Melodi Grand Prix med stearinlys? Ukraina med store energiproblemer

Av Eduard Popov, via Fort Russ

Den 19. april sendte Ukrainas departement for energi og kullressurser inn et dokument til landets regjering. Dokumentet ba om et forbud mot import av kull fra Russland, kunngjorde departementets leder, Igor Nasalik. Ifølge Nasalik, «gjelder forbudet import av energigruppen kull fra den russiske siden.» Ministeren rapporterte også at Ukraina håper å underskrive en kontrakt om leveranser av kull, av typen antrasitt, fra USA, siden amerikanerne er klare til å sikre en billig pris for kullet. Volumet av kullforsyninger fra USA ble entusiastisk kunngjort å ville utgjøre 3,5-4 millioner tonn per år.

Fra begynnelse allerede med neste fyringssesong i 2017-2018, har Ukraina tenkt å redusere sitt årlige forbruk av antrasittkull fra 9 til 6 millioner tonn. Tidligere har Ukraina forbudt eksport av antrasitt i forbindelse med krisen i energisektoren. Selv med forsyninger fra USA, kan Ukrainas energisektor stå ovenfor en mangel på antrasitt, siden Ukraina årlig trenger 28-30 millioner tonn kull for å tilfredsstille energibehovet.

Som det er allment kjent, begynte landets drivstoff- og energisystemer å oppleve systemiske feil etter at Ukraina innførte en handelsblokade mot Donbass-republikkene.  Ønsket om å ‘straffe’ Donbass har dermed skadet Ukraina i stedet. Nå er myndighetene i Kiev tvunget til å kjøpe kull, bokstavelig talt fra den andre siden av verden. I midten av mai, forventer havna i Odessa ankomsten av den første lasten kull fra Sør-Afrika.

Ifølge ukrainske og russiske energieksperter, vil den økonomiske fornuften i kullforsyninger fra Sør-Afrika eller USA (selv hvis man antar lave priser) være sterkt redusert på grunn av transportkostnadene. Hvis vi tar hensyn til trafikkvolumet, som er opptil 4 millioner tonn fra USA alene, er ikke bare den økonomiske levedyktigheten for denne ruten tvilsom, men det mangler også transport og logistikk i Ukraina for å sikre disse forsyningene. For å transportere et slikt lastvolum trenger man et stort antall skip med stor tonnasje.

I tillegg vil en veldig sterk byrde falle på ukrainske havner, først og fremst Odessa. Når det gjelder bruk av Ukrainas andre store havn, Mariupol, er selv ukrainske myndigheter tvilsomme, siden Ukraina frykter å miste denne byen ved Asovhavet under et mulig framstøt av Folkerepublikken Donetsk.

Det er også ukjent om Ukrainas jernbaner vil takle denne dramatiske økningen av bruken. I sovjettiden, var behovet fra ukrainske varmekraftverk oppfylt av tilførsel av antrasitt fra Donbass. Ikke bare teknologien for disse termiske kraftverkene, men også deres transportruter, var tilpasset disse behovene. Nå har det allerede svake ukrainske budsjettet behov for å finansiere bygging av nye transportknutepunkt og jernbaner som kan håndtere slike store belastninger.

Men for øyeblikket, viser den ukrainske regjeringen at den prioriterer politikk over økonomisk hensiktsmessighet. Med gårsdagens erklæring om forbudet mot kull-leveranser fra Russland, beriket Ukraina verdens energi med en ny type kull nemlig politisk ukorrekt kull, som kull fra Donbass-republikkene og Russland har blitt stemplet som.

Men forsøket på å endre energiloven til fordel for hva som er en falsk forståelse av politiske interesser, er allerede for dyrt for Ukraina. I går rapporterte departementet for energi og kull skremmende nyheter: Den termiske elstasjonen i Slavyansk (i Nikolaevsk, Donetsk-regionen), en del av Donbassenergo-konsernet, har stoppet kraftproduksjonen. Dette ville ikke bety noe om det ikke var for tidligere rapporter om at de termiske kraftverkene Tripolskaya og Zmievskaya (en del av Tsentrenergo-konsernet), samt Krivorozhskaya og Pridneprovskaya (DTEK-konsernet) også har opphørt å funksjonere.

Dermed har fem av Ukrainas sju termiske kraftverk sluttet å virke for å redde den lille delen antrasitt som er igjen.

Selv om alle store ukrainske medier har gjentatt denne nyheten, ble jeg personlig sjokkert, ikke så mye av selve denne nyheten, som ved hvordan den har blitt mottatt med skremmende likegyldighet av regjeringen og befolkningen. Ukraina har stoppet bare et skritt unna en energikatastrofe, men reagerer på dette som en irriterende plage, og ingenting annet.

I framtiden skal vi analysere de mulige konsekvensene av denne energikrisen, og særlig sannsynligheten for en gjentagelse av tragedien i atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina.

For nå, la oss legge merke til at Ukrainas energiproblemer også kan skape problemer for nabolandene. Det ser ut til at utsiktene til en ukrainsk energi-kollaps skremmer dem mer enn Ukrainas egen regjering.

I midten av mai, som kjent, vil Kiev være vert for Melodi Grand Prix, som kanskje må holdes i lyset fra stearinlys.

 

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.