man får altså rett og slett ikke lov til å drepe folk med bomber.

I tillegg har hver enkelt selv rett til å velge om han ønsker å være muslim, kristen, jøde, ateist, buddhist eller hindu. Det finnes ingen rett til å bombe et land på grunn av dets religiøse orientering. Erklæringen om menneskerettigheter sier klart og tydelig: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.»

Man kan overvinne krigspropaganda ved å undersøke selv

Massemedia videreformidler ofte ukritisk informasjon fra statlige tjenester. De mange løgnene som har blitt spredt av massemedia i de siste 70 årene, fra Tonkinbukt-hendelsen i Vietnam i 1964 til masseødeleggelsesvåpen og angrepet på Irak i 2003, har gjort det lett for politikerne å lure folk og få dem til å overse bruddet på forbudet mot krig.

Media videreformidler ofte ukritisk meldinger fra statlige tjenester. Her Aftenposten fra 1964 med falske nyheter om Tonkinbukt-hendelsen

Men med spredning av internett og kritiske nettsteder [..] og også med hjelp av kritiske bøker, skjønner flere og flere folk dette dobbelspillet, i sammenheng med den informasjonsrevolusjonen vi befinner oss i. De avviser nå krigspropaganda besluttsomt. Noen av dem har derfor til og med blitt kvitt TV-en!

Informasjonsrevolusjonen kan hjelpe oss å skape muligheten til å jobbe globalt, på tvers av grenser og utvide vår bevissthet. Håpet er at vi vil lære oss flere og flere medieferdigheter, for å gjennomskue krigsløgnene. Og alle som har reist litt, vet med sikkerhet: Selv i fjerne land med ulike kulturer og skikker, ønsker ikke folk å bli bombet.


Daniele Ganser (Dr. phil.) er sveitsisk historiker som spesialiserer seg i moderne historie siden 1945 og internasjonal politikk. Hans forskning fokuserer på fredsforskning, geostrategi, hemmelig krigføring, ressurskonflikter og økonomisk politikk. Han underviser ved universitetet i St. Gallen i historie og fremtidens energiproblematikk. Han er leder for Det sveitsiske instituttet for fred og energiforskning i Basel.

https://www.rubikon.news/artikel/bombenstimmung-im-imperium

Reklame