Det er på tide å drenere den korrupte NATO-sumpen

Jeg nevner det igjen: Som oversetter er jeg ikke enig i hvert eneste ord i disse artiklene. Denne er hentet fra mainstream-pressen (på den såkalte venstresida) og forfatteren har en god del antagelser og konklusjoner jeg ikke er enig i. Og 2% kravet, som alle politikere synes er så viktig, kan bare oppnås ved tilskudd fra rikere NATO-land.
money nato.jpg

Ved Natasha Srdoc

Trump har rett angående NATO. Denne transatlantiske militæralliansen fra det 20. århundre, den nordatlantiske traktats-organisasjon, er foreldet. Det ble foreldet, ikke bare på grunn av sitt utdaterte oppdrag, men på grunn av korrupsjon og medlemmenes svikt i forsvarsutgifter (de møter ikke kravet om 2% av nasjonalproduktet på forsvar). Mangelen på en fungerende rettsstat i mange NATO-medlemmer, gjør at grenseoverskridende organiserte kriminelle nettverk blomstrer.

Korrupte østeuropeiske politikere bruker NATO-tiltredelse og medlemskap for å kjøpe legitimitet. Et eksempel er det nyeste mulige medlemmet, Montenegro. Det er et senter for grenseoverskridende organisert kriminalitet, men har brukt tvilsom fortjeneste til å arrangere fester for besøkende amerikanere. Som World rapporterte, John McCain feiret sitt 70 bursdagsfest der; Madonna og Bill Clinton fikk enorme utbetalinger for å smigre den montenegrinske eliten med henholdsvis en konsert og en tale; og gjester fra viktige tankesmier som The Heritage Foundation, Atlas Network, Cato Institute, og Mont Pelerin Society har også blitt feiret i Montenegro.

Paradokset er slående. Lobbyister og tankesmier som driver med skjønnmaling, i kompromitterte NATO-medlemmers tjeneste, blir forsvart som ytringsfrihet i USA. Men journalister i disse NATO-Balkanlandene blir kastet i fengsel, banket opp og noen ganger drept for å avsløre den kolossale korrupsjonen og de alvorlige bekymringene om nasjonal sikkerhet. Det er ingen måte å forsone disse forskjellene i håndhevningen av ytringsfrihet og rettssikkerhet innenfor den samme NATO-alliansen.

‘Sumpen i Washington’ var avgjørende i å forvrenge NATO til en farlig allianse, som undergraver den nasjonale sikkerheten for hvert NATO-medlem. De to siste bølgene av NATO-tiltredelser, innbrakte nye lovløse medlemmer. De klarte ikke å opprettholde rettsstaten, som var en av de grunnleggende kravene for tiltredelse.

De fleste av disse landene fungere som regelrette mafiastater. Moises Naim fra tankesmia Carnegie Endowment, kaller Montenegro en mafiastat, Han sier «I en mafiastat, er høytstående embetsmenn faktisk integrerte spillere i – om ikke lederne av – kriminelle foretak, og fremmingen av disse virksomhetene blir offisielle prioriteringer,» og de » … utnytter pengene, musklene, den politisk innflytelsen, og de globale forbindelsene av kriminelle syndikater for å sikre og utvide sin egen makt.»

Spesielt NATO-medlemmene Romania, Bulgaria, Albania og Kroatia ligger på Balkan-ruta, med usikrete grenser, som lett kan krysses av terrorister. Korrupsjon er utbredt. Organisert kriminalitet sameksisterer i en symbiose med politisk korrupsjon. Rapporter har vist at radikale islamister bruker Balkan-ruta for rekruttering, samt få sine forsyninger av våpen og finansiering. Mer enn én million migranter kom gjennom Balkan-ruta til Europa i løpet av de siste 18 månedene, inkludert terrorister.

2015-01-17-Map3TheNorthernandBalkanroutes.jpg
Narkotika strømmer fra (NATO-kontrollerte) Afghanistan, angivelig gjennom Iran, til mellomstasjoner på Balkan, som Kosovo.

Heroin, våpen, menneske- og organ-smugling på Balkan-ruta, smelter sammen med kokainsmugling fra Latin-Amerika. Rapporter tyder på at heroinsmuglingen på Balkan er  verdt mer enn 28 milliarder dollar i årlig utbytte. Den finansierer al-Qaida, Hizbollah og ISIS. Balkan-ruten kommer fra Afghanistan, hvor 75% av verdens opium produseres, og smugles via Iran, Tyrkia og NATO-landene på Balkan, til Vest-Europa og videre.

For ikke å nevne at NATO-medlemmene ikke bruker 2% av BNP på forsvar, som kreves av NATO. Likevel stjeler korrupte institusjoner skattebetalernes penger gjennom ulovlig kapitalflukt, via kriminalitet, korrupsjon og skatteunndragelse. De raner statskassa og blør økonomiene tomme.

Ifølge en rapport utgitt av den Washington-baserte tankesmia Global Financial Integrity (GFI), utgjør den ulovlige kapitalflukten fra NATO-landene på Balkan, via kriminalitet, korrupsjon og skatteunndragelse, svimlende 95.5 milliarder dollar i perioden 2004-2013.

589e2f852900002b00f25b1c

Tabellen over viser at ingen av NATO-medlemmene på Balkan møter NATOs krav om 2% forsvarutgifter, mens betydelige mengder ulovlig kapitalflukt havner i de private kontoene til korrupte politikere og deres private partnere i kriminalitet. Albania og Bulgaria, bruker begge 1,2% av BNP på forsvar, mens ulovlig kapitalflukt er henholdsvis 2,6% og 33% av BNP. Kroatia og Romania, bruker begge 1,4% av deres respektive BNP på forsvar, mens 25,4% og 36,7% av BNP strømmer ut av landene gjennom ulovlig kapitalflukt.

589e2fd62900002800f25b22.jpg

Den totale mengden av ulovlig kapitalflukt via kriminalitet, korrupsjon og skatteunndragelse fra disse europeiske NATO-medlemmene med utviklende økonomier, utgjør sjokkerende 397 milliarder dollar i perioden 2004-2013, der bare Polen bruker over 2% av BNP på forsvar.

Til tross for sin lille størrelse (600.000 innbyggere), vil å legge Montenegro til NATO, gi mere problemer. Italias anti-mafia aktor, anklaget Montenegros daværende statsminister Đukanović for «å ha fremmet, drevet, satt opp, og deltatt i en mafia-lignende forbindelse.» Rapporten fra International Narcotics Control fra 2007, nevner, «Heroin fra Midtøsten transporteres via Albania og Kosovo, krysser Montenegro, før det blir fraktet videre inn i Vest-Europa.» Etter å ha sittet ved makten i Montenegro de fleste av de siste 25 årene, der han roterte som statsminister og president, gikk Milo Đukanović av bare i oktober i fjor. Han kontrollerer fortsatt store bedrifter og et privat universitet. Hans familiemedlemmer eier First Bank, som ifølge rapporter er kjent for kameraderi og hvitvasking av organisert kriminalitet.

Enhver diskusjon om NATOs fremtid må diskuterer årsakene til at NATO er foreldet i dag – et utdatert oppdrag; korrupte NATO-medlemmer, ‘myra’ i Washington – lobbyister og tankesmier; krav om forsvarsutgifter som ikke kan håndheves; og fravær av rettssikkerhet. Det er behov for en militærallianse som består av land som tilhører den frie verden, og forpliktet til å opprettholde lov og rett. Land som er forpliktet til å sikre sine grenser, påtale korrupsjon og opprettholde rettssikkerheten, beskytte liv, frihet og privat eiendom. Slik kan de arbeide effektivt for å utrydde radikal islamsk terrorisme og terroristangrep.


/http://www.huffingtonpost.com/entry/draining-the-swamp-part-i-the-nato-swamp_us_589e2c7be4b0cd37efcfe836

Reklamer