Bak scenen i maktkampen mellom Trump og Den dype staten

Det hele handler om den beste strategien for å hindre en samling av statene på det eurasiske kontinentet. Her står selvsagt olje og gass sentralt, samt rørledningene for disse ressursene.

mr x.jpg
Mr X

Av Pepe Escobar

Den virkelige historien bak styrtingen av Michael Flynn har blitt bekreftet av en svært velinformert innsider i USA. Han har tidligere beskrevet hva som vil skje i Trump-administrasjonenes utenrikspolitikk.

Ifølge innsideren, som jeg kaller «X», ble:

«Flynn ble fjernet fordi han ivret for et angrep mot Iran, som ville ha hatt katastrofale konsekvenser. Det ville ha ført til iranske angrep mot vestlige oljeforsyninger fra Midtøsten, og økt Russlands økonomiske makt, fordi oljeprisen ville ha steget til over 200 dollar per fat. EU ville dermed måtte bli med den russisk-kinesiske blokken eller ikke være i stand til å skaffe nok energi til å overleve. USA ville ha vært helt isolert.»

Da han fortsatt hadde jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver, hadde Flynn offisielt allerede ‘advart’ Iran. Det var i realiteten så godt som en krigserklæring. «X» utdyper konsekvensene:

«Tyrkia er nøkkelen her, og Tyrkia ønsker en avtale med Iran. Den viktigste faren for NATO er Tyrkia, siden pakten ikke kontrollerer Serbia, og Tyrkia-Serbia undergraver Romania og Bulgaria i en flankemanøver på den sørlige/sørøstlige delen av NATO. Serbia var forbundet med Russland i første verdenskrig og Tyrkia knyttet til Tyskland. Tito knyttet seg til Russland i andre verdenskrig og Tyrkia var nøytral.

Hvis Tyrkia, Serbia og Russland slår seg sammen, er NATO utflankert. Russland er knyttet til Iran. Tyrkia er i ferd med å skape forbindelser til Russland og Iran, etter hva Erdogan oppfattet som et mislykket kuppforsøk fra CIA mot ham. Alt dette var langt utover hva Flynn var i stand til å håndtere.»

«X» hevder at Obama-administrasjonens åpning mot Iran, noe som førte til atomavtalen, egentlig var en taktikk for å undergrave Russlands gassselskap Gazprom. Dette forutsatte at en Iran-Irak gassrørledning kunne bygges hele veien til Tyrkia, og deretter kobles til EU-markedene.

Likevel ville dette viktige spillet i Rørledningstan kreve store investeringer og ta år mange år for å bli ferdigstilt. Parallelt, rett fra starten av, økte Teheran sine energisalg til sine eurasiske naboer, spesielt til Kina. Derfor kunne sluttresultatet bare ha vært en økning i spenningene mellom USA og Iran. Dette kan ha vært mer enn Flynns kompetansenivå , som «X» definerte det, om hvordan man skal håndtere dette hyper-komplekse sørvestasiatiske sjakkbrettet.

«X», i motsetning til en nærmest enstemmighet i makteliten i Washington, insisterer:

«Tilnærmingen til Russland ikke var avhengig av Flynn. Den er avhengig av de som fører tilsyn med Trump, og de plasserte ham der med hensikten å skifte retning angående Russland. Konflikten med Den dype staten er irrelevant. Dette er profesjonelle folk, som vet hvordan og når man skal endre politikk. De har skitten på alle som innehar høye stillinger, og kan ødelegge dem når de vil. Flynn var i veien, nå er han ute.»

«X» avslører nok en gang hva som får Pentagon til å vri seg når det gjelder Russland:

«Russland er ikke en økonomisk trussel mot USA. Landets produksjonsbase er sentrert rundt militær produksjon. Det har utviklet seg siden bombingen av Beograd, på slutten av 1990-tallet, til den største militære makten i verden når det gjelder selvforsvar. Sine luftforsvars-missiler forsegler luftrommet og de offensive interkontinentale rakettene er de mest avanserte i verden. De nylig utprøvde amerikanske forsvarsrakettene utplassert i Romania er nesten verdiløse, tross en forfalsket, iscenesatt suksess, ment for europeiske øyne og for å holde NATO sammen. Russland er en naturlig alliert for USA. USA vil tilnærme seeg Russland, og Flynns avgang er relativt meningsløst, bortsett fra situasjonens underholdningsverdi.»

Trump skal fjernes

Når man sammenligner denne analysen med spinnet fra CIA, behørig videreformidlet av stenografer i alle amerikanske mediebedrifter. De liker å peke på en brutal intern maktkamp i Trump-administrasjonen.

Ja, det er var kamp, og amerikansk etterretning var glad for å hjelpe til, siden disse folka aldri likte Flynn, og omvendt. Til denne etterretnings-blekkspruten kan man legge Obama-lojalister, som patetiske tidligere rådgiver Ben Rhodes, pluss diverse folk fra Den dype staten, pensjonerte eller ikke.

Det blir merkeligere og merkeligere når selv nykonservative Michael Ledeen, som skrev den islamofobe bokverket The Field of Fight med Flynn, beklager at dette politiske drapet på Flynn ble utført av «et renkespill av CIA tjenestemenn og Obama-lojalister, sammen med allierte i media.»

armand-du-plessis-cardinal-de-richelieu
Kardinal Richelieu, renkespillenes og realpolitikkens mester

De mektigste fraksjonene i Den dype staten startet en operasjon for å fjerne Flynn. Det vil holde det gående, målet er å til slutt fjerne Trump – de vil prøve alle mulige måter for å få til en riksrett i nær framtid. Uansett hva Universets Herrer har som strategi, som beskrevet av «X», står Trump overfor en formidabel akse av Den dype staten, CIA, nyliberale mediebedrifter – fra CNN til Washington Post – og et fortsatt fungerende Clinton-apparat.

Det som ville forandre spillet – en ekte omgjøring av forholdet med Russland – kan stå i fare, til tross for analysen fra «X». Eller, og det er langt mer fristende, vi kan vi være midt i et meget sofistikert skyggespill. Universets herrer, ifølge Kissingers oppskrift, har til slutt tenkt å stille seg på linje med Russland for å utfordre og bryte opp en eurasisk integrasjon. Denne integrasjonen er i hovedsak utført av det strategiske partnerskapet Russland-Kina-Iran.

I mellomtiden har vi ekle avsporinger, som den uhyggelige og senile duoen av senatorer, John McCain og Lindsey Graham, som tidligere i år oppfordret Kiev til å starte en ny offensiv mot Folkerepublikken Donetsk – mens de fikk pressegalleriet til å gi president Putin skylden for alt.

McMaster, den nye nasjonale sikkerhetsrådgiveren, kan være en smart taktisk avledning fra Team Trump sin side. McMaster er selve innbegrepet av dagens maktstruktur: Han beskriver Russland som «en motstander», og er trofast til den tradisjonelle Pentagon-doktrinen som betrakter Russland som en like stor «eksistensiell trussel» som Kina.

Så det er for tidlig å utvetydig si at de nykonservative har slått ut Trump. Vi er midt i en brutal maktkamp innen Den dype staten/de amerikanske elitene. Dette var i stor grad forutsigbart, selv før det endelige resultatet av det amerikanske presidentvalget.

«X» har grunnleggende rett når han understreker at Trump ble støttet av ‘Universets herskere’ for å reorientere/reorganisere/gi ny giv til hele prosjektet med splitt og hersk.

Den ekstra økningen på 54 milliarder i militærutgifter, var planlagt i lang tid. «T. Rex» Tillerson, i det stille, har allerede utrensket halvparten av Obama-administrasjonens utenriksdepartement: dette er dreneringen av myra i et nøtteskall.

De store oljeselskapene og en betydelig sektor av det industrielle og militære komplekset står solid bak Trump. Disse interessene vet allerede at å demonisere Russland, er dårlig for business.

Men den tapende aksen vil fortsette å skape kaos, mens det nåværende kaoset utvikler seg i et større skyggespill. Machiavelli/Richelieu/Steve Bannon kan ha avslørt spillet – i kode – når han antyder at dette er en prosess av ‘kreativ ødeleggelse,’ som fører til en helt ny form for maktstruktur i USA. Under disse omstendighetene, var Flynn bare en bonde. Og ta ikke feil; den seige nye Machiavelli og hans glitrende prins Trump, spiller det lange spillet.


Pepe Escobar er vandrende korrespondent for Asia Times i Hong Kong, analytiker for RT og TomDispatch, og en hyppig bidragsyter til nettsteder og radioprogrammer som strekker seg fra USA til Asia. Født i Brasil, han har vært utenrikskorrespondent siden 1985, og har bodd i London, Paris, Milano, Los Angeles, Washington, Bangkok og Hong Kong.


https://sputniknews.com/columnists/201702281051113778-backstage-trump-deep-state-cage-match/

Reklamer

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.