90% av cyberforsvaret er offensivt

Reuters melder:

Når det gjelder hele den føderale regjeringen, er om lag 90 prosent av alle utgiftene i cyber-programmer brukt til offensive tiltak, inkludert å bryte seg inn i datasystemene til motstandere, lytte til kommunikasjon og utvikle metoder for å deaktivere eller degradere infrastruktur, sier høytsående etterretningskilder til Reuters.

President Donald Trump sitt budsjettforslag ville sette av cirka 1,5 milliarder dollar til cyber-forsvar i Department of Homeland Security (DHS). Det private næringslivet og det militære bruke også penger på å beskytte seg.

Men den hemmelige delen av den amerikanske etterretnings-budsjettet utgjorde alene hele 50 milliarder dollar årlig fra og med 2013, ifølge dokumenter lekket av Edward Snowden. Bare åtte prosent av dette tallet ble brukt på “forbedret cybersikkerhet”, mens 72 prosent var satt av til å samle strategisk etterretning og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

Assisterende direktør i NSA, Rick Ledgett, som snart skal slutte, bekreftet i et intervju at 90 prosent av statens cyberutgifter ble brukt på offensive tiltak [..]

En nylig omorganisering i NSA, la ned direktoratet som var uttrykkelig ansvarlig for forsvar, den største statlige arbeidstyrken for cyber-forsvar. Dens oppgave er nå kombinert med den dominerende styrken i etaten, signaletterretning, en divisjon med bredt virkeområde

Samtidig offentliggjør WikiLeaks del 3 av den store lekkasjen av etterretnings-dokumenter kjent som Vault 7. Julian Assange sa fra den ecuadorianske ambassaden i London, der han har søkt asyl, at dette var den mest omfattende offentliggjørelsen av filer fra amerikanske spionetater noengang:

I dag, 31 mars 2017, offentliggjør WikiLeaks «Marble» fra Vault 7. Dette programmet består av 676 kildekodefiler for CIAs hemmelige program kalt «Marble Framework». Marmor brukes til å hindre kriminaltekniske etterforskere og anti-virus selskaper fra å finne den egentlige kilden (dvs. CIA) for virus, trojanere og hacking.

Marble gjør dette ved å skjule («forstyrre forståelsen») av tekstfragmenter fra visuell inspeksjon. Disse fragmentene brukes i CIAs skadelige programvare. Dette er den digitale motsvaret av et CIA-program som dekker over engelskspråklig tekst på USA-produserte våpensystemer før de gir dem til opprørere i kriger som i hemmelighet er støttet av CIA [som Røde Khmer, Contras eller syriske ‘moderate’ opprørere o.a].

Marble er en del av CIAs innsats for å hindre etterforskninger. Det er «beregnet på å muliggjøre fleksibel og lettvint ‘tåkelegging’».

Kildekoden viser at Marble har testeksempler ikke bare på engelsk, men også på kinesisk, russisk, koreansk, arabisk og persisk. Dette ville tillate et dobbeltspill når man skal fastlegge skylden for et angrep, for eksempel ved å late som det talte språket til skaperen av skadevaren ikke var engelsk, men kinesisk, men så vise forsøk på å skjule bruk av kinesisk. Dette vil lede eventuelle etterforskere enda sterkere til feil konklusjon. — Men det finnes andre muligheter, for eksempel skjule falske feilmeldinger.

For alle som har øyne å se med, er dette enda en grunn til skepsis mot samtlige påstander som etterretningsapparatet regelmessig sprer i media. Idiotien med de nord-koreanske hackerne som angivelig brøyt seg inn i Sony for å sabotere en film for et par år siden er et godt eksempel.

Eller at russiske myndigheter har ‘hacket valget’ i USA, hva nå det betyr. Stammer den angivelige hackingen av norske politikere, som er svært beleilig for å styrke fortellingen om Russland som fienden, fra våre allierte? Rett og slett et skyggespill, der norske e-tjenester spiller velvillig på lag?

Og er ikke disse innrømmelsene fra høytstående byråkrater gode nok som bevis i en framtidig Nürnberg-prossess? Angrepskrig beskrives i prinsipp VI som følger:

Forbrytelser mot freden
i) Planlegging, forberedelse, påbegynnelse eller føring av aggressiv krig eller krig i strid med internasjonale traktater, avtaler eller forsikringer.
ii) Deltagelse i en felles plan eller konspirasjon for å utføre en handling som beskrevet.

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.