Nicaragua fordømmer forslag om nye sanksjoner

«Fattige land bør lære av Norge» var et råd jeg så fra en norsk politiker for en stund siden. Det som er utelatt fra dette lettvinte rådet, er at de landene som faktisk prøver å forbedre forholdene for befolkningen, som  Nicaragua, blir utsatt for nådeløse angrep fra vestlige land.

President i Nicaragua Daniel Ortega.

Fra TeleSur

Den amerikanske kongressen behandler på nytt forslag om sanksjoner mot Nicaragua, den såkalte «Nica-loven.» Nasjonalforsamlingen i Nicaragua vedtok torsdag en uttalelse som avviste de amerikanske økonomiske sanksjonene mot landet. Loven blir betraktet som en del av en stadig trussel og et ønske om å destabilisere Nicaragua og Daniel Ortegas regjering.

Resolusjonen mot sanksjonene ble vedtatt av 91 medlemmer av nasjonalforsamlingen, både fra medlemmer av det regjerende Sandinistpartiet, FSLN, og opposisjonspartier.

“’Nica-loven’ fremstår som et forslag både blindt, døvt og irrasjonelt. Det er unnfanget av ufølsomme sinn, bråkmakere; sinn som er helt stengt for for å anerkjenne folket i Nicaraguas rettigheter til å leve borte fra konfliktene i fortiden,” sto det i den nicaraguanske uttalelsen.

På Onsdag, foreslo en gruppe kongressmedlemmer i USA å gjeninnførte en lov som setter begrensninger på investeringer i Nicaragua. Den tar sikte på å pålegge økonomiske sanksjoner mot Ortegas regjering. Unnskyldningen er angivelige brudd på menneskerettighetene og en forvitring av demokratiske standarder. Den 71 år gamle Ortega, en tidligere leder for sandinist-geriljaen på 1970-tallet, vant med 72,5 prosent av stemmene da han ble gjenvalgt i november 2016. Han har vært i Washingtons trådkors siden 1980-tallet, da president Ronald Reagan var president.

Sanksjonene kan blokkere Nicaragua fra å be om lån fra den Interamerikanske utviklingsbanken og Verdensbanken, som i dag bidrar rundt 250 millioner dollar årlig til landet.

Nicaraguas visepresident Rosario Murillo karakteriserte forsøket på å gjeninnføre loven som “reaksjonært og intervensjonistisk” og forsøkte å “undergrave Nicaraguas rett til å videreutvikle den sosialistiske modellen.”

Visepresident i nasjonalforsamlingen, Wilfredo Navarro, advarte om at sanksjonene kunne omgjøre framgangen oppnådd under Ortega-regjeringen. Den har vært i stand til å redusere fattigdom, bedre sikkerheten, redusere kriminalitet, utrydde analfabetisme og økt den økonomiske veksten.

Organisasjonen av amerikanske stater oppfordret i fjor den amerikanske kongressen til å revurdere ‘Nica-loven’, og hevder den ikke vil være et “konstruktivt bidrag” for å styrke demokratiet i Nicaragua. Sjefen for OAS, Luis Almagro, gjentok igjen disse bekymringene på onsdag, i lys av at loven blir diskutert på nytt, selv om han samtidig leder arbeidet med å undergrave demokratiet i Venezuela.

 

Reklamer