Etterretningsmiljøet i USA er opprørt over falske påskudd for krig

 

Av Philip Giraldi

Krig og rykter om krig har dominert nyhetene i det siste. Ingen bør bli overrasket over at det finnes et miljø av «tidligere etterretningsoffiserer,» som er spesielt merkbar i Washington-området. Vi holder kontakten, kommuniserer regelmessig og har lunsj sammen for å diskutere «gamle dager.» Noen ganger organiserer vi oss for å komme med innvendinger mot litt av dårskapene som utføres i utlandet av amerikanske styresmakter. Selv om vi ofte prøver å jobbe i det stille, der vi har personlig, men diskret, kontakt med sympatiske kongressmedlemmer og journalister, jobber vi noen ganger sammen for å få publisert en kronikk eller artikler i riksdekkende publikasjoner. Mer sjeldent, dukker vi opp på tv eller radio for å diskutere våre egne perspektiver på dagens hendelser.

Det er et ekstra element som bidrar til å forme våre oppfatninger, nemlig at mange av oss er i kontakt med venner som fortsatt jobber i etterretningssamfunnet eller jobber på kontrakt etter å ha pensjonert seg. Selv om de som fortsatt jobber er svært forsiktige med å si hva de gjør, og vi er meget oppmerksomme på at det ikke er en god ide å stille for nysgjerrige spørsmål, viser de av og til sin frustrasjon over bestemte politiske beslutninger og bestemmelser.

Nylig, med angrepet med krysserraketter mot en syrisk flyplass, har de blitt langt mindre tilbakeholdne i å snakke om hva de mener angående pliktene sine. Enda mer enn invasjonen av Irak, som ble betraktet med skeptis av mange i samfunnet, har president Trumps beslutning om å gjengjelde med vold mot Damaskus blitt møtt av forferdelse blant mange av dem som er nærmest det som skjer i Midtøsten.

Mange offiserer har uttrykt frustrasjon og sinne over det som har skjedd – ikke for å utfordre nasjonal sikkerhetspolitikk, som de lar politikerne styre med, men fordi de oppfatter et vev av løgner, som i Irak. De har uttrykt sine bekymringer svært presist til venner og tidligere kollegaer. For første gang snakker folk på innsiden av prosessen virkelig høyt. Og vi har lyttet, forbauset over nivået av sinne.

Innsiderne bemerker at det ikke er fremlagt bevis for å overbevisende fastslå at syriske styrker slapp en kjemisk bombe på et sivilt område. Amerikanske overvåkere, som hadde blitt advart av russerne om at et angrep var i emning, mener de så satellittbilder av noe som lignet den russiske framstillingen. Der rammet en bombe lageret som var målet, som deretter skapte en sky av gass. De merker seg også at Syria absolutt ikke hadde noen motiv for å utføre et kjemisk angrep. Faktisk var det helt motsatt, siden Washington tidligere i uka hadde oppgitt USAs krav om at president Bashar al-Assad måtte fjernes fra embedet. De såkalte opprørerne hadde imidlertid et meget godt motiv. Mange tjenestemenn i etterretningen har konkludert med at administrasjonen lyver og skjuler det den vet.

Noen ansatte har til og med uttrykt et ønske om at en varsler kan stå fram for å knuse administrasjonens unnskyldning for angrepet, selv om ingen ennå har tilbudt seg å gjøre det.

Mest av alt, er de som driver med dette skremt over de stadige forberedelsene for å utvide krigen, inkludert tilsynelatende aktive planer om å etablere flyforbudssoner og sikre soner. Den kompromissløse kravet om at al-Assad må gå, vil etter deres mening føre til en rask økning av militær aktivitet som uunngåelig vil føre til konflikt med Russland.


Philip Giraldi er pensjonert CIA-offiser og administrerende direktør for Council for the National Interest.