Dette er Irak og masseødeleggelsesvåpen på nytt. Hvorfor ser dere ikke det?

Storbritannias statminister Theresa May besøker Saudi-Arabia

Av Peter Hitchens

Å egentlig vite noe, å huske historien eller ha erfaring med verden, har blitt en ulempe. Tenk hvor mye enklere det ville være å slutte seg til informasjonsflyten om Syria. Tenk hvis man hadde evnen til å være tilfreds mens man leste medieoppslagene om emnet eller lyttet til radio.

Som tingene nå er, føler jeg noe som ligner en fysisk smerte mens jeg gjør det.

Dagens raseri over den påståtte bruken av giftgass i Syria i 2017 er en versjon av Anthony Blairs masseødeleggelsesvåpen i Irak. Hvorfor kan dere ikke se det? Trodde dere de ville gjøre det på nøyaktig samme måte igjen? Du blir angrepet gjennom dine følelser, for å handle først og tenke lenge etterpå, og altfor sent.

Hvordan «kan» utdannede journalister (og erfarne diplomater) til de grader mangle ønsket om eller evnen til å stille spørsmål ved det de blir fortalt? Hvordan har det seg at de aksepterer, uten å nøle, rapporter som ikke har kommet fra sine egne ansatte, men i stedet kommer fra skremmende krigssoner der gjenger av fanatiske mordere er den eneste loven?

I det minste én eller to av dem har anstendigheten til å referere til den nye rapporten om gassangrep som ‘mistenkt’ eller påstått, men de fleste presenterer det som et faktum. ‘Alle kjennetegnene av’ betyr hva i slike tilfeller? Selv om millioner av mennesker tror dette har blitt bevist, har tidligere anklager om bruk av gass i Damaskus aldri blitt uavhengig bevist å være sanne.

Vel, hvordan kan fakta bli uavhengig fastlagt om slike hendelser? Ikke lett. Dessverre gjør dette det forferdelig enkelt å lage propaganda uten å noen gang stå ovenfor alvorlige kontrollmekanismer.

Presset på enhver som kommuniserer med vestlige media fra slike steder kan bare forestilles.

Og så er det dette enkle poenget: Hvorfor skulle den syriske regjeringen bruker gass på dette stadiet i en krig det har nylig begynt å vinne med konvensjonell ammunisjon? Du trenger ikke å tro at Assad-staten er hellig for å stille dette spørsmålet, og jeg tror ikke det.

Kanskje de er onde og brutale, men de måtte være dumme og muligens gale for å gjøre en slik ting, akkurat da en viktig konferanse skal starte i Brussel for å diskutere Syrias framtid.

De militære fordelene vil være små. Kjemiske våpen har ikke vært mye brukt siden krigen 1914-1918. Ikke fordi soldatene har vært spesielt ømhjertede, men fordi, selv om gass er veldig stygt, er det ikke et spesielt effektivt våpen i krig. I krigen 1939-1945 ble mange barbariske ting gjort, spesielt av i stor grad lovløse nasjoner som Tyskland og Japan, og av Sovjetunionen. Men gass ble ikke brukt på slagmarken.

De politiske og diplomatiske ulempene ville være enorme. Hvis det kan vises (som det ennå ikke har blitt gjort) at Syria har brukt gass for å drepe barn, ville det bety total diplomatisk isolasjon og fornyete krav i Storbritannia og USA (som bare noen få dager siden forlot sitt mål om å styrte Assad) for å gripe inn mot Assad.

Vel, her er noen tanker om hvorfor dette har skjedd nå.

Dette har kommet akkurat da russisk politikk i området hadde begynt å se vellykket ut. Det kunne aldri godtas. Aldri undervurder dagens ønske i vestlige utenrikspolitiske kretser om å øke fiendtlighet mellom Russland og USA.

Dette skjer mens Storbritannias absurd nære og underdanige klientforhold til despotiske og aggressive (spør en jemenitt) saudiske regimet understrekes av et besøk i Riyadh av statsminister Theresa May. Og det skjer mens Egypts tyrann, general Sisi, besøker Washington. Vi har ikke lov til å kalle en militær diktator, selv om han er det, og hans styrker plaffet ned hundrevis av demonstranter i Kairo for et par år siden.

To ting slår meg. Én: Vestmaktene, ved å omgås slike mennesker, viser at deres overdrevne avsky mot Assad-regjeringen er selektiv og uvirkelig. To: de viser at vårt kontinuerlige ønske om å være på god fot med Saudi-Arabia ligger under hele vår utenrikspolitikk i denne regionen. Og hvilken stat avskyr president Assad mer enn noen? Jo, wahhabistiske Saudi-Arabia, som forakter Assad for hans alawittiske kjetteri, og hater ham for hans allianse med sjiamuslimske Iran.


Peter Hitchens, født 28 oktober 1951, er engelsk journalist og forfatter. Han skriver en fast spalte for den konservative avisen Daily Mail.


/http://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2017/04/its-wmd-all-over-again-why-dont-you-see-it-.html

Reklamer