Frekkhetens nådegave: CIA-direktøren klager om «feilinformasjon og propaganda»

 

Fortjent kjendisstatus. Assange som folkehelt. Veggmaleri i Melbourne 2017.

Av Eric London

I en tale torsdag ved en tankesmie i Washington, kalte CIA-direktør Michael Pompeo varsler-nettstedet WikiLeaks en «ikke-statlig fiendtlig etterretningstjeneste», og sa nyhets-organisasjoner som avslører statlige forbrytelser er «fiender» av USA.

Pompeos bemerkninger kunngjør et åpent brudd med grunnlovens beskyttelse av ytringsfrihet og en trussel om at Trump-administrasjonen ikke vil tolerere motstand mot krig, overvåkning og at de store selskapene skal fortsette å plyndre.

Med henvisning til grunnleggeren av WikiLeaks, erklærte Pompeo at «Julian Assange ikke har noen beskyttelse i grunnlovens ytringfrihet.» Pompeos bemerkninger kom etter Assanges kronikk den 11. april i Washington Post, hvor varsleren forsvarte WikiLeaks. Trusselen om amerikansk rettsforfølgelse eller drap har tvunget Assange til å søke tilflukt ved den ecuadorianske ambassaden i London siden 2012.

I sine bemerkninger sa Pompeo: «Vi må innse at vi ikke lenger kan tillate Assange og hans kolleger bredden til å bruke verdiene i ytringfriheten mot oss. Å gi dem plass til å knuse oss med [stjålne] hemmeligheter er en perversjon av hva vår store konstitusjon står for. Dette slutter nå.»

Pompeo er leder av en organisasjon med en historie av kriminalitet, ulovligheter og mord som er uovertruffen. I løpet av sine 69 års eksistens har CIA sørget for mord og statskupp, trent og bevæpnet fascistiske dødsskvadroner, samarbeidet med diktatorer, og etter 9/11, etablert et globalt nettverk av hemmelige torturkamre, noe som ha skapt et nytt ordforråd, med ord som «ekstraordinary rendition», «avanserte forhør» og «anal rehydrering.» Antallet mennesker drept av CIA og deres kollaboratører gjennom årene, er millioner.

Organisasjoner som WikiLeaks har avslørt statlige handlinger som bryter med USAs grunnlov og folkeretten. Hadde det ikke vært for enkeltpersoner som Assange, Chelsea Manning og Edward Snowden, ville offentligheten aldri ha visst om NSAs masseovervåking, hvordan ting blir gjort i Guantanamo Bay-fengselet, mange av de verste amerikanske krigsforbrytelsene i Irak og Afghanistan eller det Demokratiske partiets forøk på å tvinge gjennom nominasjonen av Hillary Clinton i primærvalgene i 2016.

Pompeo kalte disse avsløringene «falske fortellinger som i stadig større grad definerer vår offentlige samtale» og «nedverdiger og forvrenger CIAs arbeid og prestasjoner.» De som står bak dem, begår «forræderi».

Denne gangster-uttalelsen er en direkte trussel rettet mot Assange og alle som motsetter seg forbrytelser begått av myndighetene. I USA er det dødsstraff for forræderi. I november, hevdet Pompeo at varsleren Edward Snowden burde bli drept.

Det er et tydelig snev av begeistring i Pompeos bemerkninger. Han og militær/etterretningsapparatet er bekymret for at «i fravær av en høylydt tilbakevisning, vil disse stemmene, de som forkynner at forræderi er [til offentlighetens gode], få en tyngde de ikke fortjener.»

Myndighetene er frustrert over at personer som Assange, Snowden og Manning er allment ansett som folkelige helter. «I dagens digitale miljø,» sa Pompeo, «kan varslere formidle stjålne amerikanske hemmeligheter umiddelbart rundt om i verden til terrorister, diktatorer, hackere og alle andre som ønsker å skade oss.»

Pompeo startet et personlig angrep på Assange, og kalte ham en «elskling for terrorister», «sykelig selvopptatt», «svindler» og «feiging». «Assange og hans type gjør felles sak med diktatorer,» sa Pompeo.

«Assange og hans slag [ilk] er ikke den minste interessert i å forbedre borgerrettigheter eller øke personlig frihet. De forkjemper ingenting annet enn sin egen kjendisstatus,» la han til. «Deres valuta er klikk-agn, deres moralske kompass ikke-eksisterende, deres oppdrag er personlig selvforsterkning gjennom ødeleggelse av vestlige verdier.»

Pompeo gjorde også klart at han anser de som gir en plattform til disse varslerne som «fiender.» Mange av disse gruppene «kan være små – og jeg nevnte en bestemt type noen ganger [dvs. Assange] – men det er mye større enn det. Det er mye bredere og dypere enn det.»

Pompeo sammenlignet opposisjonelle nyhets-organisasjoner med terroristgrupper og land som Nord-Korea og Syria, som for tiden er mål for amerikansk militær intervensjon. Denne «nye trusselen,» sa han, «har som motiv å ødelegge Amerika på samme måte som disse landene gjør. Og jeg er sikker på at denne administrasjonen vil forfølge dem med stor styrke.»

CIA-direktøren angriper Assange for å «sammenligne seg med Thomas Jefferson» i en kronikk i Washington Post. Han forklarer at myndighetene er avhengig av «legitime nyhets-organisasjoner som New York Times og Washington Post» for å beskytte seg mot «denne trusselen om feilinformasjon og propaganda.» Han kalte de store mediebedriftene «utrolige talere av sannhet» og sa: «Jeg håper at disse menneskene vil fortelle oss litt av sannheten.»

Faktisk bekrefter Pompeos ros for de store mediebedriftene, hvor forutseende Thomas Jefferson var. Han skrev i et brev fra 1785 til den nederlandske statsmannen Gijsbert Karel van Hogendorp:

«De mest effektive motorene for [å kontrollere en nasjon] er de offentlige avisene … [En despotisk] regjering opprettholder alltid en slags stående hær av nyhetsforfattere som, uten hensyn til sannhet eller hva som burde være som sannhet, [dikter opp] og trykker hva som helst i avisene som tjener ministrene for å «holde nasjonen stille.»

Pompeos tale er gjengitt uten virkelig kritikk av New York Times og andre store mediebedrifter. som tjener som ‘stående hær’ for amerikansk imperialisme. NYT dekket Pompeos bemerkninger bare for å kritisere dem som «det siste tegn på at verken Trump eller mange av hans mest høytstående tjenestemenn anser seg selv for å stå ved uttalelser de gjorde eller ting de tok stilling til i presidentkampanjen.» Dette er en henvisning til at Pompeo en gang sendte en twittermelding med en lenke til et WikiLeaks-dokument som var til skade for den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton.

Pompeos fascistiske tirade, som ber om avskaffelse av ytringsfrihet, har skjedd uten kritikk. Dette er produktet av to parallelle og sammenhengende prosesser knyttet til veksten av sosial ulikhet og nedgangen i USAs økonomiske posisjon i verden.

For det første styres staten av en oligarkisk herskende klasse som bestående av mektige banker og selskaper som har gjort militær- og etterretningsorganene i stand til å føre 25 års permanent krig beregnet på å sikre dominans over verden og tilgang til billig arbeidskraft og ressurser.

Ekteskapet mellom de to politiske partiene, Wall Street og militær/etterretningstjenestene har utrensket alle oppriktige stemmer fra media og det politisk establishmentet. En skikkelse som Donald Trump kan bare ha oppstått i et slikt giftig klima av militarisme og politisk reaksjon.

For det andre har den permanent krigen og de økende sosial ulikhetene skapt utbredt sosial opposisjon i arbeiderklassen mot denne krigspolitikken, overvåkings av egne borgere og de store selskapenes diktatur. Myndighetene er bevisst om denne voksende underjordiske misnøyen, derfor erklærer de motstand som forræderi og ulovlig. Pompeos tale viser den nye standarden: Ytringsfrihet gjelder bare for ytringer som CIA anser tolerable.

 


http://www.wsws.org/en/articles/2017/04/15/pomp-a15.html

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.