Svakheter i etterforskningen av Khan Sheikhoun

Av Alexander Jakovenko

Det er fortsatt ingen korrekt reaksjon fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (fra nå av forkortet OPCW) på den angivelige bruken av sarin i Khan Sheikhoun i Syria den 4. april.

Organisasjonen sendte en spesialgruppe til Syria, som et faktaoppdrag. Dessverre er gruppens arbeid innhyllet i hemmelighold. Det som er klart, er at den fortsetter å jobbe på god avstand, ved bruk av opplysninger hentet fra internett. Disse stammer hovedsakelig fra de mest radikale delene av den syriske opposisjonen, inkludert de beryktede «Hvite hjelmene».

Fra den knappe informasjonen man får fatt i, ble prøvene tatt fra de skadde eller døde testet i OPCW-godkjente laboratorier i Storbritannia og Tyrkia, og fastslått å være sarin eller sarin-lignende kjemikalier. Imidlertid ble prøvene ikke hentet fra stedet for hendelsen. Derfor er det grunnleggende prinsippet i undersøkelsen, det som er knyttet til forvaringskjeden for bevis, ikke etterfulgt. Det er ingen svar på dette fra våre vestlige partnere. Det er ikke klare bevis på at disse menneskene faktisk var fra Khan Sheikhoun, og ikke fra et annet sted.

Like tvilsomt er spørsmålet om teamets «vitner» Man kan ikke være sikker på at de var innbyggere i Khan Sheikhoun. Videre er disse «vitnene», ettersom vi forstår, hovedsakelig tilhenger av opposisjonen eller deres familiemedlemmer. Deres upartiskhet er tvilsom. Imidlertid er informasjon tilgjengelig, blant annet levert av organisasjonen Svenske leger for menneskerettigheter, som viser at disse foto- og videomaterialene åpenbart var iscenesatt.

Det ser ut som faktaoppdraget så langt ikke jobber korrekt. At fakta-teamet, når det gjelder sammensetningen, er helt dominert av landene som er fiendtlige mot Damaskus, er en annen grunnleggende feil. Dette står i skarp kontrast til den normale internasjonale praksisen. Ifølge FNs generalsekretærs avgjørelse, må FN/OPCW sin undersøkelses-mekanisme ikke inkludere representanter for landene i Sikkerhetsrådet, samt Syrias naboer. Og likevel er lederne av begge delene av faktaoppdraget, britiske statsborgere, men ingen kan på sin side anta at den britiske posisjonen i den syriske konflikten er objektiv. Hvorfor ikke handle etter spillereglene, og hvorfor det er grunn til å være redd for at sannheten vil bli funnet ut etter en grundig etterforskning? Forslaget om å nedsette en spesialundersøkelse, under kontroll av det internasjonale samfunnet, ble nedstemt av Vesten.

Det er fortsatt tid til å gjennomføre en skikkelig, fullstendig undersøkelse. Ifølge FNs sekretariat, er sikkerhetssituasjonen i Khan Sheikhoun ganske akseptabel. Den syriske siden er også klar til, i etterforskningens interesse, å iverksette en våpenhvile for gjøre OPCW-stabens reise til åstedet lettere. Generaldirektøren for OPCWs tekniske sekretariat har sagt seg villig til å sende OPCW-ekspertene til Khan Sheikhoun.

Den syriske regjeringen er også klar til å sikre et helt trygt miljø for faktaoppdraget å besøke flybasen Shayrat. Vi insisterer på et slikt besøk. Den amerikanske administrasjonen forklarte sitt rakettangrep på Shayrat med den påståtte lagringen av sarin på denne flybasen. Det er nødvendig å bekrefte eller avkrefte denne påstanden.

Det er en rimelig antagelse at sarin kan vært brukt i Khan Sheikhoun. Spørsmålet er hvem som gjorde det og hvordan det giftige stoffet ble spredt. Et par versjoner eksisterer. Etter hvert som informasjonen samles, er det flere og flere grunner til å tro at terroristene som styrer dette området, sprengte sin hjemmelagede sarin-ammunisjon på bakken, som resulterte i sivile tap. «De Hvite Hjelmer» handlet for raskt for å skape sinne i verdensopinionen, og la ut på forhånd forberedte materialer på internett. Imidlertid har de gjort flere stygge feil som peker på at de iscenesatte dette materialet.

Det endelige svaret på det som virkelig skjedde i Khan Sheikhoun, kan bare gis av en fullverdig etterforskning i full overensstemmelse med verifikasjons-bestemmelsene i OPCW. Dette er et for alvorlig spørsmål for freden i regionen og resten av verden til at OPCW har råd til å mislykkes i denne troverdighetsprøven. De som har tatt over undersøkelsen er alt for ivrige etter å styre sannheten i sin egen interesse. Ellers ville de ikke hindre anstrengelsene for å åpne dette for grundig gransking. Det er denne taktikken, for å presse FNs sikkerhetsråd til å handle på grunnlag av forfalskete bevis og mangelfulle undersøkelser, som undergraver den regelbaserte verdensordenen.

Det må tas i betraktning at den britiske utenriksministeren nylig nevnte muligheten av å bli med på en ny amerikansk aksjon i Syria som svar på en ny kjemisk hendelse. Dette innebærer at en ordre for dette allerede er gitt. Det er sagt mye om den katastrofale mangelen på tillit i internasjonale forbindelser mellom stater. Handlinger utført på egenhånd og Vestens overtakelse av internasjonale organer, undergraver disse ytterligere.


Alexander Jakovenko er russisk ambassadør til Storbritannia. Han var viseutenriksminister i perioden 2005-2011.


https://www.rt.com/op-edge/386880-investigation-khan-sheikhoun-syria/

Reklamer