Wikileaks avslører: Clinton ønsket ikke en koreansk gjenforening

Tidligere utenriksminister Hillary Clinton og sjef for Goldman-Sachs, Lloyd Blankfein

I disse tider med stadige trusler om krig mot Nord-Korea, kan det være greit å vite hva politikere sier i litt mer lukkede grupper. Hillary Clinton holdt en rekke lukrative taler for Goldman-Sachs, der hun bl.a. beklaget seg over for mange bankreguleringer og forklarte hvorfor de rike bør herske. Disse uttalelsene er ikke hemmelighetsstemplet, men bare sagt i en litt mer privat gruppe av hennes sponsorer, ikke beregnet for media og offentligheten.

WikiLeaks offentliggjorde et dokument den 12. april. Det viser at Hillary Clinton, som var presidentkandidat i 2013, sa den amerikanske regjeringen ikke ønsker et samlet Korea.

Hun kom med kommentaren i en privat tale til Goldman Sachs-ledere i 2013, rett etter at hun sluttet som utenriksminister.

«…Kina ønsker ikke å forene Korea, men de kan vel egentlig ikke like en sprø atommakt på sin grense. Hva er deres interesser og hva vil de gjøre for å hjelpe oss?» spurte administrerende direktør for Goldman-Sachs, Lloyd Blankfein.

Clinton svarer, «Vi vil ikke ha en samlet koreansk halvøy, for hvis den var et Sør-Korea, ville det være dominerende av åpenbare økonomiske og politiske grunner.»

Clinton la til at USA «ikke ønsket at nordkoreanerne skal forårsake flere problemer enn systemet kan håndtere».

En av de lange linjene i amerikanske utenrikspolitikk er å hindre at uavhengige maktsentre oppstår. Hvis et samlet Korea bare var en utvidelse av Sør-Korea, ville det være for økonomisk sterkt og kanske ikke lenger ønske at USA kontrollerer landets militære styrker.

De ‘allierte’ i Sør-Korea er nok klar over at dette er en uuttalt politikk, men vil sikkert huske disse ordene. Den spente situasjonen de siste par ukene har vært lite populær i Sør-Korea. Mange har en følelse av at de har lite å si om en situasjon som vil berøre dem mer enn noen andre.

Amerikansk utenrikspolitikk handler i stor grad om kontinuitet, det spiller en relativt liten rolle hvilken fraksjon som kontrollerer presidentembedet, så man finner nok Clintons igjen i den republikanske administrasjonen også.

Hun sa også at USA og Kina «ikke ønsket et forenet Korea, fordi det ville være sterkere enn det de to landene foretrakk.»

Dette er muligens en ønsketenkning fra Clintons side, i samme tale kommer hun med en del urealistiske bedømminger av russisk utenrikspolitikk. Så vidt jeg vet har Kina offentlig alltid gjentatt sitt ønske om et Korea gjenforent på fredelig vis. Men hva de ikke ønsker er amerikanske baser rett på Kinas grenser eller et Korea der militærpolitikken styres i Pentagon. Både Kina og begge de koreanske statene er klar over at de har mer interesse av økonomisk samarbeid og utvikling enn at et land fra den andre siden av kloden skaper militær spenning i regionen.

I 2015 eksporterte Sør-Korea totalt 137 milliarder dollar i varer og tjenester til Kina og 70 milliarder dollar til USA, mens det importerte henholdsvis 90 milliarder dollar og 44 milliarder dollar.

Reklamer