Åpent brev fra fredsforskere: NATO truer vår sikkerhet

En introduksjon av hvem som skrev dette brevet. Fredsforsker Daniele Ganser trenger vel ingen introduksjon for leserne av denne bloggen (se f.eks dette flotte intervjuet). Gabriel Galice er også fredsforsker. For de som er for unge til å huske det: Den tyske diplomaten Hans von Sponeck var FNs koordinator for Irak fra 1998 til år 2000. Irak var under en total handelsembargo i 12 år, som krevde hundretusener av menneskeliv (kanskje mer enn én million) og ødela livet for resten. Han administrerte bl.a. Olje for mat-programmet, som var ment som et hjelpeprogram. Denis Halliday, den forrige lederen av programmet, trakk seg i protest mot sanksjonenes grusomhet og hvordan USA saboterte hjelpeprogrammet. Von Sponeck ledet programmet i to år før han også trakk seg i protest mot USAs oppførsel.

NATO truer vår sikkerhet

åpent brev fra Daniele Ganser, Gabriel Galice og Hans von Sponeck

NATO konsentrerer soldater og våpen i grenseområdet mot Russland. Vi ønsker å uttrykke vår bekymring over propagandaen som forvrenger virkeligheten av hva som er truslene mot freden. Denne lumske propagandaen lager selv oppdiktede fiender for å rettferdiggjøre en enorm vekst i militære utgifter, erobring av territorier og «markedsandeler,» samt ta kontroll over energikilder. Dette gjør også at demokratiet ruster.

Russiske ledere ydmyket

Nei, Russland er ikke den aggressive parten og ingen trussel mot Baltikum, Polen og Sverige. Med Sovjetunionens og Warszawapaktens sammenbrudd, var det en strategisk tabbe av USA og deres allierte å ikke omforme den internasjonale sikkerhetsarkitekturen. Glemt er Paris-pakten (CFE-avtalen) av 1990, som lovet fred til Europa. I sin bok fra 1997, Det store sjakkbrettet – Amerika og resten av verden, stilte [den amerikanske strategiplanleggeren] Zbigniew Brzezinski spørsmålet om å integrere Russland i NATO og EU. Han endte opp med å favorisere taktisk sikkerhet over strategisk fred, ikke uten å forutse at dette ville utløse russiske reaksjoner.

Han tok til orde for integrering av Ukraina i NATO og i EU, en av de fem «geopolitiske avgjørende områdene [pivots]» i Eurasia. I 2010 foreslo Charles A. Kupchan, professor ved Georgetown University, å integrere russerne i NATO. Glemt var USAs løfte til russerne under den tyske gjenforeningen, å ikke å utvide NATO østover. Vesten har stadig presset videre, for å omringe og ydmyke de påfølgende russiske lederne. Uansett hva vi tenker om det russiske regimet, er Vladimir Putins viktigste mangel (og mange andre land i verden), i vestlige øyne, å slutte å stille bare godta vestlige intensjoner om total dominans.

CIA i bakhold

De røde linjene er krysset etter den ulovlige krigen i Irak, utvidelsen av antall medlemsland i NATO og utvidelsen i alle retninger av dens handlingsområde, styrtingen av Gaddafi-regimet i Libya og det vi ser på som et kupp i Ukraina organisert og støttet av USA. Russland og Kina dannet Shanghaigruppen allerede etter første utvidelsen av NATO. Det krevdes operasjonene i Libya og Ukraina og støtte fra Vesten (siden 2006, ifølge Time Magazine den 19. desember 2006) til opprørere som ønsket å styrte det syriske regimet, for å få russerne til å i hovedsak støtte autonomi for Krim og gripe inn militært i Syria.

Mens CIA overvåket det franske presidentvalget 2012 og NSA bruker mye krefter på å spionere på bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner, er det på mote å beskylde det russiske lederskapet for å direkte blande seg inn i det amerikanske valget; det franske; det tyske.

Europeiske land har forsterket prossessen med å være på linje med USAs utenrikspolitkk, inkludert embargoen mot Russland. President François Hollande fullførte reintegreringen av Frankrike i NATOs militære kommandosystem, en prosess startet av Nicolas Sarkozy.

Og nøytrale land?

Og nøytrale land? Sverige gjenoppretter verneplikt, på samme tidspunkt som Tv-kanalen Arte sender en informativ dokumentar om «den kalde krigen i nord». Den fortalte om hvordan den svenske generalstaben den gang jobbet svært tett med NATO og USA, uten at Olof Palmes regjering hadde kunnskap om det. Han ønsket avspenning med Moskva … og ble myrdet.

Da Sveits sluttet seg til NATOs Partnerskap for fred (PfP), hvor nøytralt var det? William Perry, tidligere amerikansk forsvarsminister, sa: «Forskjellen mellom fullt medlemskap i NATO og PfP har en tendens til å være tynnere enn et papirark.» Sveitsiske jagerfly utfører oppdrag over Østersjøen rett ved siden av NATOs jagerfly.

Nei! NATO, som har blitt en offensiv allianse, sikrer ikke vår sikkerhet. La oss bygge på Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i dialog med Russland og gjennomføre artikkel 46 og 47 i FN-pakten, som fastsetter en stabskomité for Sikkerhetsrådet.


https://www.letemps.ch/opinions/2017/04/02/lotan-menace-securite


 

Reklamer