Tyske etterretningsanalytikere biter hånden som forer dem

Jeg har ventet i spenning for å se om mainstream medier ville skrive om saken jeg leste om på Derimot.no for en uke siden (oppdatering: nøyaktig samme artikkel dukket opp på Steigan.no, oversettelse v/AM Erstad, samme dag som her!). Det virker ikke som om norske medier har noe stort ønske om å skrive om det, så saken er verdt å gjentas. Kanskje jeg bruker feil søkeord, men når jeg søker på bl.a. «russisk innblanding i tysk valg», finner jeg utelukkende masse artikler der denne innblandingen framstilles som et faktum. Mistanken er nærliggende: den norske E-ledelsen er like lite etterrettelig når den forteller at det sannsynligvis var «russere» som  hadde hacket e-posten til stortingspolitikere.

Bruno-Kahl-DPA.jpg
BND-sjef Bruno Kahl, Angela Merkel (t.h.) Er europeiske ledere for avhengige av USA?

Ved Ray McGovern

Etter en politisk ladet, flere måneder lang, etterforskning, har tyske etterretningsorganisasjoner ikke greid å finne noen gode bevis for russiske nettangrep eller en desinformasjonskampanje beregnet på undergraving av den demokratiske prosessen i Tyskland. Forbundskansler Angela Merkel har ufortrødent beordret en ny undersøkelse.

I fjor startet Tysklands to viktigste etterretningsorganisasjoner, BND og BFV, en felles undersøkelse for å underbygge påstander om at Russland blandet seg inn i interne i tyske politiske anliggender og forsøkte å forme resultatet av det tyske valget nå i september.

Som de aller fleste av amerikanerne som er underernært med ‘mainstream media’, har de fleste tyskere blitt ledet til å tro at Kreml, ved hjelp av hacking og ‘propaganda’, blandet seg inn i det nylige valget i USA og hjalp Donald Trump bli president.

Tyske etterretningsorganisasjoner biter sjelden hånden som forer dem. De skjønner at den rikeste delen av mattrauet kommer fra CIA-stasjonen i Berlin, der den endelige veiledningen kommer fra CIA-hovedkvarteret i Langley, Virginia. Men denne gangen, i et uvanlig avvik fra tidligere praksis, har analytikerne i BND og BFV besluttet å opptre som ansvarlige voksne.

Mens tidligere CIA-direktør John Brennan vant over sine analytikere for å presentere en blodfattig tynn suppe som ‘vurderer’ at Russland forsøkte å vippe det amerikanske valget til Donald Trump, har tyske etterretningsorganisasjoner funnet at bevisene mangler, og har nå fullført sin etterforskning.

Enda bedre, konklusjonene ble rapportert i en mainstream tysk avis, Süddeutsche Zeitung, angivelig fordi en patriotisk innsider trodde det tyske folk bør også burde vite det.

Ikke lenger etterplapring?

BND-leder Bruno Kahl har nå fått seg en kalddusj. Kanskje han trodde han kunne stole på at hans egne analytikere ville komme til en ‘korrekt’ konklusjon. Han håpet kanksje de ville etterplapre sine amerikanske kolleger, og finne bevis – som de gjorde med Curveball – for å støtte de amerikanske påstandene.

Da den felles etterforskningen var i gang, gjorde analytikere sitt beste for å skrape sammen noen pålitelige bevis på russiske innblanding. Kahl oppførte seg som sine forgjengere i sjefsstolen, og etterplapret anklagene framsatt av sin kollega i CIA: at russerne skapte usikkerhet og ustabilitet i Tyskland og ellers i Europa.

I et sjeldent intervju med mainstream-avisen Süddeutsche Zeitung den 28 november 2016, gikk Kahl ut med hva han sannsynligvis trodde var trygge uttalelser. Han fordømte den undergravende ‘innblandingen’ av russerne ( «som de gjorde i USA») . Han hadde bare vært i jobben noen få måneder, og kan ha vært naiv nok til å tro at hva CIA-sjef John Brennan sa, var sannheten. (Hvis han virkelig er så godtroende, er Kahl i feil yrke.)

charlie mccarthy.jpg
Den berømte duoen Charlie McCarthy og Edgar Bergen

I intervjuet, spilte Kahl marionetten Charlie McCarthy med Brennan i rollen som buktaler Edgar Bergen. Kahl fortalte Süddeutsche at han var enig med den amerikanske etterretningens ‘vurdering’, at Kreml sto bak cyberangrepet beregnet på å påvirke det amerikanske valget.

Han la til: «Vi vet at cyberangrep pågår og at de ikke har annet formål enn å skape politisk ustabilitet. … Ikke bare det: Gjerningsmennene er interessert i å delegitimere selve den demokratiske prosessen. … Jeg har inntrykk av at utfallet av det amerikanske presidentvalget ikke har fremkalt noen sorg i Russland så langt. …»

«Europa er [nå] i fokus for disse eksperimentene i forstyrrelser, og særlig Tyskland. … Presset på den offentlige samtalen og demokratiet er uakseptabelt.» Høres det kjent ut?

Likevel kan man unnskylde grønnskollingen BND-sjefen for å anta hans analytikere vil huske hvem som betaler lønningene deres. Man skulle anta de ville følge tidligere presedens for å komme fram til konklusjoner som de vet er ønsket av sine herrer i Berlin og CIA.

Så det må ha kommet som en lite ønsket overraskelse for Kahl da han fant ut at denne gangen, ville BND-analytikere holde på sitt og nekte å være like føyelige som sine kolleger i Washington. Analytikere fant ingen bevis for at Kreml jobbet hardt for å undergrave den demokratiske prosessen i Tyskland, og de sa det.

putin kubisme.jpgEnda verre fra det amerikanske synspunktet, var at de to tyske etterretningsorganisasjonene motsto det vanlige presset fra enkelte ledere i Berlin (kanskje inkludert Kahl selv) til å presse all slags diverse ufarlig informasjon de kunne finne inn i den anti-russiske mosaikken Washington er i ferd med å bygge – en slags kubistisk versjon av den forvrengte virkeligheten.

Tilbake til start – ny runde

Så hva gjør mektige tjenestemenn når byråkratiet kommer fram til «feil» konklusjoner? De sender analytikere og etterforskere tilbake på jobben helt til de kommer fram til «riktige» svar. Dette tilfellet viste seg å ikke være noe unntak. Siden bevis for hacking fra Kreml er fraværende, har tyskerne nå valgt en tilnærming der informasjon kan lettere bøyes til de rette konklusjonene.

Ifølge Süddeutsche: «Kansler Merkels kontor har nå beordret en ny undersøkelse. Spesielt vil en «gruppe for psykologiske operasjoner,’ i fellesskap drevet av BND og BFV, se på russiske nyhetsbyråers dekning i Tyskland.» Vi kan forvente at alle artikler som ikke framstiller Vladimir Putin som selve djevelen, vil bli stemplet som «russisk propaganda.»

Som veiledning, kan Merkel godt gi de nye «etterforskerne» en kopi av den bevisfrie rapporten fra CIA/FBI/NSA: «Vurdering: Russlands innflytelsekampanje mot det amerikanske presidentvalget 2016.» Rapporten, utgitt den 6. januar, var direkte pinlig dårlig, og satte seriøse etterretningsfolk i forlegenhet. De elendige «bevisene» som ble presentert, sammen med alle «vurderingene» fra amerikanske analytikere, var ikke i stand til å fylle fem sider. Fyllstoff var derfor nødvendig – fortrinnsvis fyllstoff som kunne synes som analyse.

Og så, ble sju flere sider ble slengt på rapporten fra CIA/FBI/NSA, selv om opplysningene i dem ikke hadde noe å gjøre med hovedanklagen om russisk hacking. Ikke noe problem: De ekstra syv sidene hadde den illevarslende tittelen: «Vedlegg A:. Russland – Kremls TV forsøker å påvirke politikk og gi næring til misnøye i USA.»

De ekstra sidene ble deretter brukt til å støtte følgende anklage: «Russlands statlige propagandamaskin bidro til innflytelseskampanjen ved å fungere som en plattform for Kremls meldinger til det russiske og internasjonale publikum.»

Var dette en lekkasje fra en innsider?

Det er ikke klart hvordan den tyske avisen Süddeutsche fikk fatt i konklusjonene i den felles etterforskningen, eller om den har en kopi av hele den 50-siders endelige rapporten. Men avisen gjorde det klart at den nå innser det ble lurt av Kahl med hans grunnløse påstander i november i fjor.

Fra hva avisen ble fortalt, virket analytikere villige til å gi sjefen hva han allerede hadde erklært å være den ønskete konklusjonen. Men bevisene var rett og slett ikke der. Artikkelen siterer en sikkerhetsekspert som sier: «Vi ville ha vært fornøyd med å gi Russland et gult kort,» en fotballreferanse for utilbørlig opptreden. Et kilde i regjeringen beklaget: «Vi fant ingen ‘smoking gun’«.

Til å begynne med, planla BND og BFV å offentliggjøre utdrag av deres fortsatt hemmelighetsstemplete rapport, sa avisen, men det er nå ikke klart når, om noen gang, den fullstendige rapporten vil offentliggjøres.

Dagen etter historien i Süddeutsche dukket opp, rapporterte andre medier rapporterte om det – svært kort. Newsweek og Politico ga denne avsløringen hele tre setninger hver. Den passer ikke med den foretrukne «Russland-er-skyldig-i-alt»-fortellingen, så derfor døde den en rask død. Jeg har ikke vært i stand til å finne historien nevnt i det hele tatt i de store amerikanske ‘mainstream media’.

Hvis amerikanerne ble klar over historien, var det sannsynligvis via RT, skurken fra den ovennevnte felles CIA/FBI/NSA-rapporten som fordømmer russisk ‘propaganda’. Kan det bli noe klarere hvorfor RT-America og RT International er foraktet av amerikanske styresmakter og ‘mainstream media’? Mange amerikanere innser langsomt at de ikke kan regne med amerikanske medier for nøyaktige nyheter, og slår over til RT, i det minste for å få den andre siden av disse viktige sakene.

Det var fra en telefonsamtale en tidlig morgen fra RT International at jeg først ble kjent med rapporten fra Süddeutsche Zeitung den 7. februar om Tysklands mislykte jakt etter bevis på russisk innblanding i valgprosessen.


Ray McGovern var etterretningsanalytiker i 30 år. Han var CIAs seniorrepresentant til BNDs analyseinstitutt på slutten av 1970-tallet. 

http://www.informationclearinghouse.info/46467.htm#sthash.4PpiOSs0.dpuf

Reklamer

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.